Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thứ tư - 07/10/2020 20:41 436 0

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 55/HVN-CTCT&CTSV

V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Học kỳ 2 năm học 2019-2020

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                _____________________

 

                                  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

                              Kính gửi:              - Ban Chủ nhiệm các Khoa;

                                                            - Ban Tài chính và Kế toán;

                                                            - Ban Quản lý đào tạo;

                                                            - Văn phòng Học viện;

                                                            - Ban Thanh tra

                                                            - Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của;

                                                            - BCH Đoàn Thanh niên; BTK Hội Sinh viên Học viện

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-HVN ngày 01/3/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành Hướng dẫn quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kể từ năm học 2015-2016;

Để triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019–2020, Giám đốc Học viện yêu cầu:

1. Các Khoa, Ban, Trung tâm, Văn phòng Học viện, Trung tâm Thông tin Thư viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện tổng hợp danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật (vi phạm quy chế, nợ học phí, nợ sách, nợ tiền KTX…) trong học kỳ 2 năm học 2019–2020 gửi về các Ban CTCT&CTSV trước ngày 13/10/2020.

2. Ban Quản lý đào tạo cung cấp kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2019–2020 gửi tới các Khoa và Ban CTCT&CTSV trước ngày 13/10/2020 để phục vụ công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xét HBKKHT của sinh viên.

3. Các Khoa chuyên môn thông báo và hướng dẫn các lớp sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện tại đường link: https://forms.gle/cV579tCYqFSmh59k7

Thời gian sinh viên đánh giá từ ngày 06/10/2020 đến 16/10/2020

Trợ lý/Giáo viên chủ nhiệm các Khoa cùng Ban cán sự các lớp tổ chức họp xét đánh giá điểm rèn luyện từ ngày 20/10/2020 đến 30/10/2020 và lập danh sách điểm rèn luyện của sinh viên (theo “Mẫu khoa” trong biểu mẫu đính kèm) gửi file điện tử về Ban CTCT&CTSV tại Email: tmduc@vnua.edu.vn trước ngày 03/11/2020.

3. Ban CTCT&CTSV tạo mẫu đánh giá Điểm rèn luyện online, tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên tự đánh giá, lập báo cáo quá trình thực hiện của khoa để trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Học viện.

Giám đốc Học viện yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, các đơn vị có liên quan thực hiện đúng quy trình, nội dung và thời gian quy định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CTCT&CTSV, Tmduc(16).

                                                   TL.GIÁM ĐỐC

                                                        KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

 

 

                                                   Dương Thành Huân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây