Xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thứ tư - 09/10/2019 22:34 376 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_________________

Số: /HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       _____________________

 

      Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

                

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

 

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc  sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-HVN ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập trong năm học 2018–2019;

Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm 2019-2020 (lấy kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019) theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)

Sinh viên đại học các khoá 60 (hệ 4,5-5 năm), 61, 62, 63 được xét HBKKHT trong học kỳ 1 năm 2019-2020 (trên cơ sở kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019) phải có đủ những điều kiện sau:

-    Điểm trung bình chung học kỳ 2 năm học 2018-2019 đạt từ 2,50 trở lên;

-    Không có học phần bị điểm F (tính cả các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng);

-    Số tín chỉ tích luỹ tối thiểu: 15 tín chỉ/học kỳ;

-    Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 2 năm học 2018-2019.

2. Quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập 

Quỹ HBKKHT được khoán theo nhóm ngành và khoá học chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Học viện giao khoán quỹ HBKKHT học kỳ 1 năm 2019-2020 (trên cơ sở kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019) để các Khoa phân bổ cho sinh viên Khoa mình. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý đào tạo để xác định mức khoán quỹ HBKKHT giao cho các Khoa.

3. Tổ chức thực hiện

Ban chủ nhiệm các Khoa tổ chức xét và lập danh sách sinh viên của Khoa đủ điều kiện được xét cấp HBKKHT trong giới hạn quỹ HBKKHT được giao (theo mẫu) gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 ngày 18/10/2019.

Các Khoa chịu trách nhiệm kiểm tra chính xác kết quả học tập, rèn luyện và mức HBKKHT của sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Tài chính và
Kế toán chịu trách nhiệm tổng hợp, cân đối trình Hội đồng xét cấp HBKKHT Học viện quyết định. 

Các mức học bổng khuyến khích học tập

Ngành - Khoa

Mức học bổng (đồng/tháng)

Chương trình thường

Chương trình TT, CLC

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Khá

Giỏi

Xuất sắc

Thú y

1.500.000

1.600.000

1.800.000

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

1.250.000

1.350.000

1.550.000

 

 

 

Công nghệ sinh học, Môi trường, Cơ - Điện, Công nghệ thông tin

1.200.000

1.300.000

1.500.000

1.800.000

1.950.000

2.250.000

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

950.000

1.050.000

1.250.000

1.425.000

1.575.000

1.875.000

Các ngành còn lại

1.000.000

1.050.000

1.150.000

1.500.000

1.575.000

1.725.000

Mức học bổng khuyến khích học tập của sinh viên theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bằng 1,5 lần mức học bổng theo quy định.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- Lưu Ban CTCT&CTSV, Tmduc(20).

            TRƯỞNG BAN

           PHÓ TRƯỞNG BAN

 

          Dương Thành Huân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây