Xét công nhận danh hiệu SV Xuất sắc, SV Giỏi, SV Khá và cá nhân, nhóm SV NCKH xuất sắc năm học 2018-2019

Thứ năm - 12/09/2019 03:40 379 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CƠ - ĐIỆN

Số:   /TB-CĐ

V/v: Xét công nhận danh hiệu SV Xuất sắc, SV Giỏi, SV Khá và cá nhân, nhóm SV NCKH xuất sắc năm học 2018-2019

 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: - Ban Cán sự các lớp

              - Sinh viên khoa Cơ - Điện

 

Để bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và NCKH, Ban Chủ nhiệm Khoa đề nghị các Lớp căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018–2019 để:

1. Bình xét, lập danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Sinh viên Giỏi, Sinh viên Khá năm học 2018–2019.

2. Bình xét, lập danh sách cá nhân và nhóm sinh viên NCKH Xuất sắc năm 
học 2018–2019.

3. Bình xét, lập danh sách tập thể lớp tiến tiến.

* Tiêu chuẩn xếp loại Danh hiệu cá nhân:

Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: kết quả học tập ≥ 3.2 và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập ≥ 3.6 và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá: kết quả học tập ≥ 2.5 (số tín chỉ ≥ 30) và xếp loại rèn luyện từ Khá trở lên.

- Điểm TB năm học = (Điểm TB kỳ 1 + Điểm TB kỳ 2)/2; Không tính học phần GDQP và giáo dục thể chất, không có học phần bị điểm F.

- Sinh viên đạt thành tích NCKH cấp Học viện trở lên, hoặc có báo cáo trong một hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia hoặc có tên trong bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành (áp dụng từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019).

* Tiêu chuẩn xếp loại Danh hiệu tập thể tiên tiến:

-  Có từ 25% SV đạt danh hiệu SV Khá trở lên;

- Có cá nhân đạt danh hiệu SV Giỏi trở lên;

- Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

- Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường.

* Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu nhóm sinh viên NCKH:

 Nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Học viện trở lên.

Các Lớp lập danh sách sinh viên (theo mẫu) đề nghị công nhận danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Sinh viên Giỏi, SV Khá năm học 2018-2019 gửi về Thường trực Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên của Khoa (Văn phòng Khoa- P201 Nhà Khoa) trước ngày 28/9/2019 để trình Hội đồng xem xét Quyết định công nhận và khen thưởng. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CĐ.

 

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

<đã ký>

 

TS. Nguyễn Xuân Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây