Các đề tài đã và đang thực hiện

 Đề tài/dự án cấp Quốc gia

TT

Đề tài/Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1 Nghiên cứu quy trình canh tác và hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ sản xuất cà rốt phù hợp với điều kiện Việt Nam  TS. Nguyễn Xuân Thiết 2021-2024
2 Nghiên cứu công nghệ, thiêt kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản cà rốt quy mô công nghiệp  PGS. TS. Lê Minh Lư 2021-2024

3

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo sạ lúa kết hợp bón phân theo hàng với sự trợ giúp của khí nén (Hợp tác song phương)

 TS. Nguyễn Thanh Hải

2019 - 2020

4

 Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất bầu ươm cây theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất cây giống quy mô lớn

 TS. Bùi Việt Đức

2017-2019

5

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương

 PGS.TS. Lê Minh Lư

2015-2018

6

 Hoàn thiện thiết kế công nghệ và chế tạo hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn  (Nhánh máy thu hoạch sắn)

  PGS.TS. Lê Minh Lư

2013-2015

7

 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền (Đề tài tiềm năng, chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC07/11-15)

  TS. Nguyễn Thanh Hải

2012

8

 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật. (Đề tài cấp Nhà nước: Hợp tác quốc tế về KH &CN Việt Nam – Trung Quốc)

 PGS.TS Hoàng Đức Liên

2011-2013

9

 Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hoá thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối ... tại các đồng muối công nghiệp

 PGS.TS Hoàng Đức Liên

2009-2010

10

 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung

 TS. Hà Đức Thái

2007-2010

11

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đào nhổ củ sắn (Đề tài nhánh cấp Nhà nước)

 PGS. TS Lương Văn

2007-2010

12

 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hoá canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung (Đề tài nhánh cấp Nhà nước)

 PGS. TS Lương Văn Vượt

2006- 2011

13

 Giải một số bài toán mô phỏng các thông số dòng khí trong buồng sấy nông sản trên cơ sở ứng dụng phần mềm tính toán thuỷ khí động lực học

 PGS.TS Hoàng Đức Liên

2006-2009

14

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy xới bón phân cho mía

 TS. Hà Đức Thái

2006

15

 Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ phận đập đến tỷ lệ gạo nguyên

 TS. Hà Đức Thái

2006

16

 Nghiên cứu cải tiến máy kéo đi làm việc trên đất dốc lâm nghiệp

 PGS. TS Nông Văn Vìn

2001- 2006

17

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gieo lúa theo khóm phù hợp với kỹ thuật canh tác lúa tại Việt Nam

 TS. Lê Minh Lư

2004-2005

18

 Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mẫu máy chăm sóc mía đẩy tay

 PGS. TS Lương Văn Vượt

2002-2005

 

 Đề tài/dự án cấp Bộ 

TT

 Đề tài/Dự án

 Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ, chế tạo và ứng dụng vào sản xuất thử nghiệm máy sấy đa năng nông nghiệp dạng hạt năng suất 500 2000 kg/mẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội TS. Tống Ngọc Tuấn 10/2019 - 09/2021
2

 Mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn về tính chất phá hủy của thép TRIP dưới biến dạng uốn

 TS. Phạm Thị Hằng

2017-2019

3

 Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo một số máy chính phục vụ cơ giới hóa sản xuất khoai tây 

 KS. Đỗ Đình Thi

2015-2017

4

 Nghiên cứu thiết kế máy sấy cá sử dụng năng lượng mặt trời

 ThS. Trần Như Khánh

2014 - 2015

5

 Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao

 TS. Ngô Trí Dương

2014-2015

6

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan

 TS. Lê Vũ Quân

2014 -2015

7

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học(Biogas)

 PGS.TS. Trần Như Khuyên

2013-2014

8

 Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo máy kéo công suất 30 mã lực phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp

 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quế

2012-2014

9

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền

 TS. Nguyễn Thanh Hải

2012 - 2013

10

 Nghiên cứu chế tạo thuốc hàn gốm bằng vật liệu trong nước để hàn kết cấu thép thay thế cho thuốc hàn nhập ngoại.

 PGS. TS Đào Quang Kế

2012 - 2013

11

 Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành

 TS. Nguyễn Xuân Thiết

2012 - 2013

12

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống di động dạng xích cho máy kéo nhỏ làm việc trên đất đồi dốc và đất có đổ ẩm cao

 PGS. TS Nguyễn Ngọc Quế

2010-2012

13

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy vải quả xuất khẩu theo phương pháp đối lưu và bức xạ nhiệt

 PGS.TS Trần Như Khuyên

2010-2011

14

 Nghiên cứu thiết kế hệ thống trích công suất đa điểm cho máy kéo nhỏ 4 bánh sản xuất tại Việt nam

 PGS. TS Bùi Hải Triều

2009 - 2011

15

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép phân viên và máy bón phân viên cho cây trồng nông nghiệp

 TS. Bùi Việt Đức

2009-2011

16

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị phục vụ công nghệ đóng gói, bảo quản thức ăn thô cho trâu, bò trong vụ đông-xuân

 ThS. Nguyễn Viết Lầu

2009-2010

17

 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau an toàn có mái che

 TS. Ngô Trí Dương

2009-2010

18

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mắt gặt gom lúa liên hợp máy kéo nhỏ ở đồng bằng Bắc Bộ

 TS. Lê Văn Bích

2009

19

 Nghiên cứu công nghệ mạ điện phục vụ cơ khí nông nghiệp.

 TS. Tống Ngọc Tuấn

2008-2010

20

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo lò thấm nitơ cỡ trung bình (Ф300mm) dùng cho hóa nhiệt luyện một số chi tiết máy

PGS. TS Đào Quang Kế

2007-2008

21

 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau an toàn 

 TS. Ngô Trí Dương

2006-2007

22

 Ứng dụng kỹ thuật điều khiển số xây dựng hệ thống điều chỉnh tự động các thông số của hệ thống sấy nông sản dạng hạt

 ThS Nguyễn Văn Đạt

2007

23

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị máy móc phục vụ một số khâu chính xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm sạch môi tr­ường

 ThS Đặng Đình Trình

2006 - 2007

24

 Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị làm khô nông sản, thực phẩm bằng phương pháp sấy thăng hoa

 PGS.TS Trần Như Khuyên

2006-2007

25

 Ứng dụng kỹ thuật điều khiển số xây dựng hệ thống điều chỉnh tự động các thông số của hệ thống sấy nông sản dạng hạt.

 ThS. Nguyễn Văn Đạt

2007

26

 Nghiên cứu biên soạn giáo trình An toàn lao động

 PGS. TS Nông Văn Vìn

2005 - 2007

27

 Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành

 TS. lê Minh Lư

2004 – 2005

28

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị máy móc phục vụ một số khâu chính trong dây chuyền sản xuất nấm ăn quy mô cụm hộ gia đình

 PGS. TS Lương Văn Vượt

2004 -2005

29

 Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp 2000 con

 PGS.TS Trần Như Khuyên

2002-2005

30

 Nghiên cứu một số công nghệ nâng cao tính chống mòn của các chi tiết trong máy nông-lâm nghiệp

 PGS. TS Đào Quang Kế

2003-2004

31

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tạo mùn cư­a từ thân cây sắn làm nguyên liệu sản xuất nấm

 PGS. TS Lương Văn Vượt

2003 - 2004

32

 Nghiên cứu cải thiện một số tính chất hoạt động của máy kéo nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng

 PGS. TS Nguyễn Ngọc Quế

2001-2003

33

 Nghiên cứu một số tính chất hoạt động của máy kéo làm việc ở ĐB Sông Hồng

 PGS. TS Nông Văn Vìn

2001 - 2003

34

 Ứng dụng máy tính điều khiển các thông số nhiệt ẩm trong quá trình bảo quản nông sản dạng hạt

 TS. Ngô Trí Dương

2001-2002

35

 Máy phục vụ trang trại 

 PGS. TS Nguyễn Văn Muốn

2001-2002

36

 Nghiên cứu lựa chọn hệ thống động lực để cơ giới hóa vùng đồi

 PGS. TS Nông Văn Vìn

1993 - 1996

37

 Máy cải tạo đồng cỏ

 PGS. TS Nguyễn Văn Muốn

1982-1984

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây