Lê Anh Sơn

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Lê Anh Sơn
2. Năm sinh:1984                                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Kiên Thành – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: +81 90 1297 1759
8. Fax: +81 52 789 5585                                            Email: leanhsonvn@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp VN Cơ khí/ Cơ khí động lực 2007
Thạc sỹ Đại học Hiroshima Cơ khí 2012
Tiến sỹ Đại học Nagoya Cơ khí/Cơ điện tử Đang học
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2007-2010 Giảng viên Học viện NN VN Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN
2012-2014 Giảng viên Học viện NN VN Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN
       
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Đánh giá lượng phát thải thực tế của xe máy tại thành phố Hà Nội Đồng tác giả Tạp chí Cơ Khí Việt Nam 2011
2 The MATLAB Toolbox for GPS Data to Calculate Motorcycle Emission in Hanoi – Vietnam Tác giả International Conference on Environment, energy and Biotechnology 2012
3 The Potential of Jatropha Curcas for Agriculture and Forest Diesel Engine in Vietnam Đồng tác giả International Conference on Environment, energy and Biotechnolog 2012
4 Developing a Toolbox for Calculating Motorcycle Emission and the Difference of CO2 from Motorcycle for Each Type of Road in Hanoi Tác giả International Journal of Environmental Science and Development 2012
5 Ứng dụng mô hình BURCKHARDT để mô tả toán học đặc tính thực nghiệm của bánh xe máy kéo nông nghiệp Đồng tác giả Tạp chí khoa học và phát triển 2013
6 Phát triển công cụ tính toán lượng phát thải của xe máy và áp dụng công cụ đó để nghiên cứu giảm thiểu lượng phát thải của xe máy cho người Hà Nội. Tác giả Kỷ yếu hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường ĐH&CĐ khối Nông- Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 6 2014
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi đi lại đến lượng phát thải của xe máy ở Hà Nội Tác giả Kỷ yếu hội nghị KH&CN tuổi trẻ các trường ĐH&CĐ khối Nông- Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 6 2014
8 Parameters Optimization Using Genetic Algorithm Technique for Vestibulo-ocular Reflex model. Le Anh Son, Hirofumi Aoki, Tatsuya Suzuki, Hiroto Hamada. Tác giả Future Active Safety Technology Towards zero traffic accidents 2015 Symposium 2015
9 The Effect of Visual Stimulus on the Mental Workload Estimation Based on a VOR/OKR Model Tác giả Japan Society of Automotive Engineers Annual Congress 2016


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo vận tốc 2006-2007   Đã nghiệm thu
Thiết kế phòng thí nghiệm khí nén ảo 2008-2009 Đề tải Việt – Bỉ Đã nghiệm thu
       

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải khuyến khích cuộc thi Olympic toán học toàn quốc 2003
2 Giải nhất hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH&CĐ khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc lần thứ VI 2014

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nagoya, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây