Nguyễn Văn Đạt

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN


1. Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt
2. Năm sinh: 26/12/1959                                      3. Nam/Nữ: nam
4. Học hàm: GVC                                                 Năm được phong học hàm: 2004
    Học vị: Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị: 2000
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: GV
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 22/8A đường T, T.T Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.....................................
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0982133496...........
8. Fax: ...................................................................... Email: nguyenvandat59@gmail.com..............
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học  KT Rút xe
Bungari
Ngành kỹ thuậ điện
Chuyên ngành cung cấp và trang bị điện
1985
Thạc sỹ Học viện NNVN Kỹ thuật điện 2000
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1986 đến 1989 Giảng viên Trường trung cấp cơ khí NNTW  Ninh BÌnh
1989 đến 1994 Cán bộ kỹ thuật C.ty Xây lắp Thủy lợi Hải Hưng Hải Dương
1994 đến nay Giảng viên ĐH Học viện NNVN Hà Nội
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo độ ẩm trong tự động điều khiển tiểu khí hậu. Tác giả
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 2001
2 Bước đầu ứng dụng máy tính điện tử trong tự động điều khiển chế độ nhiệt ẩm Tham gia Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 2002
3 Nghiên cứu phương pháp mô tả động cơ không đồng bộ ba pha trên hệ toạ độ tựa theo từ trường rôto Tác giả
 
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 2006
4 Thiết kế, chế tạo hệ thống phân phối khí sấy trong thiết bị sấy nông sản dạng hạt- Tác giả
 
Tạp chi Khoa học và phát triển 2008
5 Thuật toán mới điều chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tầng Tham gia Tạp chi Khoa học và phát triển 2016
6 Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 1 Tác giả NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ 2010
7 Bài giảng Truyền động điện Tác giả NXB ĐHNN 2015


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1 Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động 1 Tài liệu học tập 2010
2 Bài giảng Truyền động điện Tài liệu học tập 2014

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Ứng dụng máy tính trong tự động đo lường và điều khiển chế độ nhiệt ẩm của không khí trong bảo quản và chế biến nông sản(tham gia) 2000 Cấp bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu cải tiến mô hình thiết bị điều khiển mở máy và điều khiển chế độ làm việc của động cơ rôt pha(chủ trì) 2002 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu triển khai kỹ thuật điều khiển động cơ rôto dây quấn(chủ trì) 2004 Cấp trường Đã nghiệm thu
Ứng dụng kỹ thuật điều khiển số xây dựng hệ thống điều khiển sấy nông sản dạng hạt(Chủ trì) 2007 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển động cơ điện(chủ trì) 2010 Cấp trường Đã nghiệm thu
Tối ưu hóa bộ điều khiển PID trong điều khiển động cơ điện một chiều bằng FRIT(chủ trì)
 
2014 Cấp Học viện Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.Hà Nội., ngày 30. tháng 11. năm 2016.

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


 Nguyễn Văn Đạt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây