Nguyễn Văn Linh

                  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                              Mẫu: 01-LLKH
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 1. Họ và tên: Nguyễn Văn Linh
 2. Năm sinh: 1983                                          3. Nam/Nữ: Nam
 1. Hoc hàm:                                                    Năm được phong học hàm:
Học vị: Tiến sĩ                                                     Năm đat hoc vi: 2015
 1. Chức danh nghiên cứu: Giảng viênChức vụ:
 2. Đia chỉ nhà riêng:
 3. Điện thoai: CQ……………….; NR…………………; Mobile……………………
 4. Fax                                                                    Email: nvlinh@vnua.edu.vn
 5. Tổ chức - nơi làm viêc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viên Nông nghiêp Viêt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thi Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoai người lãnh đạo: 04.626.177.55
Đia chỉ tổ chức: Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nôi
 1. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Hoc viên Nông nghiêp Viêt Nam Tự động hóa 2006
Thạc sỹ Học viên Nông nghiêp Viêt Nam Kỹ thuật điện 2010
Tiến sỹ Đại học Công nghệ Sydney, Úc Tự động hóa 2015
Thực tập sinh khoa học Đại học kỹ thuật
Nanyang, Singapore
Kỹ thuật điện 2016-2017
 
 1. Quá trình công tác
Thời gian
(Từ năm ... Đến năm...)
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức
2006 đến nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
         
         
               
 
 1. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
  Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình )
Năm công bố
I Adaptive Placement for
Mobile Sensors in Spatial
Prediction under
Locational Errors
Tác giả IEEE Sensors Journal 2016
2 Soil Organic Matter
Estimation in Precision
Agriculture using Wireless Sensor Networks
Tác giả IEEE International
Conference on Control,
Automation, Robotics and
Vision
2016
 
 1. Số lượng văn bản bảo hộ quyền sử hữu trí tuệ công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
  Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    
 
 1. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
  Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      
 
 1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì  hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu  - kết thúc)
Thuộc chương trình  (nếu có) Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
       
       
 
 1. Giải thưởng (nếu có)
  Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    
 
 1. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuấtt kinh doanh khác (nếu có):

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016
             Xác nhận của đơn vị Người khai
            (ký tên, đóng dấu) (họ, tên và chữ ký)


Nguyễn Văn Linh 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây