Nguyễn Xuân Hiếu

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HIẾU
2. Năm sinh: 21/01/1985                                           3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên (hạng III)     Chức vụ:..................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: xã Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội..............................
7. Điện thoại: CQ: (+84) 462.617.699 ; NR:  .................................... ; Mobile: 01654778999
8. Fax: ...................................................................... Email: nxhieu@vnua.edu.vn  
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Hệ thống Điện 2008
Thạc sỹ Đại học Wollongong, Úc Kỹ thuật Điện 2012
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2009 – 2011 Giảng viên Bộ môn Cung cấp và Sử dụng Điện, Khoa Cơ-Điện Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2011 – 2012 Nghiên cứu sinh Đại học Wollogong, Úc Thành phố Wollongong, Úc
2012 – 2016 Giảng viên Bộ môn Hệ thống Điện, Khoa Cơ-Điện Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2016 – hiện nay Nghiên cứu sinh Đại học quốc lập Yokohama, Nhật Bản Thành phố Yokohama, Nhật Bản
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 “Ảnh hưởng của mô hình tải lên tổn thất công suất trong lưới phân phối có nguồn phân tán” Tác giả Tạp chí “Tự động hóa ngày nay (Automation Today)”, số 158 (2014) (ISSN: 1859-0551) 2014
2 “Research on Establishment of Model Simulating Switched Reluctance Generator used in Wind Generation System” Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2015
3 “Tổng quan mô hình mô phỏng pin quang điện trong Matlab/Simulink” Tác giả Kỷ yếu Hội nghị đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2015
4 “Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng bóng che lên đặc tính làm việc của pin quang điện sử dụng phần mềm Matlab/Simulink Simscape” Tác giả Tạp chí “Khoa học và công nghệ năng lượng”, Đại học Điện lực, số 9 (10/2015)
(ISSN: 1859-4557)
2015
5 “Mathematical modeling of photovoltaic cell/ module/ arrays with tags in Matlab/ Simulink” Tác giả Tạp chí “Environmental Systems Research” (SpringerOpen), tháng 10/2015 (ISSN: 2193-2697)
DOI: 10.1186/s40068-015-0047-9
2015
6 “Matlab/Simulink Based Modelling to Study Effect of Partial Shadow on Solar Photovoltaic Array” Tác giả Tạp chí “Environmental Systems Research” (SpringerOpen), tháng 11/2015 (ISSN: 2193-2697)
Doi: 10.1186/s40068-015-0042-1
2015
7 “Three Phase Unbalance Elimination Method in Distribution Systems Using Reactive Power Control of PCS” Tác giả The Papers of Joint Technical Meeting on Power Engineering and Power Systems Engineering, IEE Japan PE16154, PSE16174 (9/2016) 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
“Sử dụng phần mềm Dialux thiết kế hệ thống chiếu sáng cho phòng thí nghiệm khoa Cơ Điện, Đại học Nông nghiệp Hà Nội” 01/2011 – 12/2011 Sinh viên nghiên cứu khoa học Đã nghiệm thu
“Thiết kế mạch chiếu sáng sự cố khi mất nguồn điện lưới” 01/2014 – 12/2014 Sinh viên nghiên cứu khoa học Đã nghiệm thu
“Xây dựng dữ liệu về cường độ bức xạ mặt trời tại khu vực Gia Lâm, Hà Nội và đánh giá ảnh hưởng của điều kiện làm việc lên sự hoạt động của pin quang điện 05/2015 – 05/2016 Sinh viên nghiên cứu khoa học Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giải Nhì trong “Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ năm 2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam” cho nhóm sinh viên NCKH thuộc đề tài 05/2015-05/2016 03/2016
2 Giải Ba trong “Hội nghị KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng Khối Nông – Lâm – Ngư -Thủy Lợi  toàn quốc lần thứ bảy” cho nhóm sinh viên NCKH cho đề tài 05/2015 - 05/2016   11/2016

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Nhật Bản, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


Nguyễn Xuân Hiếu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây