Phạm Đức Nghĩa

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên:         Phạm Đức Nghĩa................................................................................................
2. Năm sinh: 1981.................................................... 3. Nam/Nữ: Nam............................................
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sỹ.................................................... Năm đạt học vị: 2007......................................
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: Giảng viên.......................................
6. Địa chỉ nhà riêng: số 37 ngõ 64 Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội......................................
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  0435667492.......... ; Mobile: +61424401474......
8. Fax: ...................................................................... Email: pdnghia@vnua.edu.vn........................
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí bảo quản chế biến 2004
Thạc sỹ Đại học Plymouth – Anh quốc Cơ khí 2007
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2004 - 2005 Trợ lý nghiên cứu Viện Cơ điện NN &CNSTH Trường Chinh – Hà Nội
2005 - 2006 Nghiên cứu viên Viện Cơ điện NN &CNSTH Trường Chinh – Hà Nội
2008 -  nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
2014-2017 Nghiên cứu sinh Đại học công nghệ Queensland Brisbane -  Queensland - Úc
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Tran Nhu Khuyen, Pham Duc Nghia, Hoang Xuan Anh, Ngo Thi Hien, Le Huy Thuong and Truong Thi Toan (2012).Một số kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt.
 
Đồng tác giả Tạp chí khoa học và phát triển, ISSN 1859-0004, Vol 10. No 3,  pp. 494-502 2012
2 Giang Trung Khoa, Nguyen Thanh Hai, Ngo Xuan Manh, Nguyen Thi Bich Thuy, Pham Duc Nghia, Nguyen Thi Oanh, P. Duez. Ảnh hưởng của nguồnε nguyên liệu đến thành phần hóa học cơ bản của giống chè trung du (Camellia sinensis var. sinensis) Đồng tác giả Tạp chí khoa học và phát triển, ISSN 1859-0004, Vol 11, No 3, pp: 373-379 2013
3 M.M. Rahman, Mohammad U.H. Joardder1, M.I.H. Khan2, Nghia Duc Pham3 and M.A. Karim. Multi-scale model of food drying: Current status and challenges Đồng tác giả Critical reviews in food science and nutrition. doi:10.1080/10408398.2016.1227299 2016


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì, tham gia Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy nấm 2004-2005 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy vải quả xuất khẩu theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt 2010-2011 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế hộ thống thiết bị xử lý nước thải từ các hộ gia đình làm bún và mì sợi. 1/2010-12/2010 Cấp Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè hòa tan từ lá chè tươi 1/2012-12/2012 Cấp Nhà nước
KC07.TN03/11-15
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền sản xuất bột chè xanh uống liền 2012-2013 Cấp Bộ
Mã số : B2010-11-176
Đã nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..Brisbane...., ngày ...30.... tháng ..11..... năm 2016....

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai
Phạm Đức Nghĩa

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây