Phạm Thanh Cường

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên:Phạm Thanh Cường......................................................................................................
2. Năm sinh: 19600.................................................. 3. Nam/Nữ: Nam............................................
4. Học hàm: Giảng viên............................................ Năm được phong học hàm: 2003....................
    Học vị: Thạc sĩ..................................................... Năm đạt học vị: 1996......................................
5. Chức danh nghiên cứu:  ....................................... Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 9 đường T, Vườn Dâu, Trâu Quỳ, Gia lâm, Hà Nội ..................................
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0904110424...........
8. Fax: ...................................................................... Email:..............................................................
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Ruse, Bungaria Cơ khí Nông nghiệp 1989
Thạc sỹ ĐHNNI, Việt Nam Cơ khí nông nghiệp 1996
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1978-1982 Chiến sĩ Quân đội D9 E540 F327
1983-1989 Sinh viên Lưu học sinh Bộ GD và ĐT
1990-2012 Trợ lý Tổ chức Khoa Cơ điện ĐHNNI ĐHNNIGia Lâm Hà Nội
2013-nay Giảng viên Bm Công nghệ Cơ khí Họcviện Nôngnghiệp HN
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Gáo trình Kỹ thuật an toàn và Môi trường Đồng tác giả ĐH Nông nghiệp HN 2006
2        

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Thiết kế, chế tạo thiết bị lọc bụi dang xoáy Xiclon 2007-2008 Đề tài cấp Trường Khá
Các yếu tố của Chế độ cắt ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt 2009-1010 Đề tài HD sinh viên NCKH Khá
Thiết kế chế tạo đồ gá và thiết bị phụ trợ hàn để ứng dụng cho máy hàn tự động dưới lớp thuốc để chế tạo và phục hồi các chi tiết máy 2015 - 2016
 
Đề tài cấp Học viện
 
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo nắp ổ lăn bánh đè xích của máy kéo B2010 bằng công nghệ dập thủy lực
 
2015 - 2016
 
Đề tài cấp Học viện
 
Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)

Phạm Thanh Cường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây