Trần Nhật Minh

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN


1. Họ và tên: TRẦN NHẬT MINH
2. Năm sinh: 20 - 03 - 1975...................................... 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: Giảng viên ........................................... Năm được phong học hàm: 2002
    Học vị: Thạc sỹ ................................................... Năm đạt học vị: 2002
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: .........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Khu trung cư Linh Đàm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0903215626
8. Fax: ...................................................................... Email:  nhatminhedu@yahoo.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện                                
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Xây dựng Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2006
Thạc sỹ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí nông nghiệp 2002
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2002 đến nay Giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Nông nghiệp HN Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Hệ sàn liên hợp Thép- Bê tông có sử dụng tấm tôn hình dập nguội Đồng tác giả Tạp chí xây dựng 2007
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Cách phân phối tác dụng của tải trong ngang trong nhà có kết cấu hỗn hợp Khung- Vách-Lõi 2005- 2006 Trường Đã nghiệm thu
- Đánh giá bảo quản nhãn bằng biện pháp sấy tại Hưng Yên 2003-2004 Trường Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2016
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Trần Nhật Minh

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây