Trần Như Khánh

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: TRẦN NHƯ KHÁNH.................................................................................................
2. Năm sinh:29/5/1983.............................................. 3. Nam/Nữ: Nam............................................
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sỹ.................................................... Năm đạt học vị: 2013......................................
5. Chức danh nghiên cứu: Nhà khoa học................. Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: P313 D8, Tổ DP số 7, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội........................
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 012334997998.......
8. Fax: ...................................................................... Email: tnkhanh@vnua.edu.vn........................
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học  Nông nghiệp Hà Nội, Việt Nam Kỹ thuật cơ khí 2007
Thạc sỹ Đại học Woolongong, Úc Kỹ thuật cơ khí 2013
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
4/2007 – 8/2008 Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam 108 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
9/2008 – 8/2009 Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Revo Trading Kunitachishi, Tokyo, Nhật Bản
       
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nghiên cứu thiết kế máy băm ép nước dứa Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2011
2 Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2013 2013
3 Building mathemathical model of heat and substance transprort in drying membrane of Gac fruit seed by sublimation drying method using dryer STH-50 Đồng tác giả International workshop on agricultural engineering and post-harvest technology for Asia sustainability. Hanoi, 5-6/10/2013 2013
4 Modelling and simulation of the pressing process in pineapple chopping pressing machine type screw BE-500, Đồng tác giả International workshop on agricultural engineering and post-harvest technology for Asia sustainability. Hanoi, 5-6/10/2013 2013
5 Giáo trình Kỹ thuật chế biến nông sản thực phẩm Đồng tác giả Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp 2014
6 Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ v và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2015 2015
7 Một số kết quả nghiên cứu máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học “biogas” ATMG-3000 Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 5/2016 2016
8 Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu tấm phẳng nhiều ngăn trong máy ấp trứng sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học “biogas” ATMG-3000 Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp số 21/2016 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
       
       

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
STT Tên đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Vai trò
 
Thuộc Chương trình
 
Tình trạng đề tài
1 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy sấy cá biển dùng năng lượng mặt trời 1/2014
-
12/2015
Chủ trì Đề tài NCKH cấp Bộ
Mã số: B2014-11-35
Đã nghiệm thu cấp cơ sở - Khá
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm cỏ khô làm thức ăn dự trữ cho trâu bò 1/2012
-
12/2012
Tham gia Đề tài NCKH cấp Bộ
Mã số 88.12RD
Đã nghiệm thu - Khá
3 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học (biogas) 1/2013
-
12/2014
Thư ký Đề tài NCKH cấp Bộ
Mã số B2013-11-34
Đã nghiệm thu - Khá
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 1/2012
-
12/2013
Thư ký Đề tài NCKH cấp Bộ     Mã số B2012-11-14 Đã nghiệm thu - Tốt
5 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 1/2012
-
12/2012
Tham gia Đề tài tiềm năng, chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC07/11-15 Mã số KC.07.TN03/11-15 Đã nghiệm thu - Khá

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20....

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây