Trần Như Khuyên

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Trần Như Khuyên
2. Năm sinh: 01/06/1954.......................................... 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: Phó Giáo sư......................................... Năm được phong học hàm: 2006
    Học vị: Tiến sỹ .................................................... Năm đạt học vị: 1997
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 2, đường D, Tổ Thành Trưng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0979781954
8. Fax: ...................................................................... Email: tnkhuyen@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Cơ khí Nông nghiệp

Tiếng Anh
1980


2005
Thạc sỹ      
Tiến sỹ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Cơ khí Nông nghiệp
 
1997
Thực tập sinh khoa học:
Chế biến thực phẩm
Chế biến hạt giống

Trường Đại học công nghệ Suranaree Thái Lan
Trường Đại học Selandia Đan Mạch

 

1-4/2001
8-9/2003

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1981 - 1991 Giảng viên Cơ khí Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I
1991 - 1996 Phó trưởng Bộ môn Máy Nông nghiệp Cơ khí Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I
1996 - 2001 Giảng viên chính Cơ khí Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I
2001 - 2006 Trưởng Bộ môn Máy Nông nghiệp Cơ khí Nông nghiệp Cơ khí Bảo quản và chế biến nông sản Trường Đại học Nông nghiệp I
2006 - 2011 Trưởng Bộ môn Thiết bị Bảo quản và Chế biến nông sản Cơ khí Bảo quản và chế biến nông sản Trường Đại học Nông nghiệp  Hà Nội
2011 đến nay Giảng viên chính Cơ khí Bảo quản và chế biến nông sản Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Kết quả bước đầu nghiên cứu máy đánh bóng hạt nông sản ĐB-1.
 
Đồng tác giả Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp 1986-1991,ĐHNN1, trang 163-166 1991
2 Kết quả nghiên cứu qui luật chuyển động của khối hạt trong buồng đánh bóng. Đồng tác giả Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, số 1/1995, trang 40-42. 1995
3 Tối ưu tổng quát trong nghiên cứu thực nghiệm máy và ứng dụng vào máy đánh bóng hạt nông sản. Đồng tác giả Thông báo khoa học của các trường Đại học, trang 26-29. 1995
4 Nghiên cứu mối quan hệ giữa các thông số ra trong qui hoạch thực nghiệm máy đánh bóng hạt nông sản. Đồng tác giả Thông báo khoa học của các trường Đại học, trang 77-80. 1995
5 Xác định thời gian đánh bóng hạt ở máy đánh bóng hạt nông sản ĐB-1 Đồng tác giả Thông báo khoa học của các trường Đại học, trang 81-84 1995
6 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy trộn thức ăn vi lượng Tác giả Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường ĐHNNI-HN, 2/2001, trang 172-177 2001
7 Nghiên cứu thiết kế xe ủi phân trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2/2005, trang 22-24. 2005
8 Hệ thống thiết bị thu dọn phân trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 5/2005,trang 78-79(75) 2005
9 Thiết kế xe phân phối thức ăn trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp Tác giả Tạp chí công nghiệp, số 5/2005, trang 40-41. 2005
10 Ảnh hưởng của chất phụ gia Isolated Soy Protein (ISP) đến chất lượng xúc xích Vienna Tác giả Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Đại học nông nghiệp I, số 2/2005, trang 153-155 2005
11 Kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng AT-2000 Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 6/2005, trang 74-75(71). 2005
12 Hệ thống cung cấp thức ăn trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp Tác giả Tạp chí công nghiệp, số 8+9/2005, trang 39-41. 2005
13 Kết quả bước đầu nghiên cứu máy sấy hạt kiểu vít đứng SV-1 Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10/2005, trang 27-28 (33). 2005
14 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng AT- 45.000 Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 19/2005, trang 38-39 (50). 2005
15 Kết quả nghiên cứu bước đầu hệ thống thiết bị sấy thăng hoa Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 22/2005, trang 62-63(65) 2005
16 Nghiên cứu thiết kế máy ép nước dứa ED-500 Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 2/2006, trang 36-38. 2006
17 Hệ thống cung cấp nước tự động trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3+4/2006, trang 61-63. 2006
18 Xác định các thông số tối ưu của máy trộn kiểu băng xoắn TBX-1 Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3+4/2006, trang 67-69(85) 2006
19 Xác định các thông số tối ưu của máy sấy hạt kiểu vít đứng SV-1 Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 8/2006, trang 50-52. 2006
20 Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy vải quả SVQ-1 Tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 9/2006, trang 45-48. 2006
21 Nghiên cứu thiết kế lò đốt nhiên liệu của hệ thống thiết bị sấy vải quả SVQ-1 Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14/2006, trang 72-74. 2006
21 Nghiên cứu thiết kế chuồng nuôi gà lồng công nghiệp 2000con Đồng tác giả Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Đại học nông nghiệp 1, số 4+5/2006, trang 209-214. 2006
23 Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng bức xạ gamma trong bảo quản khoai tây Đồng tác giả Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Đại học nông nghiệp 1, số 4/2007, trang 55-59. 2007
24 Nghiên cứu khử trùng bằng tia cực tím trong qui trình sản xuất nước mắm Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 17/2007, trang 43-49. 2007
25 Một số kết quả nghiên cứu, thiết kế thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học  Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 7/2010, trang 60-64. 2010
26 Xác định các thông số tối ưu của thiết bị sấy vải quả SBOG-150 sử dụng năng lượng khí sinh học. Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14/2010, trang 44-48. 2010
27 Ứng dụng phương pháp qui hoạch thực nghiệm tối ưu hoá các thông số của thiết bị sấy long nhãn xoáy sử dụng năng lượng khí sinh học SBOG-150 Đồng tác giả Tạp chí cơ khí Cơ khí Việt Nam, số 6/2011, trang 10-14 2011
28 Một số kết quả nghiên cứu sấy màng đỏ hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 12/2011, trang 25-29 2011
29 Ứng dụng qui hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu hệ thống thiết bị sấy màng đỏ hạt gấc bằng phương pháp sấy thăng hoa STH-50 Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 12/2011. trang 37-43 2011
30 Nghiên cứu thiết kế liên hợp máy băm ép nước dứa BE-500 Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 12/2011, trang 17-23 2011
31 Ứng dụng qui hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu liên hợp máy băm ép nước dứa BE-500 Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 12/2011, trang 30-36 2011
32 Phương pháp giải bài toán tối ưu tổng quát và ứng dụng trong nghiên cứu thực nghiệm máy sấy vải quả SBOG-150 Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế Giải tích và Toán ứng dụng lần thứ nhất, Trường Đại học Sài Gòn, trang 268-277.  2011
33 Một số kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt Đồng tác giả Tạp chí khoa học và phát triển, ĐHNN Hà Nội, số 3/2012, trang 494-502 2012
34 Mô hình hóa và mô phỏng quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong máy sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị Cơ khí toàn quốc lần thứ 3, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trang 971 ÷978, NXB Khoa học kỹ thuật. 2013
35 Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 18/2013, trang 46-51 2013
36 Bullding mathemathical model of heat and substance transprort in drying membrane of Gac fruit seed by sublimation drying method using dryer STH-50 Đồng tác giả International workshop on agricultural engineering and post- harvest technology for Asia sustainability, p.164-174 2013
37 Modelling and simulation of the pressing process in pineapple chopping pressing machine type screw BE-500 Đồng tác giả International workshop on agricultural engineering and post- harvest technology for Asia sustainability, p.198-207 2013
38 Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 24/2015, trang 43-50 2015
39 Một số kết quả nghiên cứu máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học “biogas” ATMG-3000 Đồng tác giả Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn số 5/2016 trang 63-71 2016
40 Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu tấm phẳng nhiều ngăn trong máy ấp trứng sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học “biogas” ATMG-3000 Đồng tác giả Tạp chí công nghiệp số 21/2016, trang 56-62 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1 Thiết kế, chế tạo các loại máy ấp trứng gia cầm. Chuyển giao trọn gói trên 90 máy ấp trứng gia cầm có năng suất 1000÷45000 quả/mẻ cho các hộ gia đình và các Công ty giống gia cầm ở nhiều tỉnh thành trong cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Lâm Đồng,… Từ năm 1993 đến nay
2 Thiết kế, chế tạo các hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp. Chuyển giao trọn gói toàn bộ các hệ thống thiết bị: cung cấp thức ăn, nước uống, thu dọn phân và điều tiết tiểu khí hậu trong chuồng nuôi quy mô 2000con cho trại chăn nuôi gia cầm xã Quảng Vinh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế và các hệ thống thiết bị cung cấp nước uống, điều tiết tiểu khí hậu trong chuồng nuôi cho các trại chăn nuôi gia cầm ở huyện An Dương (Hải Phòng), Bảo Lộc (Lâm Đồng),... Từ 2004 đến nay
3 Thiết kế, chế tạo máy chế biến nông sản, thực phẩm. Chuyển giao trọn gói trên 30 máy chế biến nông sản, bao gồm: máy xoa bóng (gạo, cà phê, đỗ tương) năng suất 500kg/h, máy xát vỏ cà phê năng suất 500÷1000kg/h, máy thái (rau, cỏ) năng suất 200÷500kg/h, máy ép nước (rau, quả) năng suất 100÷500kg/h, máy sấy (thóc, ngô, vải quả, long nhãn,...) năng suất 1÷3 tấn/mẻ,... cho các hộ gia đình, các Công ty chế biến nông sản-thực phẩm ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Sơn La, Lai Châu, Huế, Lâm Đồng,... và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Từ năm 1995 đến nay
4 Thiết kế, chế tạo máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Chuyển giao trọn gói trên 20 máy chế biến thức ăn chăn nuôi, bao gồm: máy nghiền năng suất 200÷500kg/h, máy trộn năng suất 50÷300kg/mẻ, máy ép viên năng suất 100÷150kg/h,... cho các hộ gia đình và các cơ sở chuyên làm dịch vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình,... Từ năm 2001 đến nay
         

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu mẫu máy cho dây chuyền công nghệ chế biến cà phê theo phương pháp ướt”. 1999-2001 B99-32-48
Bộ GD&ĐT
Tốt
Chủ nhiệm Đề tài nhánh cấp Nhà nước:“Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng quy mô 2000 con” thuộc đề tài NCKH cấp Nhà nước “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị chăn nuôi gia súc gia cầm theo kiểu công nghiệp quy mô vừa và nhỏ” 2001-2004 KC-07-09/02
Bộ KH&CN
Khá
Chủ nhiệm Đề tài:“Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị làm khô nông sản, thực phẩm bằng phương pháp sấy thăng hoa”. 2006-2008 B2006-11-30
Bộ GD&ĐT
Khá
Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy vải quả xuất khẩu theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt”. 2010-2011 B2010-11-176
Bộ GD&ĐT
Tốt
Chủ nhiệm đề tài :“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học (biogas)”. 2013-2015 B2013-11-34
Bộ NN&PTNT
Khá
Tham gia Đề tài: “Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ các công cụ, máy móc nhỏ sau thu hoạch để tạo ra sản phẩm hàng hoá nhằm phát triển nông thôn”. Mã số: B94-11-51/Bộ GD&ĐT 1994-1996


Bộ GD&ĐT
Nghiêm thu năm 1997
Xếp loại Tốt
Tham gia Đê tài: “Nghiên cứu ứng dụng chiếu xạ vào việc bảo quản một số nông sản”, Mã số: B2004-32-72/Bộ GD&ĐT 2004-2005 Bộ GD&ĐT Nghiêm thu năm 2005
Xếp loại Khá
Tham gia Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng tia cực tím vào việc khử trùng chuồng nuôi và tránh bệnh còi xương cho gà”, Mã số: B2008-11-92/Bộ GD&ĐT 2008-2009 Bộ GD&ĐT Nghiêm thu năm 2009
Xếp loại Tốt
Tham gia Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng năng lượng khí sinh học để làm khô nông sản thực phẩm trong điều kiện đồng bằng sông Hồng” Mã số: B2008-21-10/Bộ GD&ĐT 2008-2009 Bộ GD&ĐT Nghiêm thu năm 2009
Đạt loại Tốt
Tham gia đề tài:“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép rơm cỏ khô làm thức ăn dự trữ cho trâu bò”. Mã số 88.12RD/Bộ Công Thương 2012 Bộ NN&PTNT Nghiêm thu năm 2013
Xếp loại Khá
Tham gia đề tài:“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây truyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền”. Mã số B2012-11-14/Bộ GD&ĐT 2012-2013 Bộ NN&PTNT Nghiêm thu 2014
Xếp  loại Khá

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
Chuyển giao ứng dụng công nghệ và thiết bị máy móc vào trong sản xuất.

Hà Nội , ngày 28 tháng 12 năm 2016.
 
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Trần Như Khuyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây