Bài báo trong nước


BÁO CÁO THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC
 
STT Tên bài báo Tác giả  Năm Xuất bản Nước xuất bản Tên tạp chí Chỉ số (IF, H-index…)
1 Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng dùng trong gia công vỏ hộp giảm tốc xe nâng 1. Phạm Thị Hằng  2013 Việt Nam Tạp chí khoa học và phát triển  
2 Thiết kế, chế tạo máy trộn thức ăn chăn nuôi phục vụ chăn nuôi tại các vùng nông thôn Hoàng Xuân Anh, Tống Ngọc Tuấn 2013 VIệt Nam Tạp chí Khoa học và Phát triển ISSN 1859-0004
3 Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố mất điện trên diện rộng 1. Nguyễn Xuân Trường   2014 Việt Nam Khoa học và Phát triển ISSN 1859-0004
4 Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương 1. Nguyễn Ngọc Kính  2. Ngô Quang Ước   2014 Việt Nam Khoa học và Phát triển ISSN 1859-0004
5 Giải pháp cân bằng hệ thống làm sạch sơ bộ trong máy gặt đập liên hợp mini dạng treo 1. Lê Văn Bích  2. Đỗ Đình Thi  3. Lưu Văn Chiến  4. Hoàng Xuân Anh   2014 Việt Nam Khoa học và Phát triển ISSN 1859-0004
6 Phương pháp xác định đặc tính kéo bán bánh xe máy kéo theo các thông số lưu biến của đất 1. Đặng Tiến Hòa   2014 Việt Nam Kỳ 1 tháng 2/2014, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
7 Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su 1. Nguyễn Ngọc Quế   2014 Việt Nam Tạp chí cơ khí  
8 Tác động của tải đến tổn hao công suất ở lưới điện phân phối có kết nối nguồn phân tán 1. Nguyễn Xuân Hiếu   2014 Việt Nam Tạp chí Tự động hóa ngày nay  
9 Nghiên cứu cấu trúc bộ phận trồng hom sắn nghiêng và một số yếu tố ảnh hưởng đến độ nghiêng hom sắn sau khi trồng trong máy liên hợp cắt trồng hom sắn 1. Hà Đức Thái  2. Nông Văn Vìn  3. Lưu Văn Chiến   2014 Việt Nam Khoa học và Phát triển  
10 Nghiên cứu quan hệ giữa hệ số bám và độ trượt bánh xe máy kéo nhỏ trên nền đất nông nghiệp Việt Nam 1. Đặng Tiến Hòa   2015 Việt Nam Số 27, tạp chí Khoa học công nghệ  
11 Xác định mô men quán tính của ô tô, máy kéo đối với các trục qua trọng tâm trong điều kiện sử dụng 1. Hàn Trung Dũng   2015 Việt Nam Số 27 tháng 4/2015, tạp chí Khoa học Công nghệ  
12 lựa chọn vị trí lắp cảm biến tải trọng để điều khiển tỷ số truyền của truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ bốn bánh 1. Bùi Hải Triều  2. Bùi Việt Đức   2015 Việt Nam Số 27 tháng 4/2015, tạp chí Khoa học Công nghệ  
13 Xây dựng mô hình tính toán lý thuyết khảo sát động lực học của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc 1. Nguyễn Ngọc Quế   2015 Việt Nam Số 27 tháng 4/2015, tạp chí Khoa học Công nghệ  
14 Phân tích dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao (HSDT) 1. Dương Thành Huân  2. Lê Minh Lư   2015 Việt Nam Tập 13, số 1, pg 99-109, Tạp chí Khoa học và phát triển  
15 Đánh giá hiệu xuất hệ thống truyền động thủy lực trên máy tự hành đa năng phục vụ trong nông lâm nghiệp 1. Bùi Việt Đức   2015 Việt Nam Tạp chí Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải  
16 Lựa chọn kết cấu mạch nguồn của hệ thống điều khiển vị trí dùng trong nông nghiệp 1. Bùi Hải Triều  2. Nguyễn Trọng Minh   2015 Việt Nam Tạp chí Khoa học và phát triển Số 1, 5 trang  
17 Xây dựng mô hình tính toán khảo sát động lực học của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc 1. Nguyễn Ngọc Quế   2015 Việt Nam Tạp chí Hội cơ khí Động lực lần thư 8, trường Đại học Công nghiệp hà Nội  
18 Phân tích tĩnh và dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản 1. Dương Thành Huân  2. Lê Minh Lư   2015 Việt Nam Tạp chí Khoa học và phát triển tập 13 số 5, trang 797-812  
19 Một số kết quả nghiên cứu về máy ép than sinh học từ trấu 1. Lê Minh Lư  2. Nguyễn Chung Thông   2015 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn Số 19, trang 9-14  
20 Phân tích dao động riêng Panel trụ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT) 1. Dương Thành Huân   2015 Việt Nam Tạp chí Hội cơ học vật rắn biến dạng Số1  
21 Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời trong thiết bị sấy cá biển sử dụng năng lượng mặt trời 1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải 3. Trần Như Khánh   2015 Việt Nam Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển  Nông thôn Số 12  
22 So sánh hai thuật toán INC và P&O trong điều khiển bám điểm công suất cực đại của hệ thống pin mặt trời cấp điện độc lập 1. Nguyễn Xuân Trường   2015 Việt Nam Tạp chí Khoa học và Phát triển Số 8  
23 Đánh giá hiệu suất hệ thống truyền động và điều khiển thủy lực trên máy tự hành đa năng 1. Bùi Việt Đức   2015 Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 223-225  
24 Tổng quan về công nghệ bọc hạt giống và máy gieo hạt rau dùng trong sản xuất rau an toàn 1. Lê Minh Lư  2. Lê Vũ Quân  3. Lương Văn Vượt  4. Nguyễn Văn Năng   2015 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn   
25 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng bóng che lên đặc tính làm việc của pin quang điện sử dụng phần mềm Matlab/Simulink Simscape 1. Nguyễn Xuân Hiếu  2015 Việt Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (Đại học Điện lực) ISSN 1859-4557
26 Lựa chọn kết cấu mạch nguồn của hệ thống  thủy lực điểu khiển vị trí dùng trong nông nghiệp Nguyễn Trọng Minh, Bùi Hải Triều 2015 Việt Nam Tạp chí khoa học và phát triển ISSN 1859-0004
27 Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời 1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)  3. Trần Như Khánh   2016 Việt Nam Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24  
28 Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000 1. Trần Như Khuyên  2. Trần Như Khánh  3. Nguyễn Thanh Hải    2016 Việt Nam Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5  
29 Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu tấm phẳng nhiều ngăn trong máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000 1. Trần Như Khuyên  2. Trần Như Khánh  3. Lê Minh Lư   2016 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn 21  
30 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ công nghệ hàn đến chất lượng lớp đắp khi hàn tự động plasma với bột hợp kim cacbit volfram để tạo ra lớp bề mặt làm việc chịu mài mòn của dao xén giấy 1. Đào Quang Kế   2016 Việt Nam Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2  
31 Nghiên cứu, ứng dụng robot hàn để hàn dưới lớp thuốc 1. Đào Quang Kế   2016 Việt Nam Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2  
32 Thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu các thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây hoa đồng tiền trong nhà lưới 1. Ngô Trí Dương  2. Nguyễn Văn Điều   2016 Việt Nam Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 477-490  
33 Thuật toán mới điều chỉnh tối ưu hệ thống điều chỉnh tầng 1. Nguyễn Thị Hiên  2. Nguyễn Văn Đạt   2016 Việt Nam Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 469-476   
34 Nghiên cứu động lực học dao búa của bộ phận băm thân lá cây trong máy nông nghiệp 1. Lương Văn Vượt   2016 Việt Nam Công nghiệp nông thôn  
35 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mạ crôm trục vít máy ép dầu 1. Tống Ngọc Tuấn  2. Hoàng Xuân Anh   2016 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn ISSN 1859 - 4026
36 Xây dựng biên dạng cạnh sắc dao làm cơ sở tính toán năng lượng cho bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy Ðập lúa 1. Lê Minh Lư   2016 Việt Nam Công nghiệp nông thôn  
37 Kết quả lựa chọn nguyên lý làm việc và tính toán một số thông số làm việc của máy bóc vỏ quả vải 1. Nguyễn Chung Thông  2. Lê Minh Lư   2016 Việt Nam Công nghiệp nông thôn  
38 Thiết kế, chế tạo máy xe lõi cói đa năng 1. Hoàng Xuân Anh  2. Tống Ngọc Tuấn  3. Nguyễn Hữu Hưởng   2016 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
39 Nghiên cứu tính toán thiết kế một số bộ phận máy cấy mạ non bốn hàng cỡ nhỏ sử dụng động cơ điện. 1. Lưu Văn Chiến  2. Lê Văn Bích   2016 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
40 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ sản xuất cây trồng trong nhà lưới với quy mô nhỏ dưới 100m2 1. Ngô Trí Dương  2. Đặng Thị Thúy Huyền  3. Nguyễn Văn Điều   2016 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
41 Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay và mô men quán tính khối lượng trống băm tới khả năng làm việc của máy cắt băm gốc rạ kiểu trống 1. Nguyễn Xuân Thiết   2016 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn  
42 Mô hình vật lý máy trộn cỏ một trục vít côn đứng 1. Lương Thị Minh Châu   2016 Việt Nam Khoa hoc nông nghiệp Việt Nam  
43 Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống đo và giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây ứng dụng trong các kho bảo quản nông sản 1. Ngô Phương Thủy   2016 Việt Nam Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật  
44 Đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm cho phòng học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1. Nguyễn Thị Huyền Thanh   2016 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
45 Phục hồi trục máy xẻ đá bằng phương pháp hàn đắp 1. Tống Ngọc Tuấn  2. Nguyễn Hữu Hưởng   2016 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 1859-0004
46 Mô phỏng số quá trình dập thủy cơ chi tiết dạng vỏ mỏng 1. Nguyễn Thị Thu Trang (CĐ)   2016 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 1859-0004
47 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc để hàn thép hợp kim thấp độ bền cao Q345B 1. Nguyễn Hữu Hưởng  2. Tống Ngọc Tuấn   2016 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-0004
48 Thiết kế hệ thống điều khiển trong máy tách màu gạo năng suất 800kg/giờ 1. Hoàng Đức Liên   2016 Việt Nam Cơ khí Việt Nam ISSN 0866 - 7056
49 Khảo nghiệm đánh giá một số thông số làm việc máy phun thuốc bảo vệ thực vật ứng dụng thị giác máy 1. Hoàng Đức Liên  2. Lê Vũ Quân   2016 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn ISSN 1859 - 4026
50 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng quá trình phanh xe Buýt 1. Đặng Tiến Hòa   2016 Việt Nam Cơ Khí Việt Nam  
51 Xây dựng mô hình lý thuyết xác định khả năng làm việc của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc 1. Nguyễn Ngọc Quế   2016 Việt Nam Cơ khí Việt Nam ISSN
52 Động học và động lực học làm việc của phay đất (CKDL9-038). Working kinemetcs and aerodynamics of rotary tilling 1. Nguyễn Ngọc Quế   2016 Việt Nam Cơ khí Việt Nam ISSN
53 Tính toán trực tuyến hệ số bù thời gian trễ để ổn định hệ thống vận hành song phương 1. Nguyễn Kim Dung 2016 Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ISSN 2354 - 1083
54 Điều chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT 1. Nguyễn Thị Hiên   2017 Việt Nam Công nghiệp nông thôn  
55 Hoàn thiện thiết kế một số bộ phận làm việc chính của máy bón phân viên chậm tan cho cây công nghiệp 1. Lưu Văn Chiến  2. Lê Vũ Quân   2017 Việt Nam Nông nghiệp & PT Nông thôn  
56 Design of a wireless air temperature and humidity monitoring system 1. Nguyễn Kim Dung   2017 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
57 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH  ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL 3T84 BẰNG THỰC NGHIỆM QUA TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT 1. Đặng Tiến Hòa  2. Bùi Việt Đức   2017 Việt Nam Khoa học công nghệ xây dựng ISSN 1859-2996
58 Hệ thống thủy lực tự động điều chỉnh chiều cao cắt trên máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ 1. Nguyễn Trọng Minh  2. Bùi Hải Triều  3. Bùi Việt Đức   2017 Việt Nam Công nghiệp  nông thôn  
59 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA MÁY KÉO MKX-30 KHI LIÊN HỢP VỚI MÁY SAN ỦI 1. Đỗ Trung Thực  2. Nguyễn Ngọc Quế   2017 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
60 Khảo sát ảnh hưởng của kích thước đồng ruộng đến hiệu quả cơ giới hóa sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng 1. Hàn Trung Dũng   2017 Việt Nam Khoa học Công nghệ Xây dựng  
61 Phân tích Panel trụ FGM chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ - Lời giải giải tích và Lời giải số 1. Dương Thành Huân   2017 Việt Nam Tạp Khoa học công nghệ xây dựng  
62 Phân tích tĩnh, ổn định và dao động Panel trụ có cơ tính biến thiên bằng phương pháp giải tích 1. Dương Thành Huân   2017 Việt Nam Vietnam Journal of Science and Technology DOI: 10.15625/2525-2518/55/5/8843
63 Phân tích dao động riêng vỏ thoải hai độ cong có cơ tính biến thiên có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ 1. Dương Thành Huân  2. Lê Minh Lư   2017 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
64 Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể lên dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nanocontact 1. Nguyễn Văn Đạt   2017 Việt Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ  
65 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sàng trong máy đập tách hạt đậu tương 1. Nguyễn Xuân Thiết   2017 Việt Nam Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 0866-7056
66 Ứng dụng phương pháp tối ưu tổng quát HARRINGTON E.C trong nghiên cứu thực nghiệm thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học SBOG-150 1. Trần Như Khuyên   2017 Việt Nam Công nghiệp nông thôn ISSN-4026
67 Xây dựng mô hình toán quá trình nén ép trong máy ép rơm cỏ khô  làm thức ăn dự trữ cho trâu bò ERC-10 1. Trần Như Khuyên   2017 Việt Nam Công nghiệp nông thôn ISSN-4026
68 Nghiên cứu ứng dụng thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật 1. Hoàng Đức Liên  2. Lê Vũ Quân   2017 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  ISSN: 1859 - 0004
69 Nghiên cứu công nghệ và  quy trình công nghệ  sấy lúa giống có giai đoạn ủ trung gian 1. Lê Minh Lư   2017 Việt Nam TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN  
70 Kết quả tính toán thiết kế máy sàng phân loại ngô quy mô công nghiệp, năng suất 45-50 tấn/h 1. Lê Minh Lư   2017 Việt Nam TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN  
71 Kết quả nghiên cứu động lực học hệ truyền động bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy đập lúa 1. Lê Minh Lư   2017 Việt Nam TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN  
72 Xác định các thông số tối ưu của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò TC- 5,0 1. Trần Như Khuyên   2017 Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ  ISSN
73 Nghiên cứu các thông số tối ưu của máy trộn cỏ một trục vít côn đứng  bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm 1. Lương Thị Minh Châu   2017 Việt Nam Khoa hoc nông nghiệp Việt Nam  
74 Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nanocontact 1. Nguyễn Văn Đạt   2017 Việt Nam Khoa học & Công nghệ  
75 Nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy ngô kiểu vít sử dụng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông nghiệp SN-1,0 1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)   2017 Việt Nam Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam ISSN 1859-0004
76 Nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy ngô hạt kiểu vít sử dụng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông nghiệp SN-1,0 1. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)   2017 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
77 Nghiên cứu, thiết kế mô hình điện mặt trời cỡ nhỏ hoạt động độc lập 1. Đào Xuân Tiến  2. Nguyễn Xuân Trường   2017 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
78 The influence of field dimensions on operating effect of farm machineries in the Red River Delta 1. Hàn Trung Dũng   2017 Việt Nam Khoa học Công nghệ Xây dựng ISSN 1859-2996
79 Hệ thống tự động điều chỉnh chiều cao cắt trên máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ Nguyễn Trọng Minh, Bùi Hải Triều, Bùi Việt Đức 2017 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn ISSN 1859-4026
80 Ứng dụng mô hình phá hủy trong nghiên cứu độ dai phá hủy của thép không gỉ 304 Phạm Thị Hằng 2017 Việt Nam Kỷ yếu hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X  
81 Ứng dụng qui hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu thiết bị sấy ngô kiểu vít sử dụng khi hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông nghiệp SN-1,0 1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải    2018 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn ISSN 1859-4026
82 Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu thiết bị sấy ngô kiểu vít đứng sử dụng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông lâm nghiệp SN-1 1. Nguyễn Thanh Hải   2. Trần Như Khuyên   2018 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
83 Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu jatropha với dầu diesel cho động cơ D8 phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp ở nước ta 1. Đặng Tiến Hòa   2018 Việt Nam Công nghiệp nông thôn ISSN 1859-4026
84 Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hàng gốc rạ 1. Nguyễn Trọng Minh  2. Bùi Việt Đức   2018 Việt Nam Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
85 Phân tích dao động riêng Panel có cơ tính biến thiên với các dạng hình học khác nhau trong môi trường nhiệt độ 1. Dương Thành Huân   2018 Việt Nam Vietnam Journal of Mechanics  
86 Hệ thống tích hợp không dây giám sát các thông số môi trường trong nhà trồng nấm 1. Nguyễn Kim Dung 2. Đặng Thị Thúy Huyền  3. Nguyễn Văn Điều 4. Nguyễn Thị Bích Thùy  2018 Việt Nam Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS)  
87 Một số kết quả nghiên cứu về máy gieo hạt đậu tương kết hợp với bón phân theo hướng cơ giới hóa đồng bộ Nguyễn Chung Thông1,2*, Lê Minh Lư2, Nguyễn Xuân Thiết2 2018 Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật  
88 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định mô men cản của phay và lực đẩy của phay lên máy kéo khi làm việc trên đất dốc Nguyễn Ngọc Quế 2018 Việt Nam Cơ khí Việt Nam ISSN
89 Xây dựng mô hình lý thuyết để khảo sát ổn định hướng chuyển động của máy kéo xich cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất dốc ngang Nguyễn Ngọc Quế 2018 Việt Nam Cơ khí Việt Nam ISSN
90 Thiết kế và chế tạo mô hình máy dập mini sử dụng khí nén để biến dạng phôi kim loại tấm Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Hưởng 2018 Việt Nam Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
91 Thiết kế và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Hữu Hưởng, Ngô Đăng Huỳnh, Phạm Thanh Cường, Tống Ngọc Tuấn 2018 Việt Nam Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
92 Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/ Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm Nguyễn Thị Thu Trang , Phạm Thanh Cường 2018 Việt Nam Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
93 Logic mờ trong hệ thống điều khiển đồng tốc động cơ không đồng bộ ba pha Nguyễn Thị Hiên 2018 Việt Nam Khoa học và Công nghệ, số 49 (12/2018)  
94 Nghiên cứu chuyển đổi liên hợp máy yanmar 3000 về liên hợp máy xúc lật truyền động thủy lực Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa 2018 Việt Nam Tap chí cơ khí Việt Nam  
95 Nghiên cứu xác định mô men quán tính với các trục qua trọng tâm của liên hợp máy yanmar 3000 truyền động thủy lực bằng thực nghiệm Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa 2018 Việt Nam Tap chí cơ khí Việt Nam  
96 Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học liên hợp máy xúc lật Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa 2018 Việt Nam Tap chí cơ khí Việt Nam  
97 An Integrated Wireless Sensing System for Monitoring Environmental Parameters in Mushroom Houses Nguyễn Kim Dung, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Thị Bích Thùy 2018 Việt Nam Vietnam Journal of Agricultural Sciences  
98 Nghiên cứu thiết kế hệ thống kiểm tra loại bỏ chai kém chất lượng ứng dụng phương pháp thiết kế sản phẩm Hoàng Đức Liên Số 9 năm 2018 Việt Nam Cơ khí Việt Nam ISSN 0866 – 7056
99 Mạng điện nông thôn nước ta và giải pháp nâng cao an toàn điện Nguyễn Thị Duyên, Ngô Quang Ước 2019 Việt Nam Công nghiệp Nông thôn  
100 Thiết kế, chế tạo máy trộn sấy trong sản xuất phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh từ phân gia cầm Tống Ngọc Tuấn Nguyễn Hữu Hưởng Hoàn Xuân Anh 2019 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
101 Xây dựng mô hình toán quá trình xát vỏ trong máy xát vỏ cà phê kiểu rulô ngang hai tầng XV-1500 Nguyễn Thanh Hải, Trần Như Khuyên 2019 Việt Nam Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp  
102 Xác định các thông số tối ưu của máy xát vỏ cà phê kiểu RULÔ ngang hai tầng XV-1500 Trần Như Khuyên, Nguyễn Thanh Hải, Phùng Chí Cường 2019 Việt Nam Công nghiệp nông thôn ISSN 1859-4026
103 Những đặc điểm cơ bản của lưới điện thông minh Đào Xuân Tiến, Nguyễn Thị Huyền Thanh, Nguyễn Xuân Trường 2019 Việt Nam Tạp chí công nghiệp nông thôn ISSN 1859 - 4026
104 Nghiên cứu, thiết kế mạch điện tử trung tâm của mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Duyên 2019 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn ISSN 1859-4026
105 Phân tích động học và động lực học của hạt trên đĩa phẳng trong bộ phận gieo hạt đậu tương Nguyễn Chung Thông, Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết 2019 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
106 Numerical investigation of force transmission in granular media using discrete element method Thong Chung Nguyen, Lu Minh Le, Hai-Bang Ly, Tien-Thinh Le 2020 Việt Nam Vietnam Journal of Mechanics  
107 Tổng quan về công nghệ IoT và xử lý ảnh trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi Nguyễn Thái Học, Phạm Văn Hùng, Lê Xuân Hải, Đặng Hữu Anh, Bùi Quí Việt. 2020 Việt Nam Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự  
108 Journal of Military Science and Technology Nguyễn Thái Học, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Duyên, Lê Xuân Hải, Đặng Hữu Anh, Bùi Quí Việt 2020 Việt Nam Journal of Military Science and Technology  
109 Ứng dụng công nghệ IoT và xử lý ảnh phát hiện  sự thay đổi về thân nhiệt của động vật Nguyễn Thái Học, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quang Huy, Ngô Trí Dương, Lê Phương Thảo, Phạm Thị Lan Anh 2020 Việt Nam Journal of Veterinary Science and Technology, ISSN: 1859 - 4751  
110 Numerical investigation of force transmission in granular media using discrete element method Thong Chung Nguyen, Lu Minh Le, Hai-Bang Ly, Tien-Thinh Le 2020 Việt Nam Vietnam Journal of Mechanics  
111 Phân tích dao động mảnh vỏ cầu thoải có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ bằng phương pháp Phần tử hữu hạn Dương Thành Huân 2020 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam Agricultural Science Journal- VASJ)  
112 Thiết kế bồn bảo quản nước chạt, muối cho hệ thống sản xuất và chế biến muối biển công nghệ cao Hoàng Đức Liên, Lương Thị Minh Châu 2020 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
113 Thiết kế turbine gió công suất nhỏ Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2020 Việt Nam Giáo dục và xã hội  
114 Thực trạng và giải pháp canh tác đậu tương theo hướng cơ giới hóa đồng bộ Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Chung Thông, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 2020 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn  
115 Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận làm việc của máy xới, chăm sóc cây đậu tương Lương Văn Vượt, Nguyễn Xuân Thiết 2020 Việt Nam Tạp chí Công nghiệp nông thôn  
116 Phân tích tĩnh kết cấu tấm chữ nhật E-FGM có gắn lớp vật liệu áp điện Vũ Văn Thẩm, Dương Thành Huân, Chu Thanh Bình 2020 Việt Nam Tạp chí khoa học Công nghệ Xây dựng  
117 Phân tích dao động tự do vỏ trụ tròn bằng vật liệu rỗng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất Dương Thành Huân, Trần Hữu Quốc, Hồ Thị Hiền 2020 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
118 Ứng dụng thuật toán Adaboost và mô hình phân tầng Cascade phát hiện và rút trích ảnh lá cây bị bệnh Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều 2020 Việt Nam Tự động hóa ngày nay  
119 Giới thiệu phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm Virtual Reference Feedback Tuning Nguyễn Quang Huy, Phạm Thị Hằng 2020 Việt Nam Tự động hóa ngày nay  
120 Tối ưu hóa bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT Nguyễn Thị Hiên 2020 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
121 Application of the Internet of Things Technology (Iot) in Designing an Automatic Water Quality Monitoring System for Aquaculture Ponds Nguyen Quang Huy, Vu Thi Thu Giang, Le Vu Quan , Ho The Vo Cuong 2020 Việt Nam Vietnam Journal of Agricultural Sciences  
122 ROTOR SPEED CONTROL FOR THE PMSG WIND TURBINE SYSTEM USING DYNAMIC SURFACE CONTROL ALGORITHM Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều 2020 Việt Nam Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự  
123 Ứng dụng thuật toán Adaboost và mô hình phân tầng Cascade phát hiện và rút trích ảnh lá cây bị bệnh Nguyễn Quang Huy, Phạm Thị Hằng 2020 Việt Nam Tự động hóa ngày nay  
124 Giới thiệu phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm Virtual Reference Feedback Tuning Nguyễn Thị Hiên 2020 Việt Nam Tự động hóa ngày nay  
125 Tối ưu hóa bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Kim Dung 2020 Việt Nam Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
126 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và cảnh báo tự động một số thông số môi trường trong các ao nuôi tôm Nguyễn Thị Hiên 2021 Việt Nam Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  
127 A data-driven approach to cascaded internal model controllers: Simultaneous attainment of controllers and models Dương Thành Huân 2021 Việt Nam Khoa học và Công nghệ năng lượng  
128 Vibration characteristics of Rotating Functionally Graded Porous Beams Reinforced by Graphene Platelets Dương Thành Huân 2021 Việt Nam Journal of Science and Technology in Civil Engineering  

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây