Đặng Tiến Hòa

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ĐẶNG TIẾN HÒA......................................................................................................
2. Năm sinh:  1955................................................... 3. Nam/Nữ:     Nam........................................
4. Học hàm: PGS...................................................... Năm được phong học hàm:  2009...................
    Học vị:    TS......................................................... Năm đạt học vị:   2000....................................
5. Chức danh nghiên cứu:   GVC............................. Chức vụ: .........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: 263 Ngô Xuân Quảng - thị trấn Trâu Quỳ  Gia Lâm Hà Nội..........................
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0912881334...........
8. Fax: ...................................................................... Email: tienhoakydol@vnua.edu.vn................
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học Viện Nông Nghiệp  Cơ khí Nông nghiệp 1979
Thạc sỹ Học Viện Nông Nghiệp Cơ khí động lực 1992
Tiến sỹ Học Viện Nông Nghiệp Cơ khí động lực 2000
Thực tập sinh khoa học CHLB Đức  Năng lượng mới 2004

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1979- 1992 Giảng viên Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
1992- 1994 Học Cao hoc Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
1994- 1996 Giảng viên Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
1996 - 2000 NCS Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
2000 - 2004 GVC-TS Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
2004 - 2005 TTS-  Khoa học Potsdam -LBĐ Viện Năng lượng CHLB Đức
2005 – 2009 GVC -TS Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
2009 – 2016 GVC-PGS Khoa Cơ điện Khoa Cơ điện HVNN -VN
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
SỐ TÁC GIẢ Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Một số kết quả nghiên cứu về cộng hưởng đường truyền lực của máy kéo hai bánh. 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 2002  
2 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm quá trình khởi hành của liên hợp máy kéo nhỏ BS-12 + moóc 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020
 
2004  
3 Xác định tính chất đàn hồi của bánh lốp máy kéo nhỏ hai bánh BS – 12 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020
 
4 -2005  
4 Khảo sát dao động lắc tay lái máy kéo BS – 12 làm việc với cày trụ và cày chảo cỡ nhỏ 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 6 -2005  
5 Nghiên cứu đặc tính kéo bám của bánh lốp máy kéo hai bánh 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 11-2005  
6 Nghiên cứu xác định các thông số chuyển tiếp của quá trình khởi hành cho liên hợp máy kéo 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 12-2005  
7 Một số kết quả nghiên cứu quá trình lực cản kéo của cày trụ và cày chảo cỡ nhỏ 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 2 -2006  
8 Nghiên cứu xây dựng mô hình động cơ D-12 để chuẩn đoán công suất theo phương pháp gia tốc 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 5-2006  
9 Nghiên cứu cải tiến bộ phận di động của máy kéo BS-12 làm việc trên đất có độ ẩm cao 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 2-2007  
10 Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận cắt mía truyền động thuỷ lực 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 2 -2008  
11 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu mấu bám bánh phụ đến đặc tính kéo bám của bánh xe máy kéo nhỏ hai bánh 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 3-2008  
12 Nghiên cứu xây dựng đặc tính kéo của máy kéo BS-12 theo phương pháp lý thuyết thực nghiệm 1 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn ISSN-0866-7020 4-2009  
13 Ability to use Jatropha oil for diesel engine in Vietnam 3 Proceedings of the workshop on Traffic and Environment 8-2010  
14 Kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng sử dụng dầu Jatropha cho động cơ diesel 2 Tạp chí khoa học và phát triển  ĐHNN - ISSN-1859-0004 2-2011  
15 Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm cung cấp của bơm nhiên liệu đến đặc tính động cơ khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Jatropha 3 Tạp chí cơ khí Việt Nam  ISSN-0866-7056 10 - 2011  
16 The Potential of Jatropha Curcas for Agriculture and Forest Diesel Engine in Vietnam 3 International Proceeding of Chemical, Biological &Environmental Engineeing 5-2012  
17 Nghiên cứu khả năng sử dụng dầu Jatropha cho động cơ diesel cỡ nhỏ phục vụ nông lâm nghiệp ở nước ta 1 Tạp chí cơ khí Việt Nam  ISSN-0866-7056 1-2013  
18 Nghiên cứu quan hệ giữa hệ số bám và độ trượt bánh xe máy kéo nhỏ trên nền đất nông nghiệp việt nam 2 Tạp chí Khoa học và công nghệ  ĐHCN- ISSN-1859-3585 4-2015  
19 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khởi hành của LHM + romoc 1 Tạp chí cơ khí Việt Nam  ISSN-0866-7056 4-2016  
20 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng quá trình phanh xe Buýt 2 Tạp chí cơ khí Việt Nam  ISSN-0866-7056 7-2016  
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế lựa chọn hệ thống máy phục vụ sản xuất lúa đồng bằng Sông Hồng 1996-1999 B-96-32-05-TĐ
Cấp bộ
Khá
Nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời để sấy nông sản. 1999-2001 B-99-32-50
Cấp bộ
Khá
Nghiên cứu cải thiện các tính chất hoạt động của máy kéo nông nghiệp ở đồng bằng Sông Hồng 2001-2002 B-2001-32-08
Cấp bộ
Khá
Nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên của lực cản kéo đối với cày trụ hai lưỡi và cày chảo 1997 Cấp cơ sở Khá
Nghiên cứu hoàn thiện quá trình khởi hành của liên hợp máy kéo nhỏ hai bánh 2001 Cấp cơ sở Khá
Nghiên cứu sử dụng dầu Jatro pha cho động cơ Díeel 2009- 2011 Dự án Tris Khá

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hà Nội, ngày 30. tháng 11 năm 2016
 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


Đặng Tiến Hòa

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây