Lê Minh Lư

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN


1. Họ và tên: Lê Minh Lư                        Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm: 27 - 4 - 1961
3. Học hàm: Phó giáo sư                     Năm được phong học hàm: 2018      
     Học vị: Tiến sỹ                                          Năm đạt học vị: 2002
4. Chức danh: Giảng viên cao cấp, Tiến sỹ    Chức vụ: Trưởng khoa Cơ – Điện
5. Địa chỉ nhà riêng: Dương Xá , Gia Lâm, Hà Nội
6. Điện thoại: CQ: ................................ ; NR:  ................................. ; Mobile: 0912751736
7. Fax: ...................................................................... Email: .. lmlu@vnua.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
9. Quá trình đào tạo
 1. Tốt nghiệp đại học:
- Nơi đào tạo: Trường đại học Nông nghiệp 1           Thời gian đào tạo: 1978-1983
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp
- Tên luận văn/khóa luận:
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1983
 1. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:
- Nơi đào tạo: Trường đại học Nông nghiệp 1           Thời gian đào tạo: 1994-1996
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp
- Tên luận văn/khóa luận:
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1994
 1. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:
- Nơi đào tạo: Trường đại học Nông nghiệp 1           Thời gian đào tạo: 1997-2002
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp
- Tên luận văn/khóa luận: Nghiên cứu dao động của máy kéo bành hơi đến dặc trưng phi tuyến của phần tử đàn hồi.                     
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2002
10. Trình độ ngoại ngữ: Nga            Trình độ: C
11. Trình độ tin học: Khá
12. Các lớp bồi dưỡng
Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/chứng chỉ
Trường Đại học Kasersart (Thái Lan) Công nghệ và thiết bị chế biến rau hoa quả; 1991 chứng chỉ
Viện hàn lâm Cơ khí nông nghiệp Trung Quốc (CAAM) Cơ khí hóa nông nghiệp;
 
2004 chứng chỉ
Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh (Trung Quốc) Tự động hóa trong bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm 2011 chứng chỉ

12. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1984 - 2006 Giảng viên Bộ môn Cơ Học Kỹ Thuật, Khoa Cơ Điện; Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2006 – 2/2012 Phó Trưởng Khoa Cơ - Điện, Trưởng Bộ môn Cơ Học Kỹ Thuật Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2/2012 đến nay Trưởng Khoa Cơ – Điện Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam) Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

14. Hoạt động đào tạo
 1. Các môn học/học phần đảm nhiệm
 2. Hướng dẫn cao học
Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm
Sức bền vật liệu Đại học/Kỹ thuật CK 1984 - nay
Cơ học ứng dụng Đại học/Kỹ thuật Điện 1984- nay
Cơ học kết cấu Đại học/Công thôn 2000- nay
Cơ học đất Đại học/Công thôn 2000- nay
Động lực học máy Thạc sỹ/Kỹ thuật CK 2000- nay
Phương pháp nghiên cứu trong kỹ thuật cơ khí Thạc sỹ/Kỹ thuật CK 2008- nay
Động lực học liên hợp máy Tiến sỹ/Kỹ thuật CK 2008- nay
TT Họ và tên
học viện
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
 1.  
Nguyễn Thành Long Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số bộ phận làm việc chính của máy gieo lúa thành khóm phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam HVNN VN 2005 Hướng dẫn độc lập
 1.  
Nguyễn Đức Hòa Mô phỏng biến dạng mặt đường và xác địn các thông số của hệ thống trong nghien cứu động lực học liên hợp máy nông nghiệp HVNN VN 2006 Hướng dẫn độc lập
 1.  
Nguyễn Hoàng Đại Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cắt băm rơm rạ trong quy trình trồng nấm và mạ thảm HVNN VN 2006 Hướng dẫn độc lập
 1.  
Nguyễn Tuấn Dũng Nghiên cứu xác định một số thông số chính của bộ phận băm thái rơm trong máy đập lúa và băm rơm tĩnh tại HVNN VN 2012 Hướng dẫn độc lập
 1.  
Nguyễn Đình Thi Nghiên cứu thiết kế một số bộ phận làm việc chính của máy thu hoạch cà rốt theo luống phù hợp với nguồn động lực phổ biến tại vùng chuyên canh HVNN VN 2013 Hướng dẫn độc lập
 1.  
Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Nghiên cứu xác định một số thông số làm việc chính của máy ép than trấu HVNN VN 2015 Hướng dẫn độc lập
 1.  
Đặng Thế Huy Nghiên cứu xác định một số thông số chính của máy gieo đậu tương theo khóm
 
HVNN VN 2016 Hướng dẫn độc lập
 1. Hướng dẫn nghiên cứu sinh
        -Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công:
TT Họ và tên
học viện
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
 1.  
Nguyễn Văn Tam Nghiên cứu một số thông số chính làm cơ sở thiết kế bộ phận cắt thái rơmliên hợp với   đập lúa HVNN VN 2015 Hướng dẫn 1
- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn:
TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo
1 Trần Võ Văn May 2013 Nghiên cứu xác định một số thông số kỹ thuật làm cơ sở thiết kế chế tạo máy bứt lạc HVNN VN
2 Nguyễn Chung Thông 2015 Nghiên cứu xác định một số thông số làm việc chính của máy gieo hạt đậu tương kết hợp bón phân HVNN VN
3 Nguyễn Tuấn Anh 2016 Nghiên cứu xác định một số thông số chính về kết cấu thiết bị sấy sắn cục trên máy sấy tháp dạng kênh dòng thẳng quy mô công nghiệp HVNN VN
15. Hoạt động nghiên cứu khoa học
 1. Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật cơ khí
 2. Các công trình khoa học đã công bố
  1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, tham khảo
TT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia
(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
Nơi xuất bản Mã số chuẩn quốc tế ISBN
Chuyên khảo
 1.  
         
Giáo trình
 1.  
2009 Cơ học ứng dụng Đồng chủ biên HVNNVN  
 1.  
         
Tham khảo
 1.  
         
 1.  
         
Hướng dẫn
 1.  
         
 1.  
         
  1. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).
TT Năm công bố Tên bài báo Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí Mức độ tham gia (số tác giả) Mã số chuẩn quốc tế ISSN
 1.  
1996 LÊ MINH LƯ, ĐẶNG THẾ HUY. Dao động phi tuyến ngẫu nhiên của
các liên hợp máy kéo – máy nông nghiệp di chuyển trên đường nông thôn
vùng đồng bằng sông Hồng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
203-209 02  
 1.  
1996 LÊ MINH LƯ, ĐẶNG THẾ HUY. Quá trình chuyển tiếp dao động
của máy kéo có tính đến đặc tính phi tuyển của các phần tử đàn hồi trên máy tính điện tử
152-158 02  
 1.  
1996 LÊ MINH LƯ, ĐẶNG THẾ HUY. Khảo sát trắc diện đường nông
thôn và mặt đồng vùng đồng bằng sông Hồng
159-165 02  
 1.  
1997 ĐẶNG THẾ HUY , LÊ MINH LƯ. Nghiên cứu dao động phi tuyến
cầu sau máy kéo bánh hơi có tính đến độ lún của nền đường
139-145 02  
 1.  
1999 ĐẶNG THẾ HUY, LÊ MINH LƯ. Study on non-linear oscillation
of wheel tractor moving in the fiel, taking account of non-linear characteristics
of Elastic Elements
61-67 02  
 1.  
2000 Nghiên cứu dao động phi tuyến xác định cầu trước máy kéo bánh 129-136 02  
 1.  
2000 Nghiên cứu dao động của người lái máy có tính đến đặc tính phi tuyến của bánh xe máy kéo 137-141 02  
 1.  
2001 Nghiên cứu dao động phi tuyến ngẫu nhiên của cầu trước máy kéo bánh hơi 167-172 02  
 1.  
2001 Xác định các thành phần phản lực lên bánh xe chủ dộng lắp trên càu
sau máy kéo bằng phương pháp thực nghiệm
111-114 02  
 1.  
2009 LÊ MINH LƯ, NGUYỄN XUÂN THIẾT.
Grain separation by the concave and remaining grain of a multiple cylinders threshing system
79-84 02  
 1.  
2009 HA DUC THAI, LUONG VAN VUOT, LE MINH LU, DANG DINH TRINH,
NGUYEN XUAN THIET, NGUYEN CHUNG THONG.
Research on combine machine for cutting old cassava trunks, gigging,
pulling and piling up cassava roots on field
352-355 06  
 1.  
2010 NGUYỄN XUÂN THIẾT, LÊ MINH LƯ, LƯƠNG VĂN VƯỢT.
Một số kết quả nghiên cứu về bài toán tìm quĩ đạo đầu mút tay trong
cơ cấu vơ – nén của máy nén rơm rĩnh tại
140-148 03  
 1.  
2011 NGUYỄN CHUNG THÔNG, LƯƠNG VĂN VƯỢT, LÊ MINH LƯ.
Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn
295-301 03  
 1.  
2011 LÊ MINH LƯ, NGUYỄN XUÂN THIẾT, NGUYỄN VĂN TAM.
Một số đề xuất cải tiến bộ phận đập trong máy thu hoạch lúa theo
hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm để khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam
642-649 03  
 1.  
2013 NGUYỄN XUÂN THIẾT, LÊ KHẢ TRƯỜNG, LÊ MINH LƯ.
Một số kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt băm gốc rạ
21-26 03  
 1.  
2013 NGUYỄN VĂN TAM, LÊ MINH LƯ, NGUYỄN XUÂN THIẾT.
Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về bộ phận băm thái rơm trong
máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm nhằm khai
thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam
1004-1011 03  
 1.  
2013 NGUYỄN XUÂN THIẾT, LÊ MINH LƯ. Một số kết quả nghiên cứu
về bộ phận gieo của máy gieo đậu tương  kiểu đĩa nghiêng
549-557 02  
 1.  
2013 NGUYỄN VĂN TAM, LÊ MINH LƯ, NGUYỄN XUÂN THIẾT.
Kết quả thí nghiệm đơn yếu tố của một số thông số của bộ phận cắt rơm
liên hợp với máy đập lúa
735-744 03  
 1.  
2014 NGUYỄN VĂN TAM, LÊ MINH LƯ, NGUYỄN XUÂN THIẾT.
Kết quả thí nghiệm xác định một số thông số phụ thuộc vào đặc tính cơ lý của
rơm tươi trong quá trình cắt rơm
27-35 03  
 1.  
2015 DƯƠNG THÀNH HUÂN, LÊ MINH LƯ, TRẦN MINH TÚ.
Phân tích dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý
thuyết biến dạng cắt bậc cao
99-109 03  
 1.  
2015 DƯƠNG THÀNH HUÂN, LÊ MINH LƯ, TRẦN MINH TÚ, VŨ VĂN THẨM.
Phân tích tĩnh và dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM)
theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản
797-812 04  
 1.  
2015 LÊ MINH LƯ, NGUYỄN CHUNG THÔNG.
Một số kết quả nghiên cứu về máy ép than sinh học từ trấu
9-24 02  
 1.  
2015 NGUYỄN VĂN TAM, LÊ MINH LƯ, NGUYỄN XUÂN THIẾT.
Kết quả nghiên cứu bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy đập lúa nhằm khai
thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam
15-24 03  
 1.  
2015 DƯƠNG THÀNH HUÂN, LÊ MINH LƯ, TRẦN MINH TÚ, VŨ VĂN THẨM.
Phân tích tĩnh và dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo
lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản
99-109 04  
 1.  
2016 LÊ MINH LƯ Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu
tấm phẳng nhiều ngăn trong máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng
lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000
56-63 03  
 1.  
2016 LÊ MINH LƯ, NGUYỄN CHUNG THÔNG. Kết quả lựa chọn nguyên
lý làm việc và tính toán một số thông số làm việc của máy bóc vỏ quả vải
6-12 02  
 1.  
2016 NGUYỄN VĂN TAM, LÊ MINH LƯ. Xây dựng biên dạng cạnh sắc
dao làm cơ sở tính toán năng lượng cho bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy đập lúa
19-26 02  
 1.  
2017 TRẦN VÕ VĂN MAY, PHAN HÒA, ĐINH VƯƠNG HÙNG, LÊ MINH LƯ.
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hướng phát triển cơ giới hóa thu hoạch lạc tại Việt Nam
82-90 04  
 1.  
2017 NGUYỄN TUẤN ANH, LÊ MINH LƯ, NGUYỄN ĐÌNH TÙNG.
Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản ảnh hưởng tới quá trình tụt liệu
/ tháo liệu đối với vật liệu sắn cục trong hệ thống sấy tháp dạng kênh
172-177 03  
 1.  
2017 Nghiên cứu công nghệ và quy trình công nghệ sấy lúa giống có giai đoạn ủ trung gian   02  
 1.  
2017 Kết quả tính toán thiết kế máy sàng phân loại ngô quy mô công
nghiệp, năng suất 45-50 tấn/h
  02  
 1.  
2017 Kết quả nghiên cứu động lực học hệ truyền động bộ phận cắt
thái rơm liên hợp với máy đập lúa
  02  
  1. Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
  2. Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước
STT Năm công bố Tên bài báo Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí Mức độ tham gia
(số tác giả)
Phân loại chất lượng tạp chí: SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS, IF, ... (nếu có) Chỉ số H
(nếu có)
             
             
 
TT Tên, thời gian và địa điểm HN/HT Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu Mức độ tham gia (số tác giả)  Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)
 1.  
2013 TRAN VO VAN MAY, NGUYEN TIEN LONG, PHAN HOA, VO CONG ANH, NGUYEN THANH LONG, LE MINH LU. Study on the existing situation and propose some solutions in groundnut picking mechanization in the NortheCentralCoast, VietNam 06  
 1.  
2013 LE MINH LU, NGUYEN CHUNG THONG, NGUYEN XUAN THIET, DANG DINH TRINH. Some  results of researching about cassava havesting machine 04  
  1. Các báo cáo tại HN, HT quốc tế
TT Tên, thời gian và địa điểm HN/HT Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu Mức độ tham gia (số tác giả)  Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)
 1.  
2013 TRAN VO VAN MAY, NGUYEN TIEN LONG, PHAN HOA, VO CONG ANH, NGUYEN THANH LONG, LE MINH LU. Study on the existing situation and propose some solutions in groundnut picking mechanization in the NortheCentralCoast, VietNam 06  
 1.  
2013 LE MINH LU, NGUYEN CHUNG THONG, NGUYEN XUAN THIET, DANG DINH TRINH. Some  results of researching about cassava havesting machine 04  
 
  1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)
TT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm Kết quả nghiệm thu
 1.  
1983-1985 Cơ khí hóa sản xuất cây dứa Trường Tham gia Đạt
 1.  
1983-1985 Thiết kế các máy móc cơ giới hóa các cây màu có củ Trường Tham gia Đạt
 1.  
1992-1993 Khảo sát, thiết kế máy chế biến hoa quả Trường Chủ nhiệm Đạt
 1.  
1993-1994 Nghiên cứu đề xuất các công cụ và máy phục vụ các khâu thu hoạch và chế biến quả, cây dược liệu ứng dụng cho kinh tế hộ Trường Tham gia Đạt
 1.  
1995-1996 Nghiên cứu các công cụ cơ khí nhỏ phục vụ canh tác cây trồng cạn đối với hộ nông dân Trường Tham gia Đạt
 1.  
1997-1998 Nghiên cứu dao động của máy kéo bánh Trường Chủ nhiệm Đạt
 1.  
1998-1999 Xây dựng sơ đồ thí nghiệm và thiết bị để xác định thành phần phản lực thẳng đứng đến bánh xe máy kéo khi di chuyển Trường Chủ nhiệm Đạt
 1.  
2002-2003 Thiết kế, chế tạo thiết bị xác định trọng tâm và đo mô men quán tính của máy kéo và máy móc nông nghiệp Trường Chủ nhiệm  
 1.  
2004-2006 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số loại máy gieo, máy cấy phù hợp với kỹ thuật canh tác lúa ở Việt Nam
Nhánh cấp Nhà nước/KC-07-25
Chủ nhiệm Khá
 1.  
2006-2011 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hoá canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung Nhà nước Tham gia Khá
 1.  
2012 – 2013 Thiết kế chế tạo bộ phận băm thái rơm trong máy đập băm thái rơm liên hợp Cấp trường Tham gia Khá
 1.  
2012 – 2013 Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành Cấp Bộ Tham gia Khá
 1.  
2013-2015 Hoàn thiện thiết kế công nghệ và chế tạo hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn (nhánh máy thu hoạch sắn) Nhánh cấp Nhà nước Chủ nhiệm Khá
 1.  
12/2013-5/2015 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò đốt và máy ép viên than hoạt tính sinh học (biochar) từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt
 
Trường trọng điểm Chủ nhiệm Khá
  1. Bằng phát minh, sáng chế
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
 1.  
       
 1.  
       
  1. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
 1.  
     
 1.  
     
 1. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học
TT Tên tổ chức Vai trò tham gia
 1.  
Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam/Phân hội HVNNVN Chủ tịch phân hội
 1.  
   

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

 (họ, tên và chữ ký)


Lê Minh Lư 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây