Lê Vũ Quân

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 
1. Họ và tên:                LÊ VŨ QUÂN
2. Năm sinh:    1973                                                  3. Nam/Nữ:               Nam
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị:      Tiến sỹ                                                 Năm đạt học vị:   2010
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên             Chức vụ:  Phó trưởng Ban, Trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng:
Số 27 đường T, tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:  (04)  62617532;     NR:    (04) 38765414;         Mobile:     0982096721
8. Fax:       (04) 38276554                                          E-mail: lvquan@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Cơ khí 1995
Đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Tin học 1998
Thạc sỹ Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Máy nông nghiệp 1997
Tiến sỹ Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc Lý thuyết và thiết kế máy 2010
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1998 - 2005 Giảng viên Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2005 - 2010 Nghiên cứu sinh Viện Cơ khí Điện tử Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc Thành phố Nam Kinh, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
2010 - nay Giảng viên Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2012 - 2016 Kiêm nhiệm phó trưởng phòng Ban Khoa học và Công nghệ Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2012 - 2016 Phó trưởng bộ môn Máy Nông nghiệp, Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2016 - nay Kiêm nhiệm phó trưởng ban Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
2016 - nay Trưởng Bộ môn Máy Nông nghiệp, Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
12. Các công trình công bố: (liệt kê các công trình đã công)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Phương pháp Runge-Kutta khảo sát bộ phận làm việc loại đĩa quay ly tâm Đồng tác giả Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, Kết quả nghiên cứu khoa học, Quyển 3, NXB Nông nghiệp 1999
2 越南植保机械展及中越植保机械合作分析 Đồng tác giả 南京林大学学
日然科学版
2009
3 Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển 2010
4 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phù hợp cho máy phun thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ở Việt Nam theo định hướng phát triển bền vững Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2011 2012
5 Xác định giá trị tối ưu cho các thông số của vòi phun bằng quy hoạch thực nghiệm Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2011 2012
6 脉冲喷雾机药喷嘴位置对药液雾化的影响研究 (Bookmark and Share Email this article Print this article Location of pesticide nozzle on atomizing effect for a pulse fogger) Đồng tác giả 中华卫生杀虫药械, 201305, 380-382 (Chinese Journal of Hygienic Insecticides & Equipments, 2013, Iss. 5, Pp. 380-382) 2013
7 Thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm tra thử nghiệm đánh giá các thông số chính ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí Toàn quốc 2013
8 Giới thiệu hệ thống máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sắn Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 42 2013
9 Kinetics Calculation of Spray Jet Flow of Pesticides by Hydro-aerodynamics Calculation Software Đồng tác giả The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - 14ACFM; Hanoi, Vietnam. Asia of Fluid Mechanics 2013
10 Thiết kế, chế tạo một số bộ phận của máy xới bón phân viên nén NPK cho cây công nghiệp Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật, Lần thứ 47 2015
11 Tổng quan về công nghệ bọc hạt giống và máy gieo hạt rau dùng trong sản xuất rau an toàn Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, 2015, số 18, 62-64 2015
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp:
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn:
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô,
địa chỉ áp dụng
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia:
Tên đề tài, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu một số hệ thống điều khiển tự động Robot 2005 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan 2014 – 2016 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình liên kết ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà) sản xuất công nghiệp phân bón hữu cơ chất lượng cao tại các trang trại chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn 2015 - 2017 Cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới Đang thực hiện
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Sản xuất mẫu và công nghiệp hóa kỹ thuật mới trong khống chế và phòng trừ sinh vật hại trong lâm nghiệp” Chuyên đề “Nghiên cứu máy móc mới để phòng trừ sâu bệnh, chuột, thỏ hại thực vật” 2006- 2010 Cấp nhà nước Trung Quốc Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật 2011-2013 Nhiệm vụ hợp tác Quốc tế khoa học và công nghệ NĐT Việt Nam – Trung Quốc Đã nghiệm thu
Đề tài Tiềm năng “Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền” 2012 Trọng điểm cấp Nhà nước KC.07/11-15 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 2012 – 2013
 
Cấp Bộ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đã nghiệm thu
Hoàn thiện thiết kế, công nghệ  và chế tạo hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn 2013 -2015 Dự án SXTN trọng điểm cấp Nhà nước, KC.03/11-15 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Máy gặt đập liên hợp dạng treo cỡ nhỏ ứng dụng phù hợp địa bàn Hà Nội 2013 –
2014
Cấp Thành phố Hà Nội Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy thái củ quả phục vụ chế biến thực phẩm 2013 -
2014
Cấp Học viện Đã nghiệm thu
Giải pháp nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2014 Cấp Học viện Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò đốt và máy ép viên than hoạt tính sinh học (biochar) từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt 2014 –
2015
Trọng điểm cấp Học viện Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý chất thải ở trang trại chăn nuôi lợn để sản xuất phân bón và làm giảm ô nhiễm môi trường tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 2014 - 2016 Cấp Tỉnh, Tỉnh Hà Nam Đang thực hiện
16. Giải thưởng (về KH&CN - nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Đạt giải Nhì - Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" 1995
2 Đạt giải Nhì - Giải thưởng "Sáng tạo Kỹ thuật VIFOTEC" dành cho sinh viên 1995
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác: (nếu có)
 
                                 

                                                               Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây