Lương Văn Vượt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN



1. Họ và tên: LƯƠNG VĂN VƯỢT                  
2. Năm sinh: 20 - 02 - 1956...................................... 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: PGS/Giảng viên chính ........................ Năm được phong học hàm: 2006
    Học vị: Tiến sỹ .................................................... Năm đạt học vị: 1999
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: Cán bộ giảng dạy
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 57 đường T, thị trấn Trâu quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0912021665
8. Fax: ...................................................................... Email:  lvvuot@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện                                
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cơ khí nông nghiệp 1979
Thạc sỹ      
Tiến sỹ Cộng hoà Liên Bang Nga Cơ khí nông nghiệp 1999
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1979 đến 1993 Giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Nông nghiệp HN Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
1993-1999 NCS Học viện Nông nghiệp Matkva – Liên bang Nga – Liên bang Nga
2000- nay Giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Nông nghiệp HN Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
2002 – 2012
 
Trưởng khoa Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Viện Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
03/2012 – 02/2016 Trưởng phòng Thanh tra và khảo thí chất lượng Học viện Nông nghiệp Viện Nam,  
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Kết quả nghiên cứu phương pháp cắt gốc mía khi đốn lưu gốc. Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2002
2 Nghiên cứu động học và động lực học máy bạt gốc mía theo nguyên lý có lưỡi cắt tích cực dao động lắc quanh một trục Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2002
3 Xác định kích thước các khâu của cơ cấu sang Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2002
4 Phương trình vi phân mô tả quá trình làm việc của máy băm lá mía có lưỡi bắt lỏng trên rô to trục quay Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2003
5 Nghiên cứu các thong số của bộ phận cắt trên máy đốn gốc mía Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2004
6 Kết quả nghiên cứu dao động tự do trục máy đốn gốc mía Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2005
7 Phân tích hoạt động của cơ cấu sang trong các máy thu hoạch và chế biến nông sản Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2005
8 Phương pháp phân tích quá trình chuyển tiếp trong truyền động của máy liên hợp thu hoạch lúa ĐT- 1,5 Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2005
9 Công thức tổng quát xác định hệ số phương trình hồi qui của quy hoạch hỗn hợp đối xứng trọng tâm cho phương án bậc 2 loại 3 mức với điểm sao cố định α = ±1 Đồng tác giả Khoa học và công nghệ 2005
10 Kết quả nghiên cứu một số thông số của mẫu máy băm thái rơm rạ làm nguyên liệu trồng nấm ăn qui mô hộ gia đình Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2006
11  Lựa chọn nguyên lý và xác định các thông số của bộ phận gieo trên máy gieo lúa hạt thành khóm Đồng tác giả Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2006
12 Research on combine machine for cutting old cassava trunks, gigging, pulling and piling up cassava roots on field Đồng tác giả Kỷ yếu Asian 2009
13 Một số kết quả nghiên cứu về bài toán tìm quĩ đạo đầu mút tay vơ trong cơ cấu vơ – nén của máy nén rơm rĩnh tại Đồng tác giả Khoa học và phát triển trường ĐHNN HN 2010
14 Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn. Đồng tác giả Khoa học và phát triển trường ĐHNN HN 2011

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tạo mùn cư­a từ thân cây sắn làm nguyên liệu sản xuất nấm 2003-2004 Bộ đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị máy móc phục vụ một số khâu chính trong dây chuyền sản xuất nấm ăn quy mô cụm hộ gia đình 2004 – 2005 Bộ đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị máy móc phục vụ một số khâu chính xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm sạch môi tr­ường
 
2006– 2007 Bộ đã nghiệm thu
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hoá canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung 2006-2011 Nhà nước Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành 2012 - 2013 Bộ Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Cúp vàng Hội chợ triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ Asian + 3 2009

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2016
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)



Lương Văn Vượt

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây