Ngô Phương Thủy

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN


1. Họ và tên: NGÔ PHƯƠNG THỦY
2. Năm sinh:1991                                                       3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sỹ kỹ thuật                                       Năm đạt học vị: 2017
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ:Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Đội 3 – Yên Mỹ - Dương Quang – Gia Lâm – Hà Nội...................................
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 03695928810
8. Fax: ...................................................................... Email: npthuycd@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông Nghiệp Hà Nội Kỹ thuật điện/ Tự động hóa 2014
Thạc sỹ HV Nông Nghiệp Việt Nam Kỹ thuật điện 2017
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2015- Nay Giảng viên HV Nông Nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
       
       
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Study and Design the Model of theTemperature and Humidity Monitoring System Using Wireless Communication for Agricultural Warehoue, Tác giả Journal of Science and Technology Technical Universities 2016
2 Nghiên cứu thiết kế mạch điều hướng pin mặt trời cho ứng dụng nhà thông minh
 
Đồng tác giả Hội nghị Đo lường quốc gia 2020
3 Nghiên cứu thiết kế thiết bị lọc không khí sử dụng công nghệ ion âm
 
Đồng tác giả Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ 2021

4
Data-based internal model controllers for linear time-delay systems in cascade architecture Đồng tác giả Hội nghị - triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA 2021) (Đã chấp nhận) 2021

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu  thiết kế mạng cảm biến không dây ứng dụng trong giám sát một số thông số môi trường nhà kính, nhà lưới (tham gia) 2016 - 2016 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng PLC trong thiết kế mô hình điều khiển và giám sát một số thông số nước thải chăn nuôi (Chủ trì) 2021 - 2021 Cấp trường Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế mô hình phân loại sản phẩm ứng dụng điều khiển khí nén trong dây chuyền chế biến nông sản (Tham gia) 2021 - 2021 Đề tài cấp trường do Việt Bỉ tài trợ Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do sử dụng động cơ AC servo (tham gia) 2021 - 2021 Cấp trường Chưa nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

                                                                  Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)Ngô Phương Thủy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây