Ngô Thị Hiền

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Ngô Thị Hiền...............................................................................................................
2. Năm sinh: 20-08-1982.......................................... 3. Nam/Nữ: Nữ..............................................
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sĩ..................................................... Năm đạt học vị: 2007......................................
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên...................... Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 11/100/27 Phố Sài Đồng – Long Biên – Hà Nội.................................
7. Điện thoại: CQ: (+84-4) 6261 7699.. ; NR:  ................................ ; Mobile: +81 80 9455 8111.
8. Fax:  (+84-4) 38 760 493...................................... Email: ngothihien@vnua.edu.vn....................
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Cơ khí bảo quản và chế biến Nông sản 2005
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Máy và Thiết bị cơ giới hóa Nông – Lâm nghiệp 2007
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ 2005- 2007 Giảng viên Bộ môn Máy Nông nghiệp – Khoa Cơ Điện – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
2007- nay Giảng viên Bộ Môn Thiết bị bảo quản và Chế biến Nông sản – Khoa Cơ Điện – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Effect of Drying methods on some main nutrient of blueberry Tác giả International Conference on Agriculture Engineering 2016 2016
2 Effect of heating operation in freeze drying process on some nutrients of blueberry Tác giả The 75 Annual Meeting of the Japanese Society of Agricultural Machenary and Food Engineering 2016
3 Effects of freeze drying conditions of blueberry fruit on the drying time and rate Tác giả International Symposium on Machinary and Mechatronics for Agriculture and Biosystems Engineering 2016 2016
4 Effects of prior freezing conditions on the performance in freeze drying process of blueberry Tác giả XI International Vaccinium Symposium 2016
5 Relationship between physicochemical properties of blueberry fruit and freezing characteristic Tác giả Joint Conference on Environmental Engineering in Agriculture 2015 2015
6 Relationship between physiochemical properties of blueberry fruit and cooling characteristics in freezing process Tác giả The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, Education and Extension 2014
8 Giáo trình Kỹ thuật chế biến Nông sản thực phẩm Đồng tác giả NXB Học viện Nông nghiệp 2014
 
9 Nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số đến áp suất lọc trong thiết bị lọc agar kiểu ly tâm Tác giả Hội thảo Khoa học Nữ cán bộ viên chức năm 2012 2012
10 Một số kết quả nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì, tham gia Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Chủ trì đề tài KH và CN cấp Trường: “Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý nước thải ở các làng nghề làm bún và mì sợi” 01/2010-12/2011   Đã nghiệm thu
Chủ trì đề tài KH và CN cấp Trường: “Nghiên cứu sơ bộ quy trình công nghệ sản xuất trà rau má túi lọc” 01/2012-12/2012   Đã nghiệm thu
Tham gia đề tài nghiên cứu KHCN tiềm năng: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền” 01/2012-12/2012 Đề tài tiềm năng, chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC07/11-15 Mã số KC.07.TN03/11-15 Đã nghiệm thu
Tham gia đề tài KH và CN cấp bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây truyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền” 01/2012-12/2013 Đề tài NCKH cấp Bộ; Mã số B2012-11-14 Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tokyo, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Ngô Thị Hiền 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây