Nguyễn Chung Thông

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên: NGUYỄN CHUNG THÔNG
2. Năm sinh: 29 - 10 - 1983...................................... 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: Giảng viên ........................................... Năm được phong học hàm: 2007
    Học vị: Thạc sỹ ................................................... Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: Trợ lý Sau đại học
6. Địa chỉ nhà riêng: P317 D9 khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0988239942
8. Fax: ...................................................................... Email:  ncthong@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan– Giám đốc                                
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2006
Thạc sỹ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2011
Tiến sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật cơ khí Đang học
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2007 đến 9/2016 Giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
9/2016 Giảng viên, Phó bộ môn Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Research on combine machine for cutting old cassava trunks, gigging, pulling and piling up cassava roots on field Đồng tác giả Kỷ yếu Asian 2009
2 Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển trường ĐHNN HN 2011
3 Some  results of researching about cassava haverting machine Đồng tác giả Science and technics publishing house 2013
4 Một số kết quả nghiên cứu về máy ép than sinh học từ trấu Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp Nông thôn Số 19 - 2015
5 Kết quả lựa chọn nguyên lý làm việc và tính toán một số thông số làm việc của máy bóc vỏ quả vải Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp Nông thôn Số 22 - 2016
6 Một số giải pháp kỹ thuật xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt Đồng tác giả Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Học viện năm 2016 2016
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sắn ở  vùng sản xuất sắn tập trung. 2007 -2011 Cấp nhà nước Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế máy sấy vải phục vụ cho cum hộ gia đình năng suất 200-300kg/mẻ 2009 Nhóm SV Đã nghiệm thu
Nghiên cứu lựa chọn nguyên lý bóc vỏ cho máy bóc vỏ quả vải 2009 Nhóm SV Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot tham gia cuộc thi ROBOCON 2009 – Cùng hành trình tới tiếng chống chiến thắng 2009 Cấp trường Đã nghiệm thu
Tính toán thiết kế bộ phận kẹp nhổ trong máy liên hợp thu hoạch củ sắn 2010 Nhóm SV Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, tính toán thiết kế bộ phận gieo của máy gieo hạt ngô. 2011 Nhóm SV Đã nghiệm thu
Thiết kế chế tạo bộ phận băm thái rơm trong máy đập băm thái rơm liên hợp 2012 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành 2012-2013 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Hoàn thiện thiết kế công nghệ và chế tạo hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn 2013-2015 Nhà nước Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot điều khiển bằng tay 2014 Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đóng dấu tự động 2014 Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò đốt và máy ép viên than hoạt tính sinh học (biochar) từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt 2014-2015 Trường trọng điểm Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương, Mã số: ĐTĐL.CN-21/15 2015-2018 Nhà nước Đang thực hiện
16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Cúp vàng trong hội chợ triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ Asian+3 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung” 2010
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

Hà Nội, ngày 29 tháng 11  năm 2016
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


Nguyễn Chung Thông

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây