Nguyễn Kim Dung

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN




1. Họ và tên: Nguyễn Kim Dung
2. Năm sinh:1985                                       3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị:  Thạc Sỹ Khoa học                                   Năm đạt học vị:     2014
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ:..........................................................
6. Địa chỉ nhà riêng: P410 – Khu tập thể Xuân Nộn – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0987.591.556
8. Fax: ...................................................................... Email:nguyenkimdung.hn@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Bách Khoa Hà Nội Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp 2008
Thạc sỹ ĐH Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2014
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
       
2009 - 2016 Giảng viên Học Viện nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
       
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1        
2        

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đóng dấu thẻ thí sinh dự thi đại học 2014 Cấp trường Đã nghiệm thu
       

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20....

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)



 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây