Nguyễn Thanh Hải

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên:   Nguyễn Thanh Hải
2. Năm sinh:   10/02/1974                                         3. Nam/Nữ:   Nam
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị:    Tiến sĩ                                                    Năm đạt học vị:   2008
5. Chức danh nghiên cứu:   Nghiên cứu viên            Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: 353A Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:  (04) 62617688      ; NR:           ; Mobile: 09789 38874
8. Fax:                                                                        Email:    nthai@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông nghiệp HN Cơ khí Nông nghiệp 1997
Thạc sỹ ĐH Nông nghiệp HN Cơ khí Nông nghiệp 2001
Tiến sỹ ĐH Công nghệ Curtin, Úc Cơ khí Thực phẩm 2008
Thực tập sinh khoa học ĐH Công nghệ Surannaree, Thái Lan Cơ khí Thực phẩm 2001

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm..)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1998 - 2012 Giảng viên/ Nghiên cứu viên Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp (bao gồm cả cơ khí bảo quản chế biến, cơ khí lâm nghiệp, thuỷ sản) Đại học Nông nghiệp Hà Nội; Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
2012 - nay Phó Trưởng Khoa Cơ-Điện; Trưởng Bộ môn Thiết bị bảo quản và chế biến nông sản Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp (bao gồm cả cơ khí bảo quản chế biến, cơ khí lâm nghiệp, thuỷ sản) Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng gốm bức xạ hồng ngoại chọn lọc dải tần hẹp để sấy thóc giống. Tác giả Tạp chí nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 2/2002, tr. 126-127. 2002
2 Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi. Đồng tác giả Nhà xuất bản Hà Nội 2007
3 Luận án tiến sĩ: nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số máy ép đùn tới chất lượng sản phẩm snack từ đậu lupin. Tác giả Trường đại học công nghệ Curtin, Úc 2008
4 Ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu đến thành phần hóa học cơ bản của giống chè trung du (Camellia sinensis var. sinensis) Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, số Vol 11, No3:373-379.
 
2013
5 Một số kết quả nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy cá làm thức ăn chăn nuôi Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18/2013, tr. 46-51. 2013
6 Some research results on the spray drying stages of process technology for producing soluble green tea powder from fresh tea leaves. Tác giả International workshop on agricultural engineering and post-harvest technology for Asia sustainability. Hanoi, 5-6/10/2013, tr. 522-529 2013
7 Giáo trình Kỹ thuật chế biến nông sản thực phẩm Đồng tác giả Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp 2014
8 Tổng quan về công nghệ bọc hạt giống và máy gieo hạt rau dùng trong sản xuất rau an toàn.
Tác giả
Tạp chí Công nghiệp nông thôn số 18/2015, tr. 62-64. 2015

9
Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời
Đồng tác giả
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 24/2015, tr. 43-50
2015


10
Một số kết quả nghiên cứu thiết kế máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000. Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5/2016, tr. 63-68. 2016
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số máy sấy hồng ngoại chọn lọc dải tần hẹp tới chất lượng thóc giống. 1/2001
-
12/2001
Đề tài KHCN cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 1/2012
-
12/2012
Đề tài tiềm năng, chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC07/11-15 Mã số KC.07.TN03/11-15 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 1/2012
-
12/2013
Đề tài NCKH cấp Bộ; Mã số B2012-11-14 Đã nghiệm thu

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu mẫu máy cho dây chuyền công nghệ chế biến cà phê theo phương pháp ướt. 1/2001
-
12/2001
Đề tài NCKH cấp Bộ Đã nghiệm thu
 
Đề tài “Hệ thống thiết bị chăn nuôi gà lồng” - Đề tài nhánh: “Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp 2000 con” 2002
-
2005
Đề tài trọng điểm cấp nhà nước
 Mã số KC07.09
 
Đã nghiệm thu
Thiết kế, chế tạo máy vo viên phế phụ phẩm nông nghiệp cỡ nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 2014 Cấp trường
T2014-05-08
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật 2011
-
2014
Nhiệm vụ hợp tác Quốc tế khoa học và công nghệ Việt Nam - Trung Quốc
Mã số 8-05J
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học (biogas) 1/2013
-
12/2014
Đề tài NCKH cấp Bộ
Mã số B2013-11-34
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy sấy cá biển dùng năng lượng mặt trời 1/2014
-
12/2015
Đề tài NCKH cấp Bộ
Mã số: B2014-11-35
Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày  01 tháng  12 năm 2016
 
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

            Người khai

             (họ, tên và chữ ký)
                Nguyễn Thanh Hải

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây