Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN
2. Năm sinh: 28 - 12 - 1989...................................... 3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm: Giảng viên ........................................... Năm được phong học hàm: 2014
    Học vị: Thạc sỹ ................................................... Năm đạt học vị: 2015
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: ......................................
6. Địa chỉ nhà riêng:  Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 01689399098
8. Fax: ...................................................................... Email:  hanhnguyen@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan– Giám đốc                                
Điện thoại người Lãnh đạo:
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2013
Thạc sỹ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2015
Tiến sĩ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2014 đến nay Giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Một số giải pháp kỹ thuật xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành nguyên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt Đồng tác giả Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ Học viện năm 2016 2016
2 Phân tích độ võng và ứng suất tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản (S-HSDT). Đồng tác giả Hội nghị Khoa học trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 3/2016. 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen quán tính khối lượng của trống cắt tới khả năng cắt của máy cắt, băm rơm rạ 2016 Đề tài SV NCKH cấp Học viện Đang thực hiện
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương, Mã số: ĐTĐL.CN-21/15 2015-2018 Nhà nước Đang thực hiện
16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày 29 tháng 11  năm 2016
Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây