Nguyễn Thị Hiên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIÊN
2. Năm sinh: 15/02/1977                                      3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:                                                           Năm được phong học hàm:
    Học vị: Tiến sỹ kỹ thuật                                    Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu:                                     Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 2, ngõ 3, Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:                     ; NR:                                  Mobile: 0985.151.628
8. Fax:                                         Email: nthien@vnua.edu.vn  hoặc hiencodien@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam Điện nông nghiệp 2000
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam Điện khí hóa nông nghiệp và nông thôn 2002
Tiến sỹ Đại học Kanazawa, Nhật Bản Mô hình hóa và điều khiển hệ thống 2013

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2001 đến nay Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam  Hà Nội, Việt Nam
2010 đến 2013 Nghiên cứu sinh Đại học Kanazawa, Nhật Bản Ishikawa, Nhật Bản

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Bù công suất phản kháng nâng cao chất lượng điện năng lưới điện nông nghiệp Tác giả
 
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 2003
2 Ứng dụng Matlab giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập Tác giả Tạp chí Khoa học & Phát triển 2007
3 Fictitious reference iterative tuning of internal model controllers for non-minimum phase plants Tác giả
 
The 2011 SICE Annual Conference (SICE) 2011
4 Fictitious reference iterative tuning for a system with a time-delay and/or unstable zeros in the internal model control architecture Đồng tác giả
 
The 2011 IEEE Multi-conference on Systems and Control 2011
5 Data-Driven IMC for Non-Minimum Phase Systems – Laguerre Expansion Approach Tác giả The 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference (CDC-ECC) 2011
6 Fictitious reference iterative tuning for non-minimum phase systems in the IMC architecture: Simultaneous attainment of controllers and models Đồng tác giả SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration 2012
7 Data-driven Parameter Tuning of IMC for Unstable Plants Tác giả The 2012 Australian Control Conference 2012
8 Fictitious reference iterative tuning of internal model controllers for non-minimum phase systems: A Laguerre expansion approach Tác giả SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration 2013
9 Fictitious reference iterative tuning to modified IMC for unstable plants Tác giả SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration 2013
10 Fictitious reference iterative tuning for cascade control systems Tác giả The 2015 SICE Annual Conference (SICE) 2015
11 Thuật toán mới điều chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tầng Tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển 2016
12 Fictitious reference iterative tuning for cascade PI controllers of DC motor speed control systems Tác giả IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems 2016
13 Điều chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT Tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 24/2017, trang 63 – 70 2017
14 Logic mờ trong hệ thống điều khiển đồng tốc động cơ không đồng bộ ba pha Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 49 (12/2018), trang 38 – 42 2018
15 Tối ưu hóa bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT Tác giả Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Số 18(12), 2020, trang 1172 – 1181 2020
16 Fictitious reference iterative tuning for cascaded internal model controllers Tác giả The 2020 SICE Annual Conference (SICE) 2020
17 A data-driven approach to cascaded internal model controllers: Simultaneous attainment of controllers and models Tác giả Tạp chí Khoa học & Công nghệ năng lượng, Đại học Điện lực, số 26/2021, trang 1 - 11 2021
18 Data-based internal model controllers for linear time-delay systems in cascade architecture Tác giả Hội nghị - triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA 2021) (Đã chấp nhận) 2021


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1 Giáo trình Lý thuyết mạch điện (tập 1) Giáo trình dành cho SV ngành Kỹ thuật điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020 (Năm xuất bản)
2 Giáo trình Lý thuyết mạch điện (tập 2) Giáo trình dành cho SV ngành Kỹ thuật điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2021 (Năm xuất bản)
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Tối ưu hóa bộ điều khiển PID trong điều khiển động cơ điện một chiều bằng FRIT (tham gia) 2014 - 2014 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu  thiết kế mạng cảm biến không dây ứng dụng trong giám sát một số thông số môi trường nhà kính, nhà lưới (tham gia) 2016 - 2016 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng PLC và biến tần trong điều khiển đồng tốc các động cơ không đồng bộ ba pha trong dây chuyền cân định lượng 2017 - 2017 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng PLC trong thiết kế mô hình điều khiển và giám sát một số thông số nước thải chăn nuôi (tham gia) 2021 - 2021 Cấp trường Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do sử dụng động cơ AC servo (tham gia) 2021 - 2021 Cấp trường Chưa nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

                                                                         Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
  Nguyễn Thị Hiên.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây