Nguyễn Trọng Minh

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG MINH
2. Năm sinh:1987                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                            Năm được phong học hàm:
    Học vị: Thạc sĩ                                                 Năm đạt học vị:       2015
5. Chức danh nghiên cứu:                                    Chức vụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:                                      ; NR:                              ; Mobile: 0986946658
8. Fax:                                                                      Email: ngtrongminhvn@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật cơ khí 2010
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật cơ khí 2015
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ năm 2011 đến nay Giảng viên Khoa Cơ – Điện Học viện Nông nghiệp Việt Nam
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Lựa chọn kết cấu mạch nguồn của  thủy lực điều khiển vị trí dùng trong nông nghiệp Tác giả Tạp chí khoa học và phát triển 2015
2 Hệ thống thủy lực tự động điều chỉnh chiều cao cắt trên máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ Đồng tác giả Tạp chí cơ khí Việt Nam 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu phát triển hệ thống trích công suất đa điểm trên MKNN 2009-2010 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế hệ thống thí nghiệm truyền động và điều khiển thủy lực         2013-2014 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo máy liên hợp thu hoạch cây nguyên liệu làm thức ăn gia súc năng suất 10 tấn/giờ  cho khu vực sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung.
 
2016-2018 Trọng điểm cấp Học viện Chưa nghiệm thu
       
       

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20....

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây