Nguyễn Xuân Trường

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
2. Năm sinh: 1973 ....................................  3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:............................................... Năm được phong học hàm:................
    Học vị: Tiến sỹ...................................... Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên. Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng:.............................................................................................
7. Điện thoại: CQ: .....................  ; NR:  ........................ ; Mobile: 0906.290.558
8. Fax: ...................................................... Email: nxtruong@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Kỹ thuật điện 1995
Thạc sỹ Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Điện khí hóa SXNN và nông thôn 2002
Tiến sỹ Trường Đại học Hà Hải (Nam Kinh-Trung Quốc) Hệ thống điện và Tự động hóa trong HTĐ 2012

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Năm 1997 đến nay Giảng viên Khoa Cơ Điện HV Nông nghiệp Việt Nam
12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
MPPT based on fuzzy control technology for wind power system with switched reluctance generator. Electric Power Automation Equipment. NanJing, China.

Tác giả chính

Electric Power Automation Equipment. Vol.32, No.5. NanJing, China  (Chứng chỉ EI)

2012
1 Tạp chí quốc gia
Ứng dụng máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động trực tiếp trong hệ thống phát điện dùng năng lượng gió

Một số vấn đề chính khi phát triển phong điện ở Việt namMô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin năng lượng mặt trời


Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cô mất điện trên diện rộng.

Nghiên cứu tổng quan sự cố mất điện trên diện rộng


Tác giả chính


Tác giả chính
Đồng tác giả
Đồng tác giảĐồng tác giả


Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 8, số 4-2010. Hà nội, Việt nam (Chứng chỉ ISSN)


Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số 28 (3-2010). Hà nội, Việt nam


Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 9, số 2-2011. Hà nội, Việt nam (Chứng chỉ ISSN)

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 4: 594-604 (Chứng chỉ ISSN)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ điện 2014, số 6, tháng 12: 14-19


2010


2010


2011

2014
2014
3 Hội nghị quốc tế
Research on fuzzy PI control for switched reluctance wind power inverter with SVPWM. Nanjing, China, 24-26June, 2011 Page(s): 4342 – 4345Application of radial basis function neuron networks in an identification and prediction of maximum power point of photovoltaic-array. Nanjing, China, 24-26June, 2011 Page(s): 5743 – 5748Tác giả chính
Đồng tác giả


2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2011). NanJing, China  (Chứng chỉ EI)


2011 International Conference on Remote Sensing, Environment and Transportation Engineering (RSETE 2011). NanJing, China (Chứng chỉ EI)


2011


2011
4 Hội thảo trong nước
Nguyên lý làm việc, hiện trạng và xu hướng phát triển của hệ thống phát điện sử dụng năng lượng gió.

Nghiên cứu thiết lập mô hình mô phỏng máy phát điện loại từ kháng kiểu đóng ngắt dùng trong Hệ thống phát điện gió

Đồng tác giả
Đồng tác giả
 

Hội thảo thường niên năm 2013 Trường đại học Thủy lợi.


Hội nghị toàn quốc về cơ giới hóa nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam đồng tổ chức).

2013

2015
         
         
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền
 
2011-2013 Cấp nhà nước
(Tham gia)
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật 2011-2013 Nghị định thư cấp nhà nước Việt Nam –Trung Quốc
(Tham gia)
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan 2013-2015 Cấp Bộ
(Tham gia)
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cung cấp điện năng cho trang trại chăn nuôi gà quy mô nhỏ 2015-2017 Cấp HV trọng điểm (Chủ trì) Đang thực hiện
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp điện mặt trời công suất nhỏ phục vụ cung cấp điện cho các lồng bề nuôi trồng thủy sản 2015-2016 Cấp HV
(Tham gia)
Đang thực hiện
16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
............................................................................................................................
Hà Nội, ngày  28 tháng 11 năm 2016
 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


Nguyễn Xuân Trường

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây