Đặng Ngọc Danh

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Đặng Ngọc Danh
2. Năm sinh:1982                                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2012
5. Chức danh nghiên cứu: ........................................ Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: KDT Đặng Xá - Gia Lâm – Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0976606262
8. Fax:                                                                           Email: dndanh@vnua.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp VN Cơ khí/ Cơ khí động lực 2006
Thạc sỹ Đại học Rostock Cơ khí 2012
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2006-2007 Nhân viên Cty Canon Vietnam Quế Võ, Bắc Ninh
2007-2016 Giảng viên Học viện NN VN Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Study of WIG Dynamics Under Different Pertubations Đồng tác giả Internatioal conference on High-performance Marine Vehicles, Duisburg, Germany 2012
2 Nghiên cứu chế tạo mô hình xe tiết kiệm nhiên liệu Đồng tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2013

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy kéo xích cỡ nhỏ làm việc trên đất dốc và đất có độ ẩm cao 2010-2011 Đề tài cấp bộ Đã nghiệm thu
 “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy kéo xích cỡ nhỏ 30  mã lực phục vụ sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp 2013-2014 Dự án sản xuất thử cấp bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo máy liên hợp thu hoạch cây nguyên liệu làm thức ăn gia súc năng suất 10 tấn/giờ cho khu vực sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung
 
2016-2017 Đề tài cấp trường trọng điểm Chưa nghiệm thu

16. Giải thưởng (nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
     
     

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký) 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây