CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

TT Tên ngành – chuyên ngành Mô tả CTDT
           NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ
1 Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy Chi tiết
2 Chuyên ngành Cơ khí động lực Chi tiết
3 Chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp Chi tiết
4 Chuyên ngành Cơ khí thực phẩm Chi tiết
           NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN
1 Chuyên ngành Hệ thống điện Chi tiết
2 Chuyên ngành Điện công nghiệp Chi tiết
3 Chuyên ngành Tự động hóa (Từ K64 trở về trước) Chi tiết
           NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
1 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Chi tiết
           NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
1 Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Chi tiết
           NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
1 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Chi tiết