NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đào tạo kỹ sư có ý thức xã hội tốt, đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng cần thiết đáp ứng được yêu cầu của công việc; có các kỹ năng mềm, năng lực tự chủ và trách nhiệm cao.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 

MT1: Làm việc được trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa tại cơ quan công lập, doanh nghiệp và tổ chức sử dụng các kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình đào tạo.

MT2: Đóng góp vào những tiến bộ của khoa học và quản lý sản xuất về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát hiện và giải quyết vấn đề mới.

MT3: Theo đuổi học tập bằng cấp cao hơn; phát triển sự nghiệp để trở thành chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo; quản lý chương trình và hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

MT4: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề, năng động và sáng tạo.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thức

*Kiến thức chung: 

CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh tế trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

* Kiến thức chuyên môn: 

CĐR2: Khai thác, ứng dụng các trang thiết bị trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

CĐR3: Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển và tự động hóa cho các quá trình sản xuất.

2.2. Kỹ năng 

*Kỹ năng chung: 

CĐR4: Vận dụng tư duy phản biện, sáng tạo giải quyết các vấn đề kỹ thuật của ngành.

CĐR5: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra.

CĐR6: Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa một cách hiệu quả và đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

*Kỹ năng chuyên môn: 

CĐR7: Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển và tự động hoá.

CĐR8: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập, xử lý và phân tích thông tin phục vụ nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. 

CĐR9: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hoá.

CĐR10: Tư vấn về kỹ thuật và công nghệ, điều khiển, bảo trì, bảo dưỡng, thiết kế và lắp đặt các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong các quá trình sản xuất.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời. CĐR12: Nhận thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và các quy định trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

3. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có thể công tác trong các lĩnh vực sau: 

Các cơ quan quản lí nhà nước;

Các công ty thương mại, tư vấn giám sát, lắp đặt và cung ứng các dịch vụ, vật tư thiết bị ngành điện;

Các công ty, nhà máy có ứng dụng hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất,… với vai trò người thực hiện trực tiếp hoặc người quản lí, điều hành;

Các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hoá;

Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các viện, trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực điều khiển và tự động hóa;

Những doanh nghiệp, công ty có thể tuyển dụng các Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển  và tự động hóa của khoa Cơ – Điện: Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam, Công ty  Green Feed, Tổng công ty Vinaconex, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Công ty Canon, Công ty Panasonic,.

4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người tốt nghiệp trình độ đại học có thể học tập nâng cao trình độ: 

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Tham gia các lớp học để lấy chứng chỉ phục vụ quản lý, thi công, thiết kế trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa như: Chứng chỉ tư vấn và giám sát, chứng chỉ quản lí dự án; chứng chỉ thiết kế…;

Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lí để đảm nhận các chức vụ cao hơn trong các cơ quan quản lí nhà nước và doanh nghiệp.