Xưởng Cơ Điện

 

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Xưởng Cơ Điện, Khoa Cơ – Điện được thành lập theo quyết định số 4162/QĐ – HVN ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam với chức năng nhiệm vụ chính là: Hướng dẫn thực tập môn học, thực tập sản xuất về gia công cơ khí và điện cho sinh viên trong khoa Cơ điện; Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án các cấp;  Tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Cơ điện.

Hiện nay, Xưởng đang phụ trách mô hình Xưởng thực hành Cơ – Điện, một trong những mô hình thực hành tham quan của Học viện.

2. Cơ sở vật chất của Xưởng gồm:

– Văn phòng Xưởng

– Phòng thực hành CAD/CAM/CNC

– Phòng thực hành Nguội – Hàn

– Phòng thực hành gia công cắt gọt kim loại

– Phòng thực hành Rèn

3. Định hướng phát triển

Cùng với sự phát triển chung của Khoa và Học viện, Xưởng Cơ – Điện phấn đấu đến năm 2025 đưa Xưởng Cơ – Điện trở thành một Xưởng thực hành lớn và trọng tâm của Khoa, của Học viện trong lĩnh vực cơ khí, điện, cơ điện tử, và công nghệ cao đáp ứng tốt cho công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ. Các sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm ứng dụng có thể thực hiện được ở Xưởng Cơ Điện bao gồm:

– Các sản phẩm thực hiện từ các đề tài dự án các cấp;

– Các sản phẩm cơ khí chính xác có ứng dụng công nghệ cao như tiện CNC, phay CNC, cắt CNC – plasma.

– Các loại  máy phục vụ trong chăn nuôi như: chế tạo các máy trộn thức ăn chăn nuôi, hệ thống máng ăn, nền chuồng, mái che…

– Các sản phẩm cơ khí phục vụ trong nông nghiệp như: chế tạo giá trồng cây thông minh, nhà lưới, nhà lưới thông minh;

– Các sản phẩm cơ khí thông dụng như: cửa sắt, lan can, mái che, hàng rào, lò nướng…

– Các loại tủ điện hạ thế và tủ điều khiển phục vụ trong nông nghiệp

– Các sản phẩm khác theo yêu cầu của đối tác.