GIỚI THIỆU CHUNG | NHÂN SỰ | HỌC PHẦN GIẢNG DẠY | ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU | KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | CƠ SỞ VẬT CHẤT | LIÊN HỆ

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Giới thiệu chung

Bộ môn Tự động hoá được thành lập dựa trên việc tách từ bộ môn Điện kỹ thuật theo Quyết định 508/QĐ-NNH ngày 20 tháng 3 năm 2012. Nhiệm vụ chính của bộ môn là quản lý đào tạo Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá và nghiên cứu về tự động hoá trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Nhân sự

GVCC.TS. Ngô Trí Dương

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Email: ntduongcd@vnua.edu.vn

 

 

GVC.Th.S. Đặng Thị Thúy Huyền

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Email: huyentdh@vnua.edu.vn

GV.TS. Nguyễn Thái Học

Email: nguyenthaihoc@vnua.edu.vn

GVC.TS. Nguyễn Quang Huy

Email: Email: nqhuy@vnua.edu.vn

GVC.Th.S. Nguyễn Kim Dung

GV.Th.S. Nguyễn Văn Điều

Chức vụ: Giảng viên

Email: nvdieu@vnua.edu.vn

KS.Th.S. Bùi Quốc Huy

Học phần giảng dạy

Đại học

TT

Mã học phần

Tên học phần

1

CD02802

Đo lường và cảm biến

2

CD02804

Lý thuyết điều khiển

3

CD03638

Hệ thống điều khiển số

4

CD03832

Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp

5

CD03622

Điều khiển logic

6

CD03632

Tự động hóa quá trình sản xuất

7

CD03640

Đồ án tự động hóa các quá trình sản xuất

8

CD03902

PLC

9

CD03617

Điều khiển truyền động điện

10

CD03637

Tổng hợp hệ thống điều khiển

11

CD03904

Kỹ thuật lập trình trong điều khiển

12

CD03905

Vi điều khiển và ứng dụng

13

CD03909

Các phần mềm trong điều khiển

14

CD03913

Kỹ thuật robot

15

CD03625

Trang bị điện, điện tử trong máy công nghiệp

16

CD03901

Thiết kế tủ điều khiển

17

CD03906

Mô hình hóa và điều khiển

18

CD03619

Kỹ thuật vi xử lý

19

CD03830

Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

20

CD03834

IoT và ứng dụng

21

CD03837

Cảm biến y sinh

22

CD03912

Xử lý ảnh trong điều khiển

23

CD03641

Đồ án vi điều khiển và ứng dụng

24

CD03838

Thực tập kỹ thuật KTĐK-TĐH

25

CD03839

Thực tập nghề nghiệp KTĐK -TĐH

26

CD04980

Đồ án tốt nghiệp

Cao học

TT

Mã học phần

Tên học phần

1

CD06031

Điều khiển số

2

CD06032

Hệ thống đo lường, điều khiển và truyền thông

3

CD06037

Thiết bị điều khiển khả lập trình

4

CD07038

Vi xử lý trong đo lường điều khiển

5

CD07039

Điều khiển tối ưu và thích nghi

6

CD07040

Lôgic mờ và ứng dụng trong điều khiển

7

CD07041

Thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành

8

CD06042

Điều khiển quá trình

9

CD07044

Điều khiển vị trí và chuyển động

10

CD06054

Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp

11

CD06058

PLC và CPU công nghiệp

Tiến sỹ

TT

Mã học phần

Tên học phần

1

 

Tự động hóa trong kỹ thuật Cơ Khí

Định hướng nghiên cứu

– Cảm biến và mạng cảm biến phục vụ trong nông nghiệp.

– Ứng dụng công nghệ không dây trong nông nghiệp

– Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu

– Thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà trồng thông minh

– Tự động hoá các quá trình sản xuất nông nghiệp

– Hệ thống điều khiển và điều khiển quá trình.

– Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong nông nghiệp

– Tự động xử lý phế phụ phẩm trong nông nghiệp

– Hệ thống truy suất nguồn gốc nông sản

Kết quả nghiên cứu

Đề tài

TT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Năm thực hiện

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau an toàn.

Cấp Bộ

2006-2007

Ngô Trí Dương (Chủ nhiệm)

2

Ứng dụng máy tính điều khiển các thông số nhiệt ẩm trong quá trình bảo quản nông sản dạng hạt

Cấp Bộ

2001-2002

Ngô Trí Dương (Tham gia)

3

Tổng hợp hệ thống tự động tưới và chăm sóc cây trồng phục vụ sản xuất rau sạch

Cấp Bộ

2004-2005

Ngô Trí Dương (Tham gia)

4

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau an toàn có mái che

Cấp Bộ

2009-2010

Ngô Trí Dương (Chủ nhiệm)

 

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tưới phun sương phục vụ cho sản xuất rau lá mầm

Cấp Học viện T2012-05-48

2012

Nguyễn Thái Học (Chủ nhiệm)

5

Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao

Cấp Bộ

2014-2015

Ngô Trí Dương (Chủ nhiệm)

6

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đóng dấu thẻ thí sinh dự thi đại học

Cấp trường

2014

Nguyễn Kim Dung (Chủ nhiệm)

7

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo sạ lúa kết hợp bón phân theo hàng với sự trợ giúp của khí thổi

Nhiệm vụ KH&CN song phương Việt Nam – Nhật Bản

2017

Nguyễn Thái Học (Tham gia)

8

Ứng dụng  công nghệ không dây thiết kế chế tạo hệ thống giám sát trực tuyến các thông số môi trường trong nhà trồng nấm.

Cấp trường

2018

Nguyễn Kim Dung  (Chủ nhiệm)

9

Thiết kế, chế tạo bộ phận điều khiển nhiệt tự động cho máy sấy đa năng đảo chiều gió có tính cơ động và tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp.

Cấp trường

2019

Nguyễn Văn Điều (Chủ nhiệm)

10

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, phát hiện sâu bệnh trên cây trồng

Đề tài cấp Học viện 2019-05-04 TĐ

2019

Nguyễn Thái Học (Tham gia)

11

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động nuôi vi tảo liên tục làm nguồn cung cấp thức ăn trong các trại sản xuất giống thủy sản

Đề tài trọng điểm cấp Học viện

2019-2021

Nguyễn Kim Dung – Nguyễn Quang Huy (Chủ nhiệm)

12

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và cảnh báo tự động một số thông số môi trường trong các ao nuôi tôm

Cấp trường

2020

Đặng Thị Thúy Huyền (Chủ nhiệm)

13

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo nguồn năng lượng từ sự chuyển động của phương tiện giao thông qua gờ giảm tốc

Cấp trường

2020

Nguyễn Văn Điều (Chủ nhiệm)

14

Thiết kế và chế tạo mô hình cung cấp thức ăn tự động và hệ thống giám sát môi trường trong khu chăn nuôi gà

Cấp trường

2021

Nguyễn Văn Điều (Chủ nhiệm)

15

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh nhận diện biển báo và đèn giao thông cho mô hình xe tự hành

Cấp trường

2021

Đặng Thị Thúy Huyền (Chủ nhiệm)

16

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đánh giá chất lượng củ khoai tây giống ứng dụng thị giác máy tính.

Cấp trường

2022

Đặng Thị Thúy Huyền (Thư ký)

17

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống trồng rau – nuôi cá (aquaponics) ứng dụng công nghệ IoT.

Cấp trường

2023

Đặng Thị Thúy Huyền (Chủ nhiệm)

18

Nghiên cứu thiết kế chế tạo Robot tham gia cuộc thi Robocon 2008

Cấp Học viện

2008

Nguyễn Quang Huy (Chủ nhiệm)

19

Nghiên cứu thiết kế chế tạo Robot tham gia cuộc thi Robocon 2009

Cấp Học viện

2009

Nguyễn Quang Huy (Chủ nhiệm)

20

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm mô hình hệ thống báo động bằng chuông khi có các hành vi đột nhập nguy hiểm áp dụng cho nhà ở có diện tích nhỏ

Cấp Học viện

2012

Nguyễn Quang Huy (Chủ nhiệm)

21

Ứng dụng công nghệ kết nối vạn vật ( Internet of Things – IoT) thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tự động giám sát chất lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử dụng cho nuôi tôm, cá).

Cấp Học viện

2019

Nguyễn Quang Huy (Tham gia)

22

Nghiên cứu  hoàn thiện hệ thống và công nghệ sản xuất sâm rau có giá trị dinh dưỡng

Trọng điểm cấp Học viện

2022

Nguyễn Quang Huy (Chủ nhiệm)

23

Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản cà rốt quy mô công nghiệp. mã số: ĐTĐL.CN-89/21

Nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia

2021-2025

Nguyễn Thái Học (Tham gia)

24

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ xử lý ảnh trong việc phát triển hệ thống tự động phát hiện từ xa sự tăng thân nhiệt ở lợn

Đề tài cấp Học viện 2020-05-04 TĐ

2022

Nguyễn Thái Học (Chủ nhiệm)

25

Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống giám sát phụ tải điện cho các tòa nhà để thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện DSM

Đề tài cấp Học viện T2023-04-17

2023

Nguyễn Thái Học (Chủ nhiệm)

26

Thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, cảnh báo hàm lượng NPK của đất từ xa

SV2023-05-18

2023

Giáo viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Thái Học

27

Nghiên cứu, phát triển mô hình hệ thống tự động giám sát và xử lý nước thải sinh hoạt thông minh bằng Ozone dựa trên công nghệ IoT

SV2023-05-18

2023

28

Thiết kế, chế tạo thiết bị tự động điều khiển nhiệt, đảo chiều gió của máy sấy đa năng sản phẩm nông nghiệp dạng hạt năng suất từ 500 ÷ 2000 kg/mẻ

Đề tài cấp Học viện T2022-04-19

2023

Bùi Quốc Huy (Chủ nhiệm)

Bài báo

TT

Tên bài báo

Tên tạp c

Năm xuất bản

Nước xuất bản

Tác giả

1

Thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau sạch trên cơ sở điều khiển mờ

Hội nghị tự động hoá toàn quốc VICA lần thứ 5

2002

Việt Nam

Ngô Trí Dươn, Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước

2

Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình tưới nhỏ giọt áp dụng trồng cây trong nhà lưới, nhà kính

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp tập III số 4

2005

Việt Nam

Ngô Trí Dương

3

Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh

Khoa học và phát triển

Tập 5 số 3

 2007

Việt Nam

Ngô Trí Dương

4

Thiết kế phần mềm hệ thống điều khiển vận hành và giám sát phục vụ sản xuất rau an toàn theo phương pháp thuỷ canh

Khoa học và công nghệ, Số 17,

2007

Việt Nam

Ngô Trí Dương

5

Thiết kế và chế tạo module xử lý tín hiệu đo nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau trong nhà lưới

Khoa học và phát triển, Tập 9 số 1

2011

Việt Nam

Nguyễn Văn Linh, Ngô Trí Dương

6

Nghiên cứu, chế tạo hệ thống pha chế và cung cấp dung dịch tự động sử dụng trong sản xuất rau tại các nhà lưới có mái che

Khoa học và phát triển, Tập 9 số 2

2013

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học

7

How to apply Large deviation theory to routing in WSNs.

SCOPUS)

2194-5365 Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 282. Springer.

2014

Hungary

Levendovszky and Hoc Thai Nguyen

 

 

8

Quality-of-service routing protocol for wireless sensor networks

Journal of Information Technology & Software Engineering 2014.

DOI: 10.4172/2165-7866.1000133

2014

Mỹ

Levendovszky and Hoc Thai Nguyen

 

 

9

Thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu các thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây hoa đồng tiền trong nhà lưới

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 14, số 3,

 2016

Việt Nam

 Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

 

10

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ sản xuất cây trồng trong nhà lưới với quy mô nhỏ 100m2

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Sô 22 từ trang 57 đến 62

2016

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều, Đặng Thị Thúy Huyền

 

11

Position Location technique in Non-Line-of-Sight Environments for Wireless Sensor Networks

Journal of Computer Science and Cybernetics

2016

Việt Nam

Hoc Thai Nguyen, 

Levendovszky János

 

 

12

Path planning and Obstacle avoidance approaches for Mobile robot

International Journal of Computer Science Issues.

ARXIV: arXiv:1609.01935

2016

Hy Lạp

Hoc Thai NguyenHai Xuan Le

 

 

13

Efficient Approach for Maximizing Lifespan in Wireless Sensor Networks by Using Mobile Sinks

ETRI Journal 39.3 (2017): 353-363.

DOI: 10.4218/etrij.17.0116.0629

2017

Hàn Quốc

Hoc Thai Nguyen,  Linh Van Nguyen,  Hai Xuan Le.

 

 

14

An Integrated Wireless Sensing System for Monitoring Environmental Parameters in Mushroom Houses.

Vietnam Journal of Agricultural Sciences, VJAS 2018; 1(1): 60-71

2018

 

 

Việt Nam

Nguyễn Kim Dung, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Thị Bích Thùy

 

 

15

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống điều khiển nhiệt tự động cho bộ phận gia nhiệt gián tiếp của máy sấy đa năng đảo chiều gió, sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Từ trang 304 đến 314, Tập 17 số 4;

2019

Việt Nam

Nguyễn Văn Điều, Hoàng Xuân Anh, Ngô Trí Dương, Bùi Quốc Huy

 

16

Nghiên cứu phát triển thiết bị đo và giám sát không dây ứng dụng trong hệ thống tưới nông nghiệp

Tự động hóa ngày nay

2019

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

 

 

 

17

Construction of a VPN System for Remote Programming and Monitoring of Environmental Parameters for Serving Plant Production in Greenhouses

Vietnam Journal of Agricultural Sciences, VJAS 2019; 2(1):343- 355;

 

2019

Việt Nam

Nguyễn Văn Điều, Ngô Trí Dương

 

 

18

Tự động hóa các quá trình chăn nuôi gia súc, gia cầm bằng công nghệ IoT và xử lý ảnh

Tạp chí tự động hóa ngày nay, số 225 từ trang 10 đến trang 14;

2019

Việt Nam

Nguyễn Thái Học, Nguyễn Quang Huy, Ngô Trí Dương;

 

19

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện sớm sâu bệnh trên cây trồng

Tạp chí tự động hóa ngày nay, số 225 từ trang 15 đến trang 18;

2019

Việt Nam

Ngô Quang Ước, Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học

 

20

Truy xuất nguồn gốc nông sản dựa trên công nghệ Blocchain và IoT

Tạp chí tự động hóa ngày nay, số 225 từ trang 19 đến trang 23;

2019

Việt Nam

Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học, Ngô Trí Dương

 

21

Temporal and spatial outlier detection in wireless sensor networks

ETRI Journal (2019)

DOI: 10.4218/etrij.2018-0261

2019

 

Hoc Thai Nguyen, Nguyen Huu Thai

 

 

 

22

Mobility based network lifetime in wireless sensor networks: A review

Computer Networks

2020-04 | Journal article

DOI: 10.1016/j.comnet.2020.107236

Part of ISSN: 1389-1286

2020

 

Linh Nguyen Van, Hoc Thai Nguyen

 

23

A survey on Internet of Things, image processing applications and challenges for animal health management

Journal of Military Science and Technology

2020-04-28

2020

Việt Nam

Hoc Thai Nguyen

Hung Van Pham, Duyen Thi Nguyen, Hai Xuan Le, Ang Huu Dang, Viet Quy Bui

 

 

24

Ứng dụng công nghệ IoT và xử lý ảnh trong phát hiện sự thay đổi về thân nhiệt của động vật

Journal of Veterinary Science and Technology, ISSN: 1859 – 4751

2020-03-19

2020

Việt Nam

Nguyễn Thái Học, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Bá Hiên

 

25

Ứng dụng thuật toán Adaboost và mô hình phân tầng Cascade phát hiện và rút trích ảnh lá cây bị bệnh

Tự động hóa ngày nay

2020

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

 

 

26

Ứng dụng công nghệ IoT và xử lý ảnh phát hiện sự thay đổi về thân nhiệt của động vật

Khoa học kỹ thuật thú y, Số 3 tập 17, từ trang 94 đến 99;

2020

Việt Nam

Nguyễn Thái Học, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Quang Huy, Ngô Trí Dương, Lê Phương Thảo, Phạm Thị Lan Anh

 

27

Thiết kế hệ thống xử lý tín hiệu cho quá trình phát hiện bệnh ở cây đậu Cô ve

Tạp chí tự động hóa ngày nay, số 229 từ trang 14 đến trang 22;

2020

Việt Nam

 Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều, Lê Thị Diệu Thùy, Lã Hữu Đạt, Đỗ Minh Tú

 

 

28

Ứng dụng thuật toán ADABOOST và mô hình phân tầng CASCADE phát hiện và rút trích ảnh lá cây bị bệnh

Tạp chí tự động hóa ngày nay ISSN 1859-0551;

2020

Việt Nam

 Ngô Trí Dương; Nguyễn Văn Điều

 

 

29

Nghiên cứu thiết kế lysimeter ứng dụng trong giám sát bốc hơi nước cây trồng ngắn ngày

Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc, từ trang 599 đến 605

2020

Việt Nam

Bùi Đăng Thảnh, Ngô Quang Ước, Ngô Trí Dương;

 

 

30

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và cảnh báo tự động một số thông số môi trường trong các ao nuôi tôm.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2021, 19(9): 1180-1189

2021

Việt Nam

Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Kim Dung

 

 

31

Cải tiến thuật toán YOLOv4 ứng dụng cho hệ thốnggiám sát bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột

Tạp chí Tự động hóa ngày nay, chuyên san Điều  khiển và Tự động hóa; trang 60 đến 58; Vol2(2) (2021)

T9/2021

Việt Nam

Ngô Quang Ước, Ngô Trí Dương, Bùi Đăng Thảnh;

 

 

32

A Low-Cost Efficient System for Monitoring Microalgae Density Using Gaussian Process

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 70

DOI: 10.1109/TIM.2021.3119142

 

2021

Mỹ

Dung Kim Nguyen, Linh Nguyen, Dung Viet Le

 

33

Least square and Gaussian process for image based microalgal density estimation

Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 193

DOI: 10.1016/j.compag.2021.106678

 

2021

Hà Lan

Linh Nguyen, Dung K. Nguyen, Truong X. Nghiem, Thang Nguyen

 

 

34

Nghiên cứu thuật toán YOLOv4-tiny cải tiến áp dụng cho phát hiện bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột

Hội nghị -Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa VCCA2021, 8-9/4/2022, .. Bài 123.

2022

Việt Nam

Ngô Quang Ước, Ngô Trí Dương, Bùi Đăng Thảnh, Nguyễn Huy Phương.. Bài 123.

 

 

35

Ứng dụng thị giác máy tính trong thiết kế chế tạo hệ thống phát hiện bệnh trên cây rau cải

Hội nghị -Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa VCCA2021, 8-9/4/2022, 

2022

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều.

 

 

36

Design and manufacture a model converting the kinetic energy collected from the movement of vehicles into electricity

Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 6: 757-768

2022

Việt Nam

Nguyen Van Dieu, Ngo Tri Duong, Bui Quoc Huy.

 

37

Ứng dụng công nghệ LoRa truyền nhận tín hiệu đi xa

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(8): 1054-1065

2022

Việt Nam

Nguyễn Văn Điều, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Việt Anh

 

 

38

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh trong hệ thống kiểm tra tiêm vác xin covid – 19 kết hợp điểm danh sinh viên- Bước đầu thử nghiệm tại Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Tạp chí tự động hóa ngày nay, số 253+254 Tháng 4/2022.

2022

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Hoài Linh.

 

 

39

Phân loại bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột với mô hình  ResNet kết hợp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng (UD-JST), VOL. 20, NO. 5, 2022.

 

2022

Việt Nam

 Ngô Quang Ước, Ngô Trí Dương, Bùi Đăng Thảnh

 

 

40

A low-cost system for monitoring pH, dissolved oxygen and

algal density in continuous culture of microalgae

HardwareX 12 (2022) e00353

https://doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00353

 

 

 

 

2022

 

 

 

Anh

Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Quang Huy, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh

 

41

Ứng dụng thị giác máy tính tự động đánh giá chất lượng củ khoai tây giống

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(1): 78-86. Trang 78 đến 86. Số 21/2023

2023

Việt Nam

 Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Thị Duyên, Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều.

 

42

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(10): 1347-1357

2023

Việt Nam

Ngô Trí Dương, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thọ Quang Anh

 

 

43

Digital image processing methods for estimating leaf area of cucumber plants

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science.Vol. 25, No. 1, January 2022, pp 317-328, DOI:

2022

Indonesian

Uoc Quang Ngo, Duong Tri Ngo, Hoc Thai Nguyen, Thanh Dang Bui.

 

 

44

A novel automatic detecting system  for cucumber disease based on the convolution neural network algorithm

GMSARN International Journal,

 Volume 16, Number 3, September 2022.

2022

 

 NGO Quang Uoc, NGO Tri Duong, LE Anh Son, and BUI Dang Thanh

 

 

45

Non-contact evaluation of pigs’ body temperature under various infrared sources

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, Vol. 31, No. 3, September 2023, pp.1382∼1391, DOI:10.11591/ijeecs.v31.i3.pp1382-1391,

2023

Indonesian

Hoc Thai Nguyen, Tien Xuan Dao, Duong Tri Ngo

 

 

46

Analysis of Microalgal Density Estimation by Using LASSO and Image Texture Features

Linh Nguyen, Dung K. Nguyen, Thang Nguyen, Binh Nguyen, Truong X. Nghiem

2023

Thụy Sỹ

Sensors 23(5):2543

DOI: 10.3390/s23052543

 

 

47

Development of an automatic sorting system for carrot fruit based on image processing techniques and improved the convolutional neural networks

Journal of Rural Industry. ISSN 1859-4026.

2023-12-01

2023

Việt Nam

Hoc Thai Nguyen, Khang Minh Nguyen, Lu Minh Le.

 

48

Virtual reference feedback tuning for cascade control system

Journal of Robotics and Mechatronic Vol.28, No.05, 2016 pp.739-744

2016

SCOPUS

Huy Quang Nguyen, Osamu Kaneko, Yoshihiko Kitazaki

 

49

A low-cost system for monitoring pH, dissolved oxygen and algal density in continuous culture of microalgae

Elsevier , HardwareX 12 (2022) e00353

 

 

2022

ISI

Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Quang Huy, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Linh

 

 

50

Fictitious Reference Iterative Tuning of Cascade Control Systems for Non-Minimum Phase Systems

2017 6th International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes AdCONIP Taipei

2017

 

Huy Quang Nguyen, Osamu Kaneko

 

 

51

A new prefilter approach to virtual reference feedback tuning for cascade control systems

SICE annual conference 2018, September 11 -14, Nara Kasugano International forum, Nara – Japan

2018

Nhật Bản

Nguyen Quang Huy, Kaneko Osamu

 

 

52

Virtual Reference Feedback Tuning to Cascade Control System for Non-Minimum Phase Systems

The Ninth International Conference on Science and Engineering, 2018 (9th ICSE 2018)  Yangon  Myanmar

2018

Myanma

Nguyen Quang Huy, Ngo Tri Duong

 

 

53

Application of the Internet of Things Technology (IoT) in Designing an Automatic Water Quality Monitoring System for Aquaculture Ponds

Hội thảo Nông nghiệp Việt nam – Kyushu, Nông nghiệp Việt Nam và Kyushu, các vấn đề và tương lai (5-11-2021)

2021

Việt Nam

Nguyen Quang Huy

 

 

54

Phương pháp điều khiển dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm VRFT, áp dụng cho hệ thống điều khiển tầng

Hội thảo một số thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ – Điện nông nghiệp năm 2017

2017

Việt Nam

Nguyễn Quang Huy

 

 

55

Giải pháp điều khiển mới cho hệ thống điều khiển tầng dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm

Hội nghị khoa học và công nghệ chuyên ngành cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn , tháng 8/2018

2018

Việt Nam

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

 

56

Tổng quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ máy học (machine learning) nâng cao quá trình quản lý chăm sóc cây trồng

Hội thảo khoa học Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ngày 26 tháng 9 năm 2019.

2019

Việt Nam

Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học

 

 

 

57

Truy suất nguồn gốc nông sản đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp thông minh dựa trên công nghệ chuỗi khối – Blockchain và Internet kết nối vạn vật IoT.

Hội thảo khoa học: Cơ điện nông nghiệp với sản xuất nông nghiệp thông minh. Tháng 11 năm 2019.

2019

Việt Nam

Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học, Ngô Trí Dương

 

 

58

Thiết kế và chế tạo bộ phận tự động điều khiển nhiệt, gió cho máy sấy sản phẩm nông nghiệp dạng hạt

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(10): 1294 -1306

2023

 

Bùi Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hưởng, Tống Ngọc Tuấn, Hoàng Xuân Anh,

Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Công Phúc, Lê Văn Quân

Giáo trình

TT

Tên giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Kỹ thuật đo lường

Ngô Trí Dương

2008

Nhà xuất bản nông nghiệp

2

PLC

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

2018

NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

Tự động hóa quá trình sản xuất

Ngô Trí Dương, Đặng Thị Thúy Huyền

2018

NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

Điều khiển logic

Ngô Trí Dương, Nguyễn Kim Dung

2018

NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

Tin  học ứng dụng trong ngành nông nghiệp

Nguyễn Hải Thanh, Ngô Trí Dương

2005

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

6

Mạng kết nối vạn vật (IoT) và ứng dụng thực tế

Nguyễn Thái Học; Nguyễn Quang Huy; Đặng Thị Thúy Huyền; Nguyễn Văn Điều; Nguyễn Hữu Anh; Lê Xuân Hải; Phạm Văn Hùng; Phạm Văn Nam.

2021

NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cơ sở vật chất

Bộ môn Tự động hóa được bố trí 01 phòng họp bộ môn, 05 phòng thực hành với các trang thiết bị thực hành/ thí nghiệm đáp ứng yêu cầu đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đồng thời góp phần đào tạo sinh viên các ngành khác trong và ngoài khoa như ngành Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ thông tin…

Danh sách các phòng thực hành

 

TT

Tên phòng thực hành

Học phần thực hành

1

Hệ thống điều khiển nhúng

Vi điều khiển và ứng dụng

Vi điều khiển

Kỹ thuật vi xử lý

Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

IoT và ứng dụng

Xử lý ảnh trong điều khiển

Kỹ thuật robot

2

Điều khiển quá trình

PLC

Tự động hóa quá trình sản xuất

Điều khiển PLC và mạng truyền thông CN

3

Mạng truyền thông công nghiệp

Đồ án tự động hóa quá trình sản xuất

Đồ án vi điều khiển

Đồ án tốt nghiệp

4

Kỹ thuật vi xử lý

Điều khiển truyền động điện

Đồ án vi điều khiển và ứng dụng

Cảm biến y sinh

5

Tự động hóa

Đo lường và cảm biến

Thiết kế tủ điều khiển

Hệ thống đo và điều khiển công nghiệp

Thực hành lắp ráp mạch điện tử

Địa chỉ liên hệ

Ngô Trí Dương 0984590106