Bộ môn Tự động hoá

 

Bộ môn Tự động hoá được thành lập dựa trên việc tách từ bộ môn Điện kỹ thuật theo Quyết định 508/QĐ-NNH ngày 20 tháng 3 năm 2012. Nhiệm vụ chính của bộ môn là quản lý đào tạo chuyên ngành Tự động hoá và nghiên cứu về tự động hoá trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
Địa chỉ liên hệ: P.208 – Bộ môn Tự động hóa – Khoa: Cơ – Điện – Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

I. Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

E.mail

1

Ngô Trí Dương

GVC, Tiến sĩ

Trưởng bộ môn

ntduongcd@vnua.edu.vn

2

Đặng Thị Thuý Huyền

GV, Th.S

Phó bộ môn

thuyhuyen.dkt@gmail.com

3

Nguyễn Thái Học

GV, Tiến sĩ

 

nguyenthaihoc@vnua.edu.vn

nguyenth@hit.bme.hu

4

Nguyễn Kim Dung

GV, Th.S

 

nguyenkimdung.hn@gmail.com

5

Nguyễn Quang Huy

GV, Tiến sĩ

 

huynguyenvnua82@gmail.com;   nqhuy@vnua.edu.vn.

6

Nguyễn Văn Điều

GV, Th.S

 

nvdieu@vnua.edu.vn

7

Bùi Quốc Huy

KTV, Th.S

 

huybq1981@gmail.com

 

II. Đào tạo Cao đẳng, Đại học, Sau đại học

1. Cao đẳng

 Quản lý các học phần

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CCD03622

Điều khiển logic

02

2

CCD03617

Điều khiển truyền động điện

03

3

CCD03623

Đồ án điều khiển logic

01

4

CCD03616

Điện tử số ứng dụng

03

5

CCD03904

Kỹ thuật lập trình trong điều khiển

02

6

CCD03902

PLC

03

7

CCD03822

Thực tập lắp ráp mạch điện tử

02

 2. Đại học

 Quản lý các học phần

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CD03614

Hệ thống thông tin đo lường

02

2

CD03622

Điều khiển logic

02

3

CD03632

Tự động hóa các quá trình sản xuất

03

4

CD03640

Đồ án tự động hóa các quá trình sản xuất

02

5

CD03902

PLC

03

6

CD03617

Điều khiển truyền động điện

03

7

CD03637

Tổng hợp hệ thống điều khiển

02

8

CD03904

Kỹ thuật lập trình trong điều khiển

02

9

CD03905

Vi điều khiển và ứng dụng

03

10

CD03909

Các phần mềm trong điều khiển

02

11

CD03913

Kỹ thuật robot

03

12

CD03625

Trang bị điện, điện tử trong máy công nghiệp

02

13

CD03901

Thiết kế tủ điều khiển

02

14

CD03906

Mô hình hóa và điều khiển

02

15

CD03619

Kỹ thuật vi xử lý

02

16

CD03634

Kỹ thuật cảm biến

02

17

CD03638

Hệ thống điều khiển số

02

18

CD03641

Đồ án vi điều khiển và ứng dụng

02

19

CD03914

Thực tập nghề nghiệp tự động hóa

08

20

CD03915

Thực tập kỹ thuật TDH 1

08

21

CD03916

Thực tập kỹ thuật TDH 2

08

22

CD04984

Đồ án tốt nghiệp

10

3. Sau đại học

 Quản lý các học phần

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

CD06031

Điều khiển số

02

2

CD06032

Hệ thống đo lường, điều khiển và truyền thông

02

3

CD06037

Thiết bị điều khiển khả lập trình

02

4

CD07038

Vi xử lý trong đo lường điều khiển

02

5

CD07039

Điều khiển tối ưu và thích nghi

02

6

CD07040

Lôgic mờ và ứng dụng trong điều khiển

02

7

CD07041

Thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành

02

8

CD06042

Điều khiển quá trình

02

9

CD07044

Điều khiển vị trí và chuyển động

02

10

CD06054

Hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp

02

11

CD06058

PLC và CPU công nghiệp

02

III. Nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao

1. Nghiên cứu:

– Cảm biến và mạng cảm biến phục vụ trong nông nghiệp.

– Ứng dụng công nghệ không dây trong nông nghiệp

– Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu

– Thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà trồng thông minh

– Tự động hoá các quá trình sản xuất nông nghiệp

2. Hợp tác, liên kết:

– Công ty: Nhiệt điện Cẩm Phả; Nhà máy xi măng Cẩm Phả; các công ty Điện lực, Công ty TNHH DVKT SATECH, Công ty TNHH WATANABE PIPE VIETNAM, Công ty TNHH sản xuất và thương mại HIKARU Việt Nam, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp VIETSAT, Công ty TNHH Thiết bị điện Liên Gia, Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Hòa Bình, Cụm Công nghiệp 1, Nhà máy Samsung, Công ty TNHH Elecom, Nhà máy xử lý nước sạch, Nhà máy xử lý nước thải, Công ty TNHH công nghệ tự động hóa ALPHA TECH,…

– Trường, Viện: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Giao thông vận tải, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Viện nghiên cứu Rau quả

3. Đăng ký – chuyển giao, thương mại:

– Bộ điều khiển và giám sát không dây phục vụ sản xuất cây trồng

– Hệ thống tưới phục vụ sản xuất cây trồng

– Hệ thống trộn dung dịch tự động

– Hệ thống điều tiết các thông số môi trường trong nhà lưới

– Hệ thống trồng rau hoa bằng phương pháp thuỷ canh và khí canh

4. Một số thành tựu nổi bật:

4.1. Đề tài

STT

Tên đề tài và mã số

Chủ trì, tham gia

Cấp quản lý

Thời gian

1

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau an toàn.

Ngô Trí Dương (Chủ trì)

Cấp Bộ

2006-2007

2

Ứng dụng máy tính điều khiển các thông số nhiệt ẩm trong quá trình bảo quản nông sản dạng hạt

Ngô Trí Dương (Tham gia)

Cấp Bộ

2001-2002

3

Tổng hợp hệ thống tự động tưới và chăm sóc cây trồng phục vụ sản xuất rau sạch

Ngô Trí Dương (Tham gia)

Cấp Bộ

2004-2005

4

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau an toàn có mái che

Ngô Trí Dương (Chủ trì)

Cấp Bộ

2009-2010

5

Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao

Ngô Trí Dương (Chủ trì)

Cấp Bộ

2014-2015

6

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đóng dấu thẻ thí sinh dự thi đại học

Nguyễn Kim Dung

(Chủ trì)

Cấp trường

2014

7

Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển cho robot tự động có thể giao tiếp với robot điều khiển bằng tay

Lại Văn Song (chủ trì)

Cấp trường

2014

8

Ứng dụng  công nghệ không dây thiết kế chế tạo hệ thống giám sát trực tuyến các thông số môi trường trong nhà trồng nấm.

Nguyễn Kim Dung

(Chủ trì)

Cấp trường

2018

9

Thiết kế hệ thống tưới nước tự động cho bồn hoa cây cảnh, thảm cỏ

 

SVNCKH

2015

10

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình cung cấp thức ăn gia cầm trong phòng thí nghiệm

 

SVNCKH

2014

11

Thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển giám sát và điều khiển tự động thông số môi trường trong nhà lưới sử dụng vi điều khiển ATEMEGA32 và module truyền nhận không dây wifi ESP8266-ESP01

 

SVNCKH

2018

12

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều tiết nhiệt độ, độ ẩm trong nhà lưới ứng dụng công nghệ IoT và vi điều khiển Atemega 8

 

SVNCKH

2018

4.2. Các công trình đã công bố:

– Thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau sạch trên cơ sở điều khiển mờ, Ngô Trí Dương và cộng sự, Hội nghị tự động hoá toàn quốc VICA lần thứ 5, 2002.

– Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình tưới nhỏ giọt áp dụng trồng cây trong nhà lưới, nhà kính, Ngô Trí Dương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp tập III số 4, 2005.

– Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh, Ngô Trí Dương, Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 5 số 3, năm 2007.

– Thiết kế phần mềm hệ thống điều khiển vận hành và giám sát phục vụ sản xuất rau an toàn theo phương pháp thuỷ canh, Ngô Trí Dương, Khoa học và công nghệ, Số 17, năm 2007.

– Thiết kế và chế tạo module xử lý tín hiệu đo nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau trong nhà lưới, Nguyễn Văn Linh, Ngô Trí Dương, Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 9 số 1, năm 2011.

– Nghiên cứu, chế tạo hệ thống pha chế và cung cấp dung dịch tự động sử dụng trong sản xuất rau tại các nhà lưới có mái che, Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học, Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 9 số 2, năm 2013.

– How to apply Large deviation theory to routing in WSNs, Nguyen Thai Hoc (coerator), In Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, 2014.

– Quality-of-service routing protocol for wireless sensor networks, Nguyen Thai Hoc (coerator), Journal of Information Technology & Software Engineering 2014 (2015).

– Thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu các thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây hoa đồng tiền trong nhà lưới,  Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều, Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 477-490, 2016.

– A new scheduling algorithm for energy aware and reliable data transmission in WSNs, Nguyen Thai Học (coerator), Journal of Computer Science and Cybernetics, 2016.

– Path planning and Obstacle avoidance approaches for Mobile robot, Nguyen Thai Hoc (coerator), International Journal of Computer Science Issues, 2016.

– Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ sản xuất cây trồng trong nhà lưới với quy mô nhỏ dưới 100m2, Ngô Trí Dương, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Văn Điều, tạp chí Công nghiệp Nông thôn, 2016.

– Design of a wireless air temperature and humidity monitoring system, Nguyễn Kim Dung, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2017.

Danh sách giáo trình đã công bố:

– Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp, Ngô Trí Dương (Tham gia), Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2005.

– Giáo trình: Kỹ thuật đo lường, Ngô Trí Dương (chủ biên), Nhà xuất bản nông nghiệp, 2008.

– Giáo trình: Tự động hóa quá trình sản xuất, Ngô Trí Dương (chủ biên), Đặng Thị Thuý Huyền, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, 2018.

– Giáo trình: PLC, Ngô Trí Dương (chủ biên), Nguyễn Văn Điều, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, 2018.

– Giáo trình: Điều khiển logic, Ngô Trí Dương (chủ biên), Nguyễn Kim Dung, Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, 2018.

Một số hình ảnh:

Đưa SV đi TTKT tại cơ sở sản xuất

Sinh viên kiến tập tại phòng điều khiển nhà xi măng

Hệ thống tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hệ thống trộn dung dịch dinh dưỡng phục vụ cây trồng trong nhà lưới

 

Hệ thống điều tiết các thông số môi trường trong nhà lưới