DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT Họ và tên Bộ môn Lý lịch
1 Mai Thị Thanh Thuỷ Cơ sở kỹ thuật điện Chi tiết
2 Nguyễn Thị Hiên Cơ sở kỹ thuật điện Chi tiết
3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Cơ sở kỹ thuật điện Chi tiết
4 Ngô Phương Thủy Cơ sở kỹ thuật điện Chi tiết
5 Nguyễn Đức Dương Cơ sở kỹ thuật điện Chi tiết
6 Đỗ Hữu Duật Hệ thống điện Chi tiết
7 Ngô Quang Ước Hệ thống điện Chi tiết
8 Nguyễn Thị Duyên Hệ thống điện Chi tiết
9 Nguyễn Thị Huyền Thanh Hệ thống điện Chi tiết
10 Nguyễn Xuân Hiếu Hệ thống điện Chi tiết
11 Nguyễn Xuân Trường Hệ thống điện Chi tiết
12 Phạm Thị Lan Hương Hệ thống điện Chi tiết
13 Nguyễn Hữu Hưởng Công nghệ cơ khí Chi tiết
14 Nguyễn Thị Thu Trang Công nghệ cơ khí Chi tiết
15 Nguyễn Thị Thúy Hằng Công nghệ cơ khí Chi tiết
16 Tống Ngọc Tuấn Công nghệ cơ khí Chi tiết
17 Nguyễn Ngọc Cường Công nghệ cơ khí Chi tiết
18 Dương Thành Huân Cơ học kỹ thuật Chi tiết
19 Nguyễn Xuân Thiết Cơ học kỹ thuật Chi tiết
20 Lê Minh Lư Cơ học kỹ thuật Chi tiết
21 Lương Văn Vượt Cơ học kỹ thuật Chi tiết
22 Nguyễn Chung Thông Cơ học kỹ thuật Chi tiết
23 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Cơ học kỹ thuật Chi tiết
24 Bùi Quốc Huy Tự động hóa Chi tiết
25 Đặng Thị Thúy Huyền Tự động hóa Chi tiết
26 Ngô Trí Dương Tự động hóa Chi tiết
27 Nguyễn Kim Dung Tự động hóa Chi tiết
28 Nguyễn Thái Học Tự động hóa Chi tiết
29 Nguyễn Văn Điều Tự động hóa Chi tiết
30 Nguyễn Quang Huy Tự động hóa Chi tiết
31 Bùi Việt Đức Động lực Chi tiết
32 Đặng Ngọc Danh Động lực Chi tiết
33 Đặng Tiến Hòa Động lực Chi tiết
34 Đỗ Trung Thực Động lực Chi tiết
35 Hàn Trung Dũng Động lực Chi tiết
36 Nông Văn Nam Động lực Chi tiết
37 Nguyễn Trọng Minh Động lực Chi tiết
38 Đỗ Đình Thi Động lực Chi tiết
39 Hoàng Đức Liên Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
40 Lê Văn Bích Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
41 Lê Văn Dũng Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
42 Lê Vũ Quân Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
43 Lương Thị Minh Châu Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
44 Hoàng Xuân Anh Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
45 Ngô Thị Hiền Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
46 Nguyễn Thanh Hải Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
47 Trần Như Khánh Máy nông nghiệp và Thực phẩm Chi tiết
48 Đào Xuân Tiến Xưởng Cơ Điện Chi tiết
49 Nguyễn Thị Châu Xưởng Cơ Điện Chi tiết
50 Nguyễn Bắc Tuấn Xưởng Cơ Điện Chi tiết
51 Kiều Văn Viên Xưởng Cơ Điện Chi tiết
52 TrầnVăn Đương Xưởng Cơ Điện Chi tiết
53 Trần Thị Thúy An Văn phòng Chi tiết
54 Bùi Thị Lan Hương Văn phòng Chi tiết
55 Nguyễn Thị Thanh Ngân Văn phòng Chi tiết
56 Lê Văn Quân Văn phòng Chi tiết