Bài báo trong nước

Năm 2021     Năm 2020     Năm 2019      Năm 2018      Năm 2017      Năm 2016      Năm 2015      Năm 2014      Năm 2013

 

Năm 2021

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và cảnh báo tự động một số thông số môi trường trong các ao nuôi tôm

Nguyễn Thị Hiên

2021

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

2

A data-driven approach to cascaded internal model controllers: Simultaneous attainment of controllers and models

Dương Thành Huân

2021

Việt Nam

Khoa học và Công nghệ năng lượng

 

3

Vibration characteristics of Rotating Functionally Graded Porous Beams Reinforced by Graphene Platelets

Dương Thành Huân

2021

Việt Nam

Journal of Science and Technology in Civil Engineering

 

Năm 2020

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Numerical investigation of force transmission in granular media using discrete element method

Thong Chung Nguyen, Lu Minh Le, Hai-Bang Ly, Tien-Thinh Le

2020

Việt Nam

Vietnam Journal of Mechanics

 

2

Tổng quan về công nghệ IoT và xử lý ảnh trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi

Nguyễn Thái Học, Phạm Văn Hùng, Lê Xuân Hải, Đặng Hữu Anh, Bùi Quí Việt.

2020

Việt Nam

Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự

 

3

Journal of Military Science and Technology

Nguyễn Thái Học, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Duyên, Lê Xuân Hải, Đặng Hữu Anh, Bùi Quí Việt

2020

Việt Nam

Journal of Military Science and Technology

 

4

Ứng dụng công nghệ IoT và xử lý ảnh phát hiện  sự thay đổi về thân nhiệt của động vật

Nguyễn Thái Học, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Quang Huy, Ngô Trí Dương, Lê Phương Thảo, Phạm Thị Lan Anh

2020

Việt Nam

Journal of Veterinary Science and Technology, ISSN: 1859 – 4751

 

5

Numerical investigation of force transmission in granular media using discrete element method

Thong Chung Nguyen, Lu Minh Le, Hai-Bang Ly, Tien-Thinh Le

2020

Việt Nam

Vietnam Journal of Mechanics

 

6

Phân tích dao động mảnh vỏ cầu thoải có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ bằng phương pháp Phần tử hữu hạn

Dương Thành Huân

2020

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam Agricultural Science Journal- VASJ)

 

7

Thiết kế bồn bảo quản nước chạt, muối cho hệ thống sản xuất và chế biến muối biển công nghệ cao

Hoàng Đức Liên, Lương Thị Minh Châu

2020

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

8

Thiết kế turbine gió công suất nhỏ

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

2020

Việt Nam

Giáo dục và xã hội

 

9

Thực trạng và giải pháp canh tác đậu tương theo hướng cơ giới hóa đồng bộ

Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Chung Thông, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

2020

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

 

10

Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận làm việc của máy xới, chăm sóc cây đậu tương

Lương Văn Vượt, Nguyễn Xuân Thiết

2020

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

 

11

Phân tích tĩnh kết cấu tấm chữ nhật E-FGM có gắn lớp vật liệu áp điện

Vũ Văn Thẩm, Dương Thành Huân, Chu Thanh Bình

2020

Việt Nam

Tạp chí khoa học Công nghệ Xây dựng

 

12

Phân tích dao động tự do vỏ trụ tròn bằng vật liệu rỗng theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất

Dương Thành Huân, Trần Hữu Quốc, Hồ Thị Hiền

2020

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

13

Ứng dụng thuật toán Adaboost và mô hình phân tầng Cascade phát hiện và rút trích ảnh lá cây bị bệnh

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

2020

Việt Nam

Tự động hóa ngày nay

 

14

Giới thiệu phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm Virtual Reference Feedback Tuning

Nguyễn Quang Huy, Phạm Thị Hằng

2020

Việt Nam

Tự động hóa ngày nay

 

15

Tối ưu hóa bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT

Nguyễn Thị Hiên

2020

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

16

Application of the Internet of Things Technology (Iot) in Designing an Automatic Water Quality Monitoring System for Aquaculture Ponds

Nguyen Quang Huy, Vu Thi Thu Giang, Le Vu Quan , Ho The Vo Cuong

2020

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

 

17

ROTOR SPEED CONTROL FOR THE PMSG WIND TURBINE SYSTEM USING DYNAMIC SURFACE CONTROL ALGORITHM

Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều

2020

Việt Nam

Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự

 

18

Ứng dụng thuật toán Adaboost và mô hình phân tầng Cascade phát hiện và rút trích ảnh lá cây bị bệnh

Nguyễn Quang Huy, Phạm Thị Hằng

2020

Việt Nam

Tự động hóa ngày nay

 

19

Giới thiệu phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu dựa trên dữ liệu từ thực nghiệm Virtual Reference Feedback Tuning

Nguyễn Thị Hiên

2020

Việt Nam

Tự động hóa ngày nay

 

20

Tối ưu hóa bộ điều khiển IMC trong hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT

Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Kim Dung

2020

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

Năm 2019

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Mạng điện nông thôn nước ta và giải pháp nâng cao an toàn điện

Nguyễn Thị Duyên, Ngô Quang Ước

2019

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

2

Thiết kế, chế tạo máy trộn sấy trong sản xuất phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh từ phân gia cầm

Tống Ngọc Tuấn Nguyễn Hữu Hưởng Hoàn Xuân Anh

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

3

Xây dựng mô hình toán quá trình xát vỏ trong máy xát vỏ cà phê kiểu rulô ngang hai tầng XV-1500

Nguyễn Thanh Hải, Trần Như Khuyên

2019

Việt Nam

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp

 

4

Xác định các thông số tối ưu của máy xát vỏ cà phê kiểu RULÔ ngang hai tầng XV-1500

Trần Như Khuyên, Nguyễn Thanh Hải, Phùng Chí Cường

2019

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

ISSN 1859-4026

5

Những đặc điểm cơ bản của lưới điện thông minh

Đào Xuân Tiến, Nguyễn Thị Huyền Thanh, Nguyễn Xuân Trường

2019

Việt Nam

Tạp chí công nghiệp nông thôn

ISSN 1859 – 4026

6

Nghiên cứu, thiết kế mạch điện tử trung tâm của mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói

Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Duyên

2019

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

ISSN 1859-4026

7

Phân tích động học và động lực học của hạt trên đĩa phẳng trong bộ phận gieo hạt đậu tương

Nguyễn Chung Thông, Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết

2019

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

Năm 2018

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Ứng dụng qui hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu thiết bị sấy ngô kiểu vít sử dụng khi hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông nghiệp SN-1,0

1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải   

2018

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

ISSN 1859-4026

2

Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm trong nghiên cứu thiết bị sấy ngô kiểu vít đứng sử dụng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông lâm nghiệp SN-1

1. Nguyễn Thanh Hải   2. Trần Như Khuyên  

2018

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

3

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu jatropha với dầu diesel cho động cơ D8 phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp ở nước ta

1. Đặng Tiến Hòa  

2018

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

ISSN 1859-4026

4

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hàng gốc rạ

1. Nguyễn Trọng Minh  2. Bùi Việt Đức  

2018

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

5

Phân tích dao động riêng Panel có cơ tính biến thiên với các dạng hình học khác nhau trong môi trường nhiệt độ

1. Dương Thành Huân  

2018

Việt Nam

Vietnam Journal of Mechanics

 

6

Hệ thống tích hợp không dây giám sát các thông số môi trường trong nhà trồng nấm

1. Nguyễn Kim Dung 2. Đặng Thị Thúy Huyền  3. Nguyễn Văn Điều 4. Nguyễn Thị Bích Thùy 

2018

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS)

 

7

Một số kết quả nghiên cứu về máy gieo hạt đậu tương kết hợp với bón phân theo hướng cơ giới hóa đồng bộ

Nguyễn Chung Thông1,2*, Lê Minh Lư2, Nguyễn Xuân Thiết2

2018

Việt Nam

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

 

8

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định mô men cản của phay và lực đẩy của phay lên máy kéo khi làm việc trên đất dốc

Nguyễn Ngọc Quế

2018

Việt Nam

Cơ khí Việt Nam

ISSN

9

Xây dựng mô hình lý thuyết để khảo sát ổn định hướng chuyển động của máy kéo xich cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất dốc ngang

Nguyễn Ngọc Quế

2018

Việt Nam

Cơ khí Việt Nam

ISSN

10

Thiết kế và chế tạo mô hình máy dập mini sử dụng khí nén để biến dạng phôi kim loại tấm

Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Hưởng

2018

Việt Nam

Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

11

Thiết kế và chế tạo mô hình máy phay CNC 3 trục

Nguyễn Thị Thu Trang , Nguyễn Hữu Hưởng, Ngô Đăng Huỳnh, Phạm Thanh Cường, Tống Ngọc Tuấn

2018

Việt Nam

Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

12

Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/ Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

Nguyễn Thị Thu Trang , Phạm Thanh Cường

2018

Việt Nam

Tạp trí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

13

Logic mờ trong hệ thống điều khiển đồng tốc động cơ không đồng bộ ba pha

Nguyễn Thị Hiên

2018

Việt Nam

Khoa học và Công nghệ, số 49 (12/2018)

 

14

Nghiên cứu chuyển đổi liên hợp máy yanmar 3000 về liên hợp máy xúc lật truyền động thủy lực

Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa

2018

Việt Nam

Tap chí cơ khí Việt Nam

 

15

Nghiên cứu xác định mô men quán tính với các trục qua trọng tâm của liên hợp máy yanmar 3000 truyền động thủy lực bằng thực nghiệm

Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa

2018

Việt Nam

Tap chí cơ khí Việt Nam

 

16

Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học liên hợp máy xúc lật

Bùi Việt Đức, Đặng Tiến Hòa

2018

Việt Nam

Tap chí cơ khí Việt Nam

 

17

An Integrated Wireless Sensing System for Monitoring Environmental Parameters in Mushroom Houses

Nguyễn Kim Dung, Đặng Thị Thúy Huyền, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Thị Bích Thùy

2018

Việt Nam

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

 

18

Nghiên cứu thiết kế hệ thống kiểm tra loại bỏ chai kém chất lượng ứng dụng phương pháp thiết kế sản phẩm

Hoàng Đức Liên

Số 9 năm 2018

Việt Nam

Cơ khí Việt Nam

ISSN 0866 – 7056

 

Năm 2017

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Điều chỉnh tối ưu hệ thống điều khiển tầng bằng FRIT

1. Nguyễn Thị Hiên  

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

 

2

Hoàn thiện thiết kế một số bộ phận làm việc chính của máy bón phân viên chậm tan cho cây công nghiệp

1. Lưu Văn Chiến  2. Lê Vũ Quân  

2017

Việt Nam

Nông nghiệp & PT Nông thôn

 

3

Design of a wireless air temperature and humidity monitoring system

1. Nguyễn Kim Dung  

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

4

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH  ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ DIESEL 3T84 BẰNG THỰC NGHIỆM QUA TRỤC TRÍCH CÔNG SUẤT

1. Đặng Tiến Hòa  2. Bùi Việt Đức  

2017

Việt Nam

Khoa học công nghệ xây dựng

ISSN 1859-2996

5

Hệ thống thủy lực tự động điều chỉnh chiều cao cắt trên máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ

1. Nguyễn Trọng Minh  2. Bùi Hải Triều  3. Bùi Việt Đức  

2017

Việt Nam

Công nghiệp  nông thôn

 

6

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA MÁY KÉO MKX-30 KHI LIÊN HỢP VỚI MÁY SAN ỦI

1. Đỗ Trung Thực  2. Nguyễn Ngọc Quế  

2017

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

7

Khảo sát ảnh hưởng của kích thước đồng ruộng đến hiệu quả cơ giới hóa sản xuất lúa ở đồng bằng sông Hồng

1. Hàn Trung Dũng  

2017

Việt Nam

Khoa học Công nghệ Xây dựng

 

8

Phân tích Panel trụ FGM chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ – Lời giải giải tích và Lời giải số

1. Dương Thành Huân  

2017

Việt Nam

Tạp Khoa học công nghệ xây dựng

 

9

Phân tích tĩnh, ổn định và dao động Panel trụ có cơ tính biến thiên bằng phương pháp giải tích

1. Dương Thành Huân  

2017

Việt Nam

Vietnam Journal of Science and Technology

DOI: 10.15625/2525-2518/55/5/8843

10

Phân tích dao động riêng vỏ thoải hai độ cong có cơ tính biến thiên có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ

1. Dương Thành Huân  2. Lê Minh Lư  

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

11

Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể lên dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nanocontact

1. Nguyễn Văn Đạt  

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 

12

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về sàng trong máy đập tách hạt đậu tương

1. Nguyễn Xuân Thiết  

2017

Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam

ISSN 0866-7056

13

Ứng dụng phương pháp tối ưu tổng quát HARRINGTON E.C trong nghiên cứu thực nghiệm thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học SBOG-150

1. Trần Như Khuyên  

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

ISSN-4026

14

Xây dựng mô hình toán quá trình nén ép trong máy ép rơm cỏ khô  làm thức ăn dự trữ cho trâu bò ERC-10

1. Trần Như Khuyên  

2017

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

ISSN-4026

15

Nghiên cứu ứng dụng thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật

1. Hoàng Đức Liên  2. Lê Vũ Quân  

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 

ISSN: 1859 – 0004

16

Nghiên cứu công nghệ và  quy trình công nghệ  sấy lúa giống có giai đoạn ủ trung gian

1. Lê Minh Lư  

2017

Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

17

Kết quả tính toán thiết kế máy sàng phân loại ngô quy mô công nghiệp, năng suất 45-50 tấn/h

1. Lê Minh Lư  

2017

Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

18

Kết quả nghiên cứu động lực học hệ truyền động bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy đập lúa

1. Lê Minh Lư  

2017

Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

19

Xác định các thông số tối ưu của máy thái cỏ làm thức ăn cho bò TC- 5,0

1. Trần Như Khuyên  

2017

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

ISSN

20

Nghiên cứu các thông số tối ưu của máy trộn cỏ một trục vít côn đứng  bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm

1. Lương Thị Minh Châu  

2017

Việt Nam

Khoa hoc nông nghiệp Việt Nam

 

21

Nghiên cứu mô phỏng sự ảnh hưởng của kích thước hạt nano tinh thể dòng điện cảm ứng chùm điện tử thu nhận bởi nanocontact

1. Nguyễn Văn Đạt  

2017

Việt Nam

Khoa học & Công nghệ

 

22

Nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy ngô kiểu vít sử dụng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông nghiệp SN-1,0

1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)  

2017

Việt Nam

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam

ISSN 1859-0004

23

Nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy ngô hạt kiểu vít sử dụng khí hóa gas từ lò đốt nhiên liệu phế thải nông nghiệp SN-1,0

1. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)  

2017

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

24

Nghiên cứu, thiết kế mô hình điện mặt trời cỡ nhỏ hoạt động độc lập

1. Đào Xuân Tiến  2. Nguyễn Xuân Trường  

2017

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

25

The influence of field dimensions on operating effect of farm machineries in the Red River Delta

1. Hàn Trung Dũng  

2017

Việt Nam

Khoa học Công nghệ Xây dựng

ISSN 1859-2996

26

Hệ thống tự động điều chỉnh chiều cao cắt trên máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ

Nguyễn Trọng Minh, Bùi Hải Triều, Bùi Việt Đức

2017

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

ISSN 1859-4026

27

Ứng dụng mô hình phá hủy trong nghiên cứu độ dai phá hủy của thép không gỉ 304

Phạm Thị Hằng

2017

Việt Nam

Kỷ yếu hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X

 

 

Năm 2016

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải (CĐ)  3. Trần Như Khánh  

2016

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24

 

2

Một số kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000

1. Trần Như Khuyên  2. Trần Như Khánh  3. Nguyễn Thanh Hải   

2016

Việt Nam

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5

 

4

Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu tấm phẳng nhiều ngăn trong máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học Biogas ATMG-3000

1. Trần Như Khuyên  2. Trần Như Khánh  3. Lê Minh Lư  

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn 21

 

5

Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ công nghệ hàn đến chất lượng lớp đắp khi hàn tự động plasma với bột hợp kim cacbit volfram để tạo ra lớp bề mặt làm việc chịu mài mòn của dao xén giấy

1. Đào Quang Kế  

2016

Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2

 

6

Nghiên cứu, ứng dụng robot hàn để hàn dưới lớp thuốc

1. Đào Quang Kế  

2016

Việt Nam

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2

 

7

Thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu các thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây hoa đồng tiền trong nhà lưới

1. Ngô Trí Dương  2. Nguyễn Văn Điều  

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 477-490

 

8

Thuật toán mới điều chỉnh tối ưu hệ thống điều chỉnh tầng

1. Nguyễn Thị Hiên  2. Nguyễn Văn Đạt  

2016

Việt Nam

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 3: 469-476 

 

9

Nghiên cứu động lực học dao búa của bộ phận băm thân lá cây trong máy nông nghiệp

1. Lương Văn Vượt  

2016

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

 

10

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mạ crôm trục vít máy ép dầu

1. Tống Ngọc Tuấn  2. Hoàng Xuân Anh  

2016

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

ISSN 1859 – 4026

11

Xây dựng biên dạng cạnh sắc dao làm cơ sở tính toán năng lượng cho bộ phận cắt thái rơm liên hợp với máy Ðập lúa

1. Lê Minh Lư  

2016

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

 

12

Kết quả lựa chọn nguyên lý làm việc và tính toán một số thông số làm việc của máy bóc vỏ quả vải

1. Nguyễn Chung Thông  2. Lê Minh Lư  

2016

Việt Nam

Công nghiệp nông thôn

 

13

Thiết kế, chế tạo máy xe lõi cói đa năng

1. Hoàng Xuân Anh  2. Tống Ngọc Tuấn  3. Nguyễn Hữu Hưởng  

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

14

Nghiên cứu tính toán thiết kế một số bộ phận máy cấy mạ non bốn hàng cỡ nhỏ sử dụng động cơ điện.

1. Lưu Văn Chiến  2. Lê Văn Bích  

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

15

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ sản xuất cây trồng trong nhà lưới với quy mô nhỏ dưới 100m2

1. Ngô Trí Dương  2. Đặng Thị Thúy Huyền  3. Nguyễn Văn Điều  

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

 

16

Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ quay và mô men quán tính khối lượng trống băm tới khả năng làm việc của máy cắt băm gốc rạ kiểu trống

1. Nguyễn Xuân Thiết  

2016

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

 

17

Mô hình vật lý máy trộn cỏ một trục vít côn đứng

1. Lương Thị Minh Châu  

2016

Việt Nam

Khoa hoc nông nghiệp Việt Nam

 

18

Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống đo và giám sát nhiệt độ, độ ẩm không dây ứng dụng trong các kho bảo quản nông sản

1. Ngô Phương Thủy  

2016

Việt Nam

Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật

 

19

Đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm cho phòng học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1. Nguyễn Thị Huyền Thanh  

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 

20

Phục hồi trục máy xẻ đá bằng phương pháp hàn đắp

1. Tống Ngọc Tuấn  2. Nguyễn Hữu Hưởng  

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

1859-0004

21

Mô phỏng số quá trình dập thủy cơ chi tiết dạng vỏ mỏng

1. Nguyễn Thị Thu Trang (CĐ)  

2016

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

1859-0004

22

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc để hàn thép hợp kim thấp độ bền cao Q345B

1. Nguyễn Hữu Hưởng  2. Tống Ngọc Tuấn  

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

ISSN 1859-0004

23

Thiết kế hệ thống điều khiển trong máy tách màu gạo năng suất 800kg/giờ

1. Hoàng Đức Liên  

2016

Việt Nam

Cơ khí Việt Nam

ISSN 0866 – 7056

24

Khảo nghiệm đánh giá một số thông số làm việc máy phun thuốc bảo vệ thực vật ứng dụng thị giác máy

1. Hoàng Đức Liên  2. Lê Vũ Quân  

2016

Việt Nam

Công nghiệp Nông thôn

ISSN 1859 – 4026

25

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chất lượng quá trình phanh xe Buýt

1. Đặng Tiến Hòa  

2016

Việt Nam

Cơ Khí Việt Nam

 

26

Xây dựng mô hình lý thuyết xác định khả năng làm việc của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc

1. Nguyễn Ngọc Quế  

2016

Việt Nam

Cơ khí Việt Nam

ISSN

27

Động học và động lực học làm việc của phay đất (CKDL9-038). Working kinemetcs and aerodynamics of rotary tilling

1. Nguyễn Ngọc Quế  

2016

Việt Nam

Cơ khí Việt Nam

ISSN

28

Tính toán trực tuyến hệ số bù thời gian trễ để ổn định hệ thống vận hành song phương

1. Nguyễn Kim Dung

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật

ISSN 2354 – 1083

 

Năm 2015

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Nghiên cứu quan hệ giữa hệ số bám và độ trượt bánh xe máy kéo nhỏ trên nền đất nông nghiệp Việt Nam

1. Đặng Tiến Hòa  

2015

Việt Nam

Số 27, tạp chí Khoa học công nghệ

 

2

Xác định mô men quán tính của ô tô, máy kéo đối với các trục qua trọng tâm trong điều kiện sử dụng

1. Hàn Trung Dũng  

2015

Việt Nam

Số 27 tháng 4/2015, tạp chí Khoa học Công nghệ

 

3

lựa chọn vị trí lắp cảm biến tải trọng để điều khiển tỷ số truyền của truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ bốn bánh

1. Bùi Hải Triều  2. Bùi Việt Đức  

2015

Việt Nam

Số 27 tháng 4/2015, tạp chí Khoa học Công nghệ

 

4

Xây dựng mô hình tính toán lý thuyết khảo sát động lực học của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc

1. Nguyễn Ngọc Quế  

2015

Việt Nam

Số 27 tháng 4/2015, tạp chí Khoa học Công nghệ

 

5

Phân tích dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao (HSDT)

1. Dương Thành Huân  2. Lê Minh Lư  

2015

Việt Nam

Tập 13, số 1, pg 99-109, Tạp chí Khoa học và phát triển

 

6

Đánh giá hiệu xuất hệ thống truyền động thủy lực trên máy tự hành đa năng phục vụ trong nông lâm nghiệp

1. Bùi Việt Đức  

2015

Việt Nam

Tạp chí Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

 

7

Lựa chọn kết cấu mạch nguồn của hệ thống điều khiển vị trí dùng trong nông nghiệp

1. Bùi Hải Triều  2. Nguyễn Trọng Minh  

2015

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển Số 1, 5 trang

 

8

Xây dựng mô hình tính toán khảo sát động lực học của máy kéo xích cao su liên hợp với máy phay khi làm việc trên đất đồi dốc

1. Nguyễn Ngọc Quế  

2015

Việt Nam

Tạp chí Hội cơ khí Động lực lần thư 8, trường Đại học Công nghiệp hà Nội

 

9

Phân tích tĩnh và dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản

1. Dương Thành Huân  2. Lê Minh Lư  

2015

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển tập 13 số 5, trang 797-812

 

10

Một số kết quả nghiên cứu về máy ép than sinh học từ trấu

1. Lê Minh Lư  2. Nguyễn Chung Thông  

2015

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn Số 19, trang 9-14

 

11

Phân tích dao động riêng Panel trụ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT)

1. Dương Thành Huân  

2015

Việt Nam

Tạp chí Hội cơ học vật rắn biến dạng Số1

 

12

Mô hình hóa và mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời trong thiết bị sấy cá biển sử dụng năng lượng mặt trời

1. Trần Như Khuyên  2. Nguyễn Thanh Hải 3. Trần Như Khánh  

2015

Việt Nam

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển  Nông thôn Số 12

 

13

So sánh hai thuật toán INC và P&O trong điều khiển bám điểm công suất cực đại của hệ thống pin mặt trời cấp điện độc lập

1. Nguyễn Xuân Trường  

2015

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển Số 8

 

14

Đánh giá hiệu suất hệ thống truyền động và điều khiển thủy lực trên máy tự hành đa năng

1. Bùi Việt Đức  

2015

Việt Nam

Tạp chí Giao thông vận tải 223-225

 

15

Tổng quan về công nghệ bọc hạt giống và máy gieo hạt rau dùng trong sản xuất rau an toàn

1. Lê Minh Lư  2. Lê Vũ Quân  3. Lương Văn Vượt  4. Nguyễn Văn Năng  

2015

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn 

 

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng bóng che lên đặc tính làm việc của pin quang điện sử dụng phần mềm Matlab/Simulink Simscape

1. Nguyễn Xuân Hiếu 

2015

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng (Đại học Điện lực)

ISSN 1859-4557

17

Lựa chọn kết cấu mạch nguồn của hệ thống  thủy lực điểu khiển vị trí dùng trong nông nghiệp

Nguyễn Trọng Minh, Bùi Hải Triều

2015

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển

ISSN 1859-0004

 

Năm 2014

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố mất điện trên diện rộng

1. Nguyễn Xuân Trường  

2014

Việt Nam

Khoa học và Phát triển

ISSN 1859-0004

2

Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

1. Nguyễn Ngọc Kính  2. Ngô Quang Ước  

2014

Việt Nam

Khoa học và Phát triển

ISSN 1859-0004

3

Giải pháp cân bằng hệ thống làm sạch sơ bộ trong máy gặt đập liên hợp mini dạng treo

1. Lê Văn Bích  2. Đỗ Đình Thi  3. Lưu Văn Chiến  4. Hoàng Xuân Anh  

2014

Việt Nam

Khoa học và Phát triển

ISSN 1859-0004

4

Phương pháp xác định đặc tính kéo bán bánh xe máy kéo theo các thông số lưu biến của đất

1. Đặng Tiến Hòa  

2014

Việt Nam

Kỳ 1 tháng 2/2014, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

5

Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su

1. Nguyễn Ngọc Quế  

2014

Việt Nam

Tạp chí cơ khí

 

6

Tác động của tải đến tổn hao công suất ở lưới điện phân phối có kết nối nguồn phân tán

1. Nguyễn Xuân Hiếu  

2014

Việt Nam

Tạp chí Tự động hóa ngày nay

 

7

Nghiên cứu cấu trúc bộ phận trồng hom sắn nghiêng và một số yếu tố ảnh hưởng đến độ nghiêng hom sắn sau khi trồng trong máy liên hợp cắt trồng hom sắn

1. Hà Đức Thái  2. Nông Văn Vìn  3. Lưu Văn Chiến  

2014

Việt Nam

Khoa học và Phát triển

 

 

Năm 2013

STT

Tên bài báo

Tác giả 

Năm Xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp chí

Chỉ số (IF, H-index…)

1

Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng dùng trong gia công vỏ hộp giảm tốc xe nâng

1. Phạm Thị Hằng 

2013

Việt Nam

Tạp chí khoa học và phát triển

 

2

Thiết kế, chế tạo máy trộn thức ăn chăn nuôi phục vụ chăn nuôi tại các vùng nông thôn

Hoàng Xuân Anh, Tống Ngọc Tuấn

2013

VIệt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN 1859-0004