GIỚI THIỆU CHUNG | CÁC MÔN HỌC PHỤ TRÁCH | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | CÁC GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN | CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

Bộ môn Động lực

Giới thiệu chung 

Bộ môn ĐỘNG LỰC, trước đây là bộ môn Ô tô-Máy kéo, được thành lập từ năm 1956, có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực máy động lực, liên hợp máy và sử dụng các hệ thống máy trong nông nghiệp.

Qua 68 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn đã góp phần đào tạo hàng nghìn kỹ sư, hàng trăm thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành. Các nhà khoa học của Bộ môn đã chủ trì nhiều đề tài KHCN cấp Trường, cấp Bộ, cấp Nhà nước, xuất bản nhiều giáo trình và công bố nhiều công trình khoa học.

Theo yêu cầu phát triển, từ năm 1996 Bộ môn được giao nhiệm vụ đào tạo và quản lý đào tạo chuyên ngành Cơ khí động lực, trọng tâm là các lĩnh vực về máy động lực và thiết bị năng lượng, bao gồm thiết kế vận hành và chẩn đoán máy động lực, thiết bị năng lượng, liên hợp máy trong nông nghiệp và nông thôn.

Đến năm 2018 Bộ môn được giao thêm nhiêm vụ quản lý và đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Hiện nay tổng số sinh viên theo học các ngành do bộ môn được giao nhiệm vụ quản lý đạt trên dưới 300 sinh viên.

Các môn học phụ trách

a) Đào tạo đại học (Undergraduate courses):

Hướng chuyên sâu Cơ khí Động Lực

 1. Truyền động thuỷ lực và khí nén
 2. Ô tô máy kéo và xe chuyên dụng
 3. Động lực học ô tô máy kéo
 4. Tính toán thiết kế ô tô máy kéo và xe chuyên dụng
 5. Chẩn đoán kỹ thuật máy

Ngành CNKT ô tô

 1. Truyền động thuỷ lực và khí nén
 2. Kết cấu ô tô
 3. Hệ thống điện ô tô
 4. Nguyên lý động cơ đốt trong
 5. Nhiên liệu phát thải và năng lượng mới
 6. Công nghệ xe điện, xe hybrid
 7. Hệ thống an toàn và tiện nghi trên ô tô
 8. Công nghệ bảo trì và sửa chữa ô tô
 9. Chẩn đoán kỹ thuật máy
 10. Lý thuyết ô tô
 11. Tính toán thiết kế và đồ án ô tô
 12. Xe chuyên dụng
 13. Điều khiển điện tử trên ô tô
 14. Công nghệ sửa chữa khung vỏ
 15. Kiểm định ô tô
 16. Thí nghiệm ô tô
 17. Gara ô tô
 18. Thực hành vận hành ô tô
 19. Thực tập kỹ thuật ô tô
 20. Đồ án tốt nghiệp ô tô

b) Đào tạo cao học (Master courses):

 1. Truyền động và điều khiển thủy lực
 2. Điều khiển tự động động cơ đốt trong
 3. Truyền động và phanh ô tô máy kéo
 4. Dao động ô tô máy kéo
 5. Chẩn đoán kỹ thuật ô tô máy kéo
 6. Điều khiển điện tử trên ô tô máy kéo
 7. Hệ thống đất – máy
 8. Ổn định chuyển động của ô tô máy kéo
 9. Tin học chuyên ngành nâng cao

c) Đào tạo tiến sĩ (PhD specialities): Trong các lĩnh vực:

 1. Kỹ thuật ôtô-máy kéo
 2. Kỹ thuật năng lượng
 3. Truyền động thuỷ lực và khí nén
 4. Chẩn đoán kỹ thuật máy

Định hướng nghiên cứu

– Cảm biến và mạng cảm biến phục vụ trong nông nghiệp.

– Ứng dụng công nghệ không dây trong nông nghiệp

– Hệ thống lưu trữ và quản lý dữ liệu

– Thiết bị phục vụ sản xuất trong nhà trồng thông minh

– Tự động hoá các quá trình sản xuất nông nghiệp

– Hệ thống điều khiển và điều khiển quá trình.

– Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong nông nghiệp

– Tự động xử lý phế phụ phẩm trong nông nghiệp

– Hệ thống truy suất nguồn gốc nông sản

Các giáo trình đào tạo đã xuất bản

 1. Giáo trình Truyền động thuỷ lực và khí nén
 2. Giáo trình Ôtô máy kéo và xe chuyện dụng
 3. Giáo trình Động lực học ôtô máy kéo
 4. Giáo trình Kết cấu động cơ đốt trong
 5. Giáo trình Động lực học động cơ đốt trong
 6. Giáo trình Chẩn đoán kỹ thuật máy
 7. Giáo trình Hệ thống điện ô tô
 8. Giáo trình Kết cấu ô tô

Các công bố khoa học

 1. Khảo sát ảnh hưởng yếu tố kích thước của gờ giảm tốc đến độ êm dịu chuyển động của xe tác động nên cảm giác của hành khách được vận chuyển bằng xe khách giường nằm. Nguyễn Mạnh Trường, Tác giả, Tạp chí cơ khí, 2018.
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của biên dạng mặt đường ngẫu nhiên đến độ êm dịu chuyển động tác động lên cảm giác của hành khách khi di chuyển bằng xe khách giường nằm. Nguyễn Mạnh Trường, Tác giả, Tạp chí khoa học giao thông vận tải, 2018.
 3. Evaluation motion comfort of sleeper coach, the type of vehicle is manufactured and assembled at Vietnam, effect of random road profile based on standard Iso 8608. Nguyễn Mạnh Trường, Tác giả, ICERA2019, 2019.
 4. Xây dựng mô hình và khảo sát dao động xe khách giường nằm được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam trong miền tần số. Nguyễn Mạnh Trường, Tác giả, HaUI Journal of science and technology, 2023.
 5. Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết lập chế độ làm việc hợp lý cho liên hợp máy cắt rải hàng gốc rạ. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2018.
 6. Mô hình động lực học quá trình phanh liên hợp máy kéo vận chuyển bằng rơ mooc một trục khi sử dụng khớp nối đàn hồi. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2018.
 7. Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học liên hợp máy xúc lật. Bùi Việt Đức, Tác, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2018.
 8. Nghiên cứu xác định mô men quán tính với các trục qua trọng tâm của liên hợp máy yanmar 3000 truyền động thủy lực bằng thực nghiệm. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2018.
 9. Nghiên cứu chuyển đổi liên hợp máy yanmar 3000 về liên hợp máy xúc lật truyền động thủy lực. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2018.
 10. Mô hình dao động thẳng đứng của ô tô con kéo rơ mooc một trục. Bùi Việt Đức, Tác giả, Tạp chí công nghiệp nông thôn, 2019.
 11. Mô hình khảo sát động lực học hệ thống truyền động thủy cơ trên máy tự hành. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam, 2019.
 12. Kết quả nghiên cứu cải tiến hệ thống di động máy kéo làm việc trên đất nông, lâm nghiệp. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số, 2020.
 13. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tưới cây, rửa đường phục vụ công tác cảnh quan môi trường tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí công nghiệp nông thôn, 2021.
 14. Xây dựng mô hình dao động không gian của liên hợp máy xúc lật khi chuyển động có tải. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí KHNN Việt Nam, 2022.
 15. Xây dựng mô hình động lực học xe điện. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí Công nghiệp nông thôn số, 2022.
 16. Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô men và công suất cản riêng cho phay đất. Bùi Việt Đức, Đồng tác giả, Tạp chí công nghiệp nông thôn, 2023.
 17. Зорин, В.А. Повышение надёжности гидравлических систем строительных машин методами технического диагностирования / В.А. Зорин, Нгуен Чонг Минь, И.С. Нефёлов // Вестник МАДИ, 2020.
 18. Нгуен Чонг Минь. Разработка диагностической модели оценки состояния гидроцилиндров / Нгуен Чонг Минь, В.А. Зорин // Грузовик, 2021.
 19. Нгуен Чонг Минь. Имитационная модель диагностики гидромоторов строительных машин / Нгуен Чонг Минь, В.А. Зорин // Вестник МАДИ, 2021.
 20. Зорин, В.А. Результаты исследования гидромоторов для оценки точности диагностических моделей / В.А. Зорин, Нгуен Чонг Минь, Та Нгок Тханг, Ю.Г. Валько // В сборнике: Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях, 2021.
 21. Нгуен Чонг Минь. Система распознавания и мониторинга состояния строительно-дорожных машин / Нгуен Чонг Минь, В.А. Зорин, И.С. Нефёлов // СТТ: Строительная техника и технологии, 2021.
 22. Зорин, В.А. Анализ точности диагностической модели гидроцилиндров транспортно-технологических машин / В.А. Зорин, Нгуен Чонг Минь, Та Нгок Тханг, Ю.Г. Валько // Ремонт. Восстановление. Модернизация, 2022.
 23. Зорин, В.А. Свидетельство RU № 2021614826 о государственной регистрации программы для ЭВМ: Имитационная модель диагностики гидроцилиндров строительных машин / В.А. Зорин, Нгуен Чонг Минь, 2021.
 24. Зорин, В.А. Свидетельство RU № 2021614825 о государственной регистрации программы для ЭВМ: Имитационная модель диагностики гидромоторов строительных машин / В.А. Зорин, Нгуен Чонг Минь, 2021.
 25. Comparison of Estimator-Based Compensation Schemes for Hydrostatic Transmissions with Uncertainties. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, MMAR2018, 2018.
 26. Design of a Takagi-Sugeno State and Disturbance Observer for a Torque-Controlled Hydrostatic Transmission. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, MMAR2019, 2019.
 27. Discrete-Time State-Dependent Proportional-Integral Control for Torque Tracking of Hydrostatic Transmissions. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, IFAC-PapersOnLine, 2020.
 28. Real-Time Implementation of Model Predictive Multivariable Tracking Control for Hydrostatic Transmissions. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, ICSTCC2020, 2020.
 29. Design and Comparison of Active Disturbance Rejection Approaches for the Velocity Tracking Control of Hydrostatic Transmissions. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, ECC2021, 2021.
 30. Adaptive Feedforward Compensation Using Neural Network for Velocity Control of Hydrostatic Transmissions. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, MED2021, 2021.
 31. Tracking Differentiator Based Sliding Mode Velocity Control of a Hydrostatic Transmission. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, MMAR2021, 2021.
 32. Application Study of Newton-Raphson-Type Nonlinear MPC for Hydrostatic Transmissions Under Disturbance and System Uncertainty. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, System theory, control and computing journal, 2021.
 33. Chapter 37. Advanced, Contemporary Control, Springer Nature, Switzerland. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, 2020.
 34. Chapter 56. Lecture Notes in Control and Information Sciences –Proceedings, Springer Nature, Switzerland. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, 2022.
 35. Analysis of hydraulic drive circuit selection for a carrot collecting system. Đặng Ngọc Danh, Đồng tác giả, Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2024.