Tầm nhìn sứ mạng 

*/ Sứ mạng:

Sứ mạng của khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn chất lượng cao phục vụ xã hội và cộng đồng.

*/ Tầm nhìn: 2030

Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt nam phấn đấu trở thành đơn vị mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn bắt kịp trình độ của các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Các giá trị cốt lõi

–         Chất lượng

–         Sáng tạo

–         Hợp tác

–         Trách nhiệm

–         Tôn trọng

Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030:

–         Chương trình đào tạo linh hoạt giữa đào tạo theo định hướng hàn lâm và đào tạo theo định hướng nghề nghiệp phục vụ nhu cầu xã hội, tạo danh tiếng của cơ sở đào tạo hàng đầu về cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn của Việt Nam và khu vực.

–         Đội ngũ cán bộ tâm huyết, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ cơ điện nông nghiệp và xây dựng nông thôn vào năm 2030.

–         Môi trường làm việc lý tưởng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên: “Hợp tác – Trách nhiệm – Tôn trọng”.

–         Hợp tác trong nước và quốc tế, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, khẳng định thương hiệu.