GIỚI THIỆU CHUNG | NHÂN SỰ | HỌC PHẦN GIẢNG DẠY | ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU | KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU | CƠ SỞ VẬT CHẤT | LIÊN HỆ

BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

Giới thiệu chung

Hình 1: Tập thể các Thầy Cô Bộ môn
Hình 1: Tập thể các Thầy Cô Bộ môn

Bộ môn Hệ thống điện tiền thân là Bộ môn Điện nông nghiệp thuộc Khoa Cơ – Điện được thành lập từ năm 1963 khi Trường Đại học Nông nghiệp được tách ra từ Học viện Nông Lâm với nhiệm vụ ban đầu là quản lý và giảng dạy các Học phần cơ sở và chuyên ngành của ngành Kỹ thuật điện.

Trải qua thời gian, cùng với nhu cầu đa dạng về nguồn lao động chất lượng cao, Bộ môn đã san sẻ một phần lực lượng cán bộ và cơ sở vật chất để thành lập thêm Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện chuyên nhiệm vụ giảng dạy các Học phần cơ sở về điện cho các ngành liên quan và Bộ môn Tự động hóa chuyên nhiệm vụ giảng dạy các Học phần về Tự động hóa cho sinh viên ngành Tự động hóa và các nghiên cứu liên quan đến tự động hóa trong nông nghiệp theo Quyết định số 508/QĐ-NNH ngày 20 tháng 3 năm 2012. Nhiệm vụ chính của Bộ môn còn lại là đảm nhận các Học phần cơ sở ngành và chuyên ngành của ngành Kỹ thuật điện.

Năm 2019, Bộ môn được Học viện và Khoa giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng đề án mở chuyên ngành mới: chuyên ngành Điện Công nghiệp. Năm 2020, hai chuyên ngành Hệ thống điện và Điện Công nghiệp được phép tuyển sinh trong ngành Kỹ thuật điện. Như vậy, hiện nay Bộ môn đang phụ trách giảng dạy 40 Học phần cho các sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện và chuyên ngành Điện công nghiệp. Ngoài ra, Bộ môn cũng đảm nhận một số Học phần liên quan cho các chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, chuyên ngành Sư phạm công nghệ.

Với truyền thống bề dày giảng dạy của Bộ môn, các cán bộ, giảng viên của Bộ môn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, nghiên cứu khoa học để đào tạo người học trở thành nguồn nhân lực xã hội cao, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Mục tiêu phấn đấu của Bộ môn là kết hợp cùng với các Bộ môn trong khoa và trong trường để cùng nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng được yêu cầu của xã hội, đưa Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước.

Nhân sự

TS. Nguyễn Xuân Trường

Chức vụ: Trưởng khoa Cơ – Điện, Trưởng Bộ môn

Email: nxtruong@vnua.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Phó Giám đốc TT Dạy nghề Cơ điện và đào tạo lái xe
Phó Trưởng Bộ môn

Email: ntduyen@vnua.edu.vn

TS. Ngô Quang Ước

Chức vụ: Giám đốc TT Dạy nghề Cơ điện và đào tạo lái xe

Email: nquoc@vnua.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Emai: nththanh@vnua.edu.vn

ThS. Đào Xuân Tiến

Chức vụ: Xưởng trưởng xưởng Cơ Điện

Email: dxtien@vnua.edu.vn

ThS. Phạm Thị Lan Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email: huongpham@vnua.edu.vn

ThS. Đỗ Hữu Duật

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Email: dhduat@vnua.edu.vn

Học phần giảng dạy

 

Đại học

TT

Mã học phần

Tên học phần

1

CD03730

Lưới điện 1

2

CD03710

An toàn điện

3

CD03753

Khí cụ điện

4

CD03773

Khí cụ điện hạ áp

5

CD03705

Kỹ thuật điện cao áp

6

CD03715

Ngắn mạch trong HTĐ

7

CD03760

Trang bị điện công nghiệp

8

CD03748

Bảo vệ và điều khiển hệ thống 1

9

CD03751

Thí  nghiệm HTĐ1

10

CD03745

Cung cấp điện

11

CD03757

HT năng lượng xanh

12

CD03731

Lưới điện 2

13

CD03762

Kỹ thuật điện lạnh_ĐhKK

14

CD03716

Sửa chữa TBĐ

15

CD03709

Tổ chức thi công CTĐ

16

CD03706

Kỹ thuật chiếu sáng

17

CD03752

Thí nghiệm HTĐ2

18

CD03750

Bảo vệ và điều khiển hệ thống 2

19

CD03759

Phần tử tự động

20

CD03774

Kỹ thuật lập trình trong điện công nghiệp

21

CD03758

Thực tập kỹ thuật HTĐ

22

CD03747

Kinh tế điện

23

CD03733

Phần mềm ứng dụng trong HTĐ

24

CD03773

Thực tập nghề nghiệp HTĐ

25

CD03720

Quản lý vận hành HTĐ

26

CD03763

Máy điện đặc biệt

27

CD03732

Ổn định HTĐ

28

CD04985

Đồ án TN-HTĐ

29

CD03764

Hệ thống điện trong nhà máy

30

CD03760

Trang bị điện xí nghiệp công nghiệp

31

CD03768

Thực hành ĐCN1

32

CD03765

Đồ án cung cấp điện nhà máy

33

CD03769

Thực hành ĐCN2

34

CD03761

Ứng dụng Biến tần và PLC trong công nghiệp

35

CD03767

Kỹ thuật lập trình trong điện công nghiệp

36

CD03767

Thực tập kỹ thuật ĐCN

37

CD03736

Mô hình mô phỏng HTĐ

38

CD03766

Đồ án TK ĐCN

39

CD03771

Nhà máy điện và Trạm biến áp

40

CD03775

Hệ thống SCADA trong công nghiệp

41

CD03770

Thực tập nghề nghiệp ĐCN

42

CD04981

Đồ án TN-ĐCN

43

CD03644

Kỹ thuật lập trình trong cơ điện tử

 

 

 

 

Định hướng nghiên cứu

– Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Robot, Trí tuệ nhân tạo,

– Nguồn năng lượng mới và tái tạo;

Kết quả nghiên cứu 

 

Đề tài

TT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Năm thực hiện

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền

Cấp nhà nước

2011-2013

Tham gia

2

Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản cà rốt quy mô công nghiệp

Cấp nhà nước

2021-2023

Tham gia

3

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật

Cấp nghị định thư

2011-2013

Tham gia

4

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan

Cấp Bộ

2013-2015

Tham gia

5

Đánh giá, đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện Trường ĐH Nông nghiệp HN
(MS: T2012-05-09TĐ)

Học viện trọng điểm

2012-2013

ThS. Nguyễn Thị Duyên

6

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cung cấp điện năng cho trang trại chăn nuôi gà quy mô nhỏ

Cấp Học viện trọng điểm

2015-2017

TS. Nguyễn Xuân Trường

7

Đánh giá hiện trạng nguồn lưới điện, tình hình sử dụng điện và đề xuất giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Cấp Học viện trọng điểm

2022-2024

TS. Nguyễn Xuân Trường

8

Nghiên cứu, phát triển hệ thống tự động giám sát và điều tiết ánh sáng trong tủ trồng rau, thử nghiệm trên cây Xà lách

Cấp Học viện trọng điểm

2023-2024

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh

9

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình cung cấp điện mini sử dụng Pin điện mặt trời công suất 180 Wp phục vụ cung cấp điện cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản

Học viện Việt Bỉ

2015

ThS. Đào Xuân Tiến

10

Nghiên cứu chế tạo máy lăn sơn tường

Học viện Việt Bỉ

2018

Tham gia

11

Nghiên cứu mở rộng chương trình ứng dụng PLCS7 – 200 (300) vào các lĩnh vực sản xuất và đào tạo

Học viện

2007

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh

12

Ảnh hưởng của một số yếu tố khí hậu tới hệ thống nối đất cho các công trình điện

Học viện

2008

KS. Vũ Hải Thuận

13

“Xây dựng mô hình đánh giá một số loại rơle số trong hệ thống bảo vệ lưới trung áp” 

 (MS: T2008-05-20)

Học viện

2008

ThS. Nguyễn Thị Duyên

14

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm mô hình hệ thống báo động bằng chuông khi có các hành vi đột nhập nguy hiểm áp dụng cho nhà ở có diện tích nhỏ.

Học viện

2012

Tham gia

15

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống chống sét tiêu chuẩn cho khu vực Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Học viện

 

2014

TS. Ngô Quang Ước

16

Thiết kế hệ thống chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm cho giảng đường của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Học viện

2014

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh

17

Thiết kế mạch điều khiển cho Robot tự động có khả năng kết nối với robot điều khiển bằng tay

Học viện

2014

Tham gia

18

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp điện mặt trời công suất nhỏ phục vụ cung cấp điện cho các lồng bề nuôi trồng thủy sản

Học viện

2015-2016

Tham gia

19

Nghiên cứu giải pháp công nghệ và xây dựng mô hình an toàn điện phục vụ đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật điện – Điện tử

Học viện

2017

TS. Ngô Quang Ước

20

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cung cấp điện năng cho trang trại chăn nuôi gà quy mô nhỏ

Học viện

2015-2017

Tham gia

21

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói

Học viện

2018

Tham gia

22

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động cấp thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản sử dụng pin mặt trời

Học viện

­2017-2018

ThS. Đào Xuân Tiến

23

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói

Học viện

2018

ThS. Phạm Thị Lan Hương

24

Nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho nguồn động lực máy cắt cỏ

Học viện

2019

ThS. Đào Xuân Tiến

25

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện một số loại bệnh phổ biến trên cây dưa chuột

Học viện

11/2019-11/2021

TS. Ngô Quang Ước

26

Thiết kế xây dựng mô hình điều khiển chiếu sáng thông qua smartphone trong nhà thông minh

Học viện

2021

ThS. Đào Xuân Tiến

27

Nghiên cứu ảnh hưởng ánh sáng của đèn LED đối với cây dưa chuột trồng trong nhà kính

Học viện

2021

ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh

28

Xây dựng mô phỏng mô hình robot tự hành bốn bánh dạng Holonomic di chuyển thông minh trong nhà lưới

Học viện

2022

ThS. Phạm Thị Lan Hương

29

Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đánh giá chất lượng củ khoai tây giống ứng dụng thị giác máy tính

Học viện

2022

ThS. Nguyễn Thị Duyên

30

Nghiên cứu, thiết kế mô hình hệ thống giám sát phụ tải điện cho các tòa nhà để thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện DSM

Học viện

2023

ThS. Đào Xuân Tiến

Bài báo

TT

Tên bài báo

Tác giả

Năm xuất bản

Nước xuất bản

Tên tạp c

1

MPPT based on fuzzy control technology for wind power system with switched reluctance generator. Electric Power Automation Equipment. NanJing, China

TS. Nguyễn Xuân Trường

2012

China

Electric Power Automation Equipment. Vol.32, No.5. NanJing, China

2

Digital image processing methods for estimating leaf area of cucumber plants

TS. Ngô Quang Ước

2022

Indonesian

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science.

Vol. 25, No. 1, January 2022, pp 317-328.  ISSN: 2502-4752

3

A novel automatic detecting system  for cucumber disease based on the convolution neural network algorithm

TS. Ngô Quang Ước

2022

Thailand

GMSARN International Journal, Volume 16, Number 3, September 2022,pp295-301

4

Non-contact evaluation of pigs’ body temperature under various infrared sources

ThS. Đào Xuân Tiến

2023

Indonesian

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

5

Ứng dụng máy phát điện đồng bộ từ trường vĩnh cửu truyền động trực tiếp trong hệ thống phát điện dùng năng lượng gió

TS. Nguyễn Xuân Trường

2010

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 8, số 4-2010. Hà nội, Việt nam

6

Một số vấn đề chính khi phát triển phong điện ở Việt nam

 

TS. Nguyễn Xuân Trường

2010

Việt Nam

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số 28 (3-2010). Hà nội, Việt nam

7

Mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin năng lượng mặt trời

TS. Nguyễn Xuân Trường

2011

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển. Tập 9, số 2-2011. Hà nội, Việt nam

8

Một số biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sự cô mất điện trên diện rộng

TS. Nguyễn Xuân Trường

2014

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 4: 594-604

9

Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

TS. Ngô Quang Ước

2014

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và phát triển

10

Nghiên cứu chiều cao đặt lưới thu sét trên công trình theo tiêu chuẩn TCXDVN9385:2012 nhằm tăng hiệu quả bảo vệ

TS. Ngô Quang Ước, ThS. Đào Xuân Tiến

2015

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Phát triển “Tập 13, số 5 -2015 Trang 790 – 796

11

So sánh hai thuật toán INC và P&O trong điều khiển bám điểm công suất cực đại của hệ thống pin mặt trời cấp điện độc lập

TS. Nguyễn Xuân Trường

2015

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 20, số 9-2022, Trang 1208-1219

12

Đánh giá hiện trạng và lựa chọn giải pháp chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm cho phòng học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền Thanh

2016

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam, số 6, tập 14, tr946-957

13

Nghiên cứu, thiết kế mô hình điện mặt trời cỡ nhỏ hoạt động độc lập

ThS. Đào Xuân Tiến, TS. Nguyễn Xuân Trường

2017

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Số 27, năm 2017:10-19.

14

Những đặc điểm cơ bản của lưới điện thông minh

Đào Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Huyền Thanh

2019

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Số 233, năm 2019:93-100.

15

Nghiên cứu, thiết kế mạch điện tử trung tâm của mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói

ThS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Duyên

2019

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

16

Mạng điện nông thôn nước ta và các giải pháp nâng cao an toàn điện

TS. Ngô Quang Ước, ThS. Nguyễn Thị Duyên

2019

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn

17

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc phát hiện sớm sâu bệnh trên cây trồng

TS. Ngô Quang Ước

2019

Việt Nam

Tự động hóa ngày nay

18

Tổng quan về công nghệ IoT và sử lý ảnh trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi

ThS. Nguyễn Thị Duyên

2020

Việt Nam

Nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự

19

Rotor speed control for the PMSG wind turbine system using dynamic surface
control algorithm

ThS. Nguyễn Thị Duyên

2020

Việt Nam

Nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự

20

Thiết kế và chế tạo máy cắt cỏ sử dụng năng lượng mặt trời dạng xe đẩy kết hợp điều khiển từ xa

ThS. Đào Xuân Tiến

2020

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, Số 38, Từ tr51 đến tr63

21

Xây dựng hệ định vị, bản đồ hóa cho Robot tự hành trong nhà kính nông nghiệp dựa trên hệ điều hành lập trình cho Robot

ThS. Nguyễn Thị Duyên

2021

Việt Nam

Nghiên cứu Khoa học và công nghệ quân sự

22

Cải tiến thuật toán YOLO v4 ứng dụng cho hệ thống giám sát bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột

TS. Ngô Quang Ước

2021

Việt Nam

Tự động hóa ngày nay, chuyên san đo lường, điều khiển và tự động hóa. Quyển 25, số 2+3, tháng 8+12/2021.

23

Phân loại bệnh phấn trắng và bệnh sương mai trên cây dưa chuột với mô hình  ResNet kết hợp

TS. Ngô Quang Ước

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng (UD-JST), VOL. 20, NO. 5, 2022

24

Ảnh hưởng của ánh sáng đến năng suất của cây dưa chuột trong nhà lưới

Nguyễn Thị Huyền Thanh, Phạm Thị Lan Hương, Đào Xuân Tiến, Ngô Quang Ước

2022

Việt Nam

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 20, số 9, 2022

25

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chiếu sáng thông qua ứng dụng Blynk và Mạng wifi

Đào Xuân Tiến, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Huyền Thanh

2022

Việt Nam

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(9): 1208-1219

26

Ống dẫn sáng – giải pháp chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm cho phân xưởng sản xuất may

Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Huyền Thanh, Đào Xuân Tiến

2022

Việt Nam

Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 47, tr60-73

27

Application of Fast Segment Anything Model (FastSam) for Autonomous Robot Identifying plant disease

TS. Ngô Quang Ước

2023

Việt Nam

Thanh Dong University Journal of Science and Technology. Special Volume: Marking the 15th anniversary of Thanh Dong University

28

Xây dựng quỹ đạo cục bộ cho robot tự hành trong nhà lưới nông nghiệp trên nền tảng hệ điều hành ros

ThS. Phạm Thị Lan Hương

2023

Việt Nam

Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Giáo trình

TT

Tên giáo trình

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà

xuất bản

1

Giáo trình Mạng điện

ThS. Nguyễn Ngọc Kính

2010

NXB Khoa học và Công nghệ

2

Giáo trình Kinh tế điện

KS. Vũ Hải Thuận

2011

NXB Xã hội

3

Giáo trình Kỹ thuật chiếu sáng

TS. Nguyễn Xuân Trường (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Huyền Thanh, ThS. Đào Xuân Tiến

2021

Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4

Giáo trình Máy điện

ThS. Nguyễn Thị Duyên (đồng tác giả)

2021

Khoa học và kỹ thuật

5

Giáo trình Cung cấp điện

TS. Nguyễn Xuân Trường (chủ biên), ThS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Duyên, TS. Ngô Quang Ước

2022

Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Cơ sở vật chất

Bộ môn Hệ thống điện được quản lý và vận hành 9 phòng thí nghiệm thực hành phục vụ cho các Học phần thuộc cơ sở ngành và chuyên ngành của 2 chuyên ngành Hệ thống điện và Điện công nghiệp. Các trang thiết bị trong phòng thực hành được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Do đó, đây cũng là những phòng thực hành giúp cho các cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc 2 chuyên ngành nâng cao tay nghề, làm đồ án tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hình 2: Phòng thực hành Sử dụng điện năng
Hình 2: Phòng thực hành Sử dụng điện năng

 

Hình 3: Phòng thực hành Bảo vệ Rơ le
Hình 3: Phòng thực hành Bảo vệ Rơ le

 

 Danh sách các phòng thực hành 

TT

Tên phòng thực hành

Học phần thực hành

1

Kỹ thuật chiếu sáng

Kỹ thuật chiếu sáng, Thí nghiệm HTD1, Phần tử tự động

2

Phần điện NMĐ&TBA

Trang bị điện công nghiệp, Phần điện nhà máy điện và TBA

3

Bảo vệ HTĐ

Bảo vệ Rơ le, Kỹ thuật điện lạnh và điều hòa không khí, Sinh viên NCKH và làm đồ án tốt nghiệp

4

An toàn điện

An toàn điện, Thí nghiệm HTĐ1

5

Sử dụng điện năng

Sử dụng điện năng, Sinh viên NCKH và làm đồ án tốt nghiệp

6

Phòng thực hành Điện công nghiệp

Thí nghiệm Điện công nghiệp 1, Thí nghiệm ĐCN 2, Ứng dụng Biến tần và PLC trong công nghiệp

7

Phòng thực hành Hệ thống điện

Lưới điện1, Lưới điện 2, Thí nghiệm HTĐ1, Thí nghiệm HTĐ2, Phần tử tự động

Địa chỉ liên hệ

Bộ môn Hệ thống điện, tầng 3, tòa nhà Khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.