Bộ môn Hệ thống điện

 

 I. Các môn học phụ trách:

1.      Máy điện

2.      Hệ thống cung cấp điện

3.      Khí cụ điện

4.       Mạng điện

5.      Vật liệu điện và cao áp

6.      Kỹ thuật cao áp

7.      Kỹ thuật chiếu sáng

8.      Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp

9.     Tin học chuyên ngành

10. Tổ chức thi công công trình điện

11.  An toàn điện

12.  Bảovệ rơ le

13.  Cungcấp điện cho khu công nghiệp và dân cư

14.  Ngắn mạch trong hệ thống điện

15.  Sửa chữa thiết bị điện

16.  Máyđiện trong thiết bị tự động

17.  Kinh tế điện

18.  Quản lý vận hành hệ thống điện

19.  Sử dụng điện năng

20.  Tự động hóa trong hệ thống điện

21.  Cácphần tử tự động

22.  Trang bị điện cho xí nghiệp

II. Các phòng thí nghiệm:

1.      Phòng thí nghiệm Máy điện

2.      Phòng thí nghiệm Bảo vệ rơ le

3.      Phòng thí nghiệm Sử dụng điện năng

4.      Phòng thí nghiệm Hệ thống điện

5.      Phòng thí nghiệm Vật liệu điện và cao áp

6.      Phòng thí nghiệm Khí cụ điện

7.      Phòng thí nghiệm Kỹ thuật chiếu sáng

8.      Phòng thí nghiệm Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp

 III. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Đề tài cấp bộ:

+ “ Ứng dụng máy tính trong tự động đo lường và điều khiển chế độ nhiệt ẩm của không khí trong bảo quản và chế biến nông sản”.

+ “ Nghiên cứu các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật cho việc quy hoạch và thiết kế lưới điện phục vụ phát triển nông nghiệp và tiêu dùng dựa trên các vùng sinh thái Việt Nam ”.

+ “ Nâng cao hiệu quả sử dụng mạng điện nông nghiệp”.

2. Đề tài cấp trường:

+ “ Sử dụng năng lượng mặt trời trong đun nước nóng dùng cho sinh hoạt”.

+ “ Nghiên cứu, khai thác ứng dụng phần mềm đo mô men xoắn nhờ động cơ servo và máy biến tần”.

+ “Nghiên cứu quá trình phóng điện trong chất khí và quy trình thực hiện trong công tác thực nghiệm và đào tạo”.

+ “Ảnh hưởng của một số yếu tố khí hậu tới hệ thống nối đất cho các công trình điện”.

+ “ Xây dựng hàm dự báo cho phụ tải điện Nông nghiệp”.

+ “ Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trong mạng điện Nông nghiệp”

+ “ Tính toán điểm đặt tụ bù tối ưu cho mạng trung áp”

+ “Xây dựng mô hình khảo nghiệm một số loại rơ le số dùng trong HTĐ Việt nam”.

+ “Ảnh hưởng của một số điều kiện khí hậu đến điện trở nối đất”.

 IV. Các bài báo:

+ “Hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ môi trường bằng máy tính” – Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp 6/2001.

+ “ Bước đầu ứng dụng máy tính điện tử trong tự động điều khiển chế độ nhiệt ẩm. – Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2/2002.

+ “ Thiết kế và lắp ráp thiết bị đo nhiệt độ chỉ thị số” – Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp 2/2004.

+ “ Bước đầu nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong đun nước nóng dùng cho sinh hoạt” – Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 3/2005.

+ Phân tích các hệ thống trung tính của mạng điện phân phối-Tạp chí Điện lực.

 V. Giáo trình biên soạn:

 An toàn điện – NXB Giáo dục 2006.

Mạng điện Nông Nghiệp – NXB giáo dục.

 VI. Một số hình ảnh về các phòng thí nghiệm 

picture 962

picture 948

picture 951
picture 953