thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khoa Cơ – Điện – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: +84.024.62617699

Email: khoacodien@vnua.edu.vn