BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 
Mẫu: 01-LLKH

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên: Mai Thị Thanh Thủy
2. Năm sinh: 1980……………………………………………. 3. Nam/Nữ: Nữ……………………………………….
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Thạc sỹ……………………………………………. Năm đạt học vị: 2011
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên…………………. Chức vụ: Phó bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: F503, A1D1, KĐt Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội………………………………………..
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0983349589
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: thuymt2@gmail.com………………………
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông Nghiệp I Kỹ thuật điện 2003
Thạc sỹ Đh Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật điện 2011
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2003-2004 Kỹ sư thực hành Điện lực Nam Định TP Nam Định
2004-2010 Giảng viên CĐ Công nghiệp dệt may – Thời trang Hà Nội Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
2010 -nay Giảng viên HV Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Vấn đề năng lượng trong mạng cảm biến không dây Đồng tác giả Giáo dục và xã hội 2020

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì/ tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Tối ưu hóa bộ điều khiển PID trong điều khiển động cơ điện một chiều bằng FIRT 1/2014-12/2014   Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế mạng cảm biến không dây ứng dụng trong giám sát một số thông số nhà kính, nhà lưới 1/2016-12/2016   Đã nghiệm thu
 Nghiên cứu ứng dụng PLC và biến tần trong điều khiển đồng tốc động cơ không đồng bộ ba pha trong dây truyền cân định lượng 1/2017-12/2017   Đã nghiệm thu
Thiết kế và chế tạo bộ nguồn tự động sạc sử dụng năng lượng gió công suất dưới 500W 1/2019-12/2019   Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh tay robot 3 bậc tự do sử dụng động cơ AC servo 1/2021-12/2021   Đang thực hiện
Nghiên cứu thiết kế mô hình phân loại sản phẩm ứng dụng điều khiển khí nén trong dây chuyền chế biến nông sản 1/2021-12/2021   Đang thực hiện


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                   Hà Nội, ngày 26  tháng  12  năm 2021

Xác nhận của đơn vị
    (ký tên, đóng dấu)

Người khai

       (họ, tên và chữ ký)
 
Mai Thị Thanh Thủy