NGÀNH ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
MÃ NGÀNH: 9 52 01 03
Trình độ đào tạo: Tiến sĩMục tiêu đào tạo:
Đào tạo tiến sĩ có kiến thực chuyên sâu về lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu độc lập, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và chuyên môn, làm việc sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học Kỹ thuật cơ khí.
Thời gian đào tạo: 4 năm đối với người chưa có bằng Thạc sĩ/ 3 năm đối với người đã có bằng Thạc sĩ. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, cấp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí
Kiến thức chuyên môn:
Vể kiến thức chuyên môn, người học sẽ:

 • Vận dụng được hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện về kỹ thuật cơ khí để giải quyết các vấn đề liên quan;
 • Phát triển được các kiến thức về phân tích, tính toán, thiết kế, công nghệ chế tạo máy/chi tiết máy để có những ý tưởng mới, giải pháp mới trong kỹ thuật cơ khí;
 • Phân tích các vấn đề và đề xuất ý tưởng, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hay sản xuất, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;
 • Phân tích, tổng hợp được kiến thức ngành và thực tế sản xuất để phát  triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành kỹ thuật cơ khí;
 • Vận dụng được kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ chức quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật cơ khí vào thực tế công việc.

Cơ hội việc làm và học sau đại học:
Người học sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

 • Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các viện, trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí;
 • Các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, thiết kế, thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực cơ khí;
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn và xuất nhập khẩu thiết bị máy móc cơ khí.

Người tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí có thể học tập nâng cao trình độ:

 • Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ sau tiến sĩ;
 • Có khả năng tích luỹ kinh nghiệm, chủ động nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;
 • Có thể tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý để đảm nhận các chức vụ cao hơn trong các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp.