CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STT

Tên đề tài/dự án

Cấp quản lý

Chủ nhiệm đề tài, dự án và các thành viên tham gia

Thời gian thực hiện

Các kết quả nổi bật đã hoặc sẽ đạt được

1

 Nghiên cứu quy trình công nghệ phân giải histamine trong nước mắm truyền thống bằng phương pháp cố định tế bào vi khuẩn

Quỹ NAFOSTED

Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Trần Thị Lan Hương, Giang Trung Khoa, Phạm Thị Dịu, Nguyễn Thị Hồng

2020-2023

 

 

 

 

 

 

 

2

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất sữa chua từ đậu tương có bổ sung rau quả trên địa bàn Hà Nội

Sở KH&CN Hà Nội

Nguyễn Thị Hoàng Lan, Trần Thị Định, Vũ Thị Hạnh, Đinh Thị Hiền, Lê Minh Nguyệt, Lê Mỹ Hạnh, Vũ Thị Huyền, Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Tô Thị Vui

2021-2023

 

3

Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ chế biến bánh phở khô và đồ uống giàu dinh dưỡng từ gạo Việt Nam

Cấp bộ

Hoàng Hải Hà, Trần Thị Lan Hương, Trần Thị Định

2020-2021

 

4

Nghiên cứu cơ chế chín đột biến và ứng dụng để kéo dài thời hạn tồn trữ quả bơ sau thu hoạch.

Cấp bộ

Trần Thị Lan Hương , Nguyễn Thị Lâm Đoàn (TK) , Nguyễn Hoàng Lan, Đinh thị Hiền, Vũ thị Kim Oanh,  Hoàng Minh Nguyệt Trần Thị Định

2018 – 2022.

 

5

Nghiên cứu tính chịu nhiệt và điều khiển quá trình chín đột biến của quả ở mức độ phân tử

Cấp bộ

Trần Thị Định , Nguyễn Hoàng Lan,  Đinh thị Hiền, Vũ thị Kim Oanh, Trần Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Nhung

2018 – 2022

 

6

Chọn tạo giống lúa japonica phù hợp với sản xuất dầu cám gạo tại Việt Nam

Cấp bộ

Phạm Văn Cường

Tăng Thị Hạnh

Trần Thị Thiêm

Đỗ Thị Hường

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Quốc Trung

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nguyễn Văn Hoan

7/2019 – 6/2021

 

7

Tăng cường năng lực nghiên cứu ptn trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm – khoa công nghệ thực phẩm để công nhận bổ sung các chỉ tiêu phân tích, phép thử được công nhận iso/iec 17025:2017

Cấp học viện

Nguyễn Hoàng Anh

Phạm Thị Dịu

Nguyễn Thị Hồng

Trần Thị Hoài

Trần Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Tình

2021