Các đề tài đã và đang thực hiện

Đề tài/dự án cấp Quốc gia

TT

Đề tài/Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu quy trình canh tác và hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ sản xuất cà rốt phù hợp với điều kiện Việt Nam

 TS. Nguyễn Xuân Thiết

2021-2024

2

Nghiên cứu công nghệ, thiêt kế, chế tạo dây chuyền thiết bị sơ chế bảo quản cà rốt quy mô công nghiệp

 PGS. TS. Lê Minh Lư

2021-2024

3

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy gieo sạ lúa kết hợp bón phân theo hàng với sự trợ giúp của khí nén (Hợp tác song phương)

 TS. Nguyễn Thanh Hải

2019 – 2020

4

 Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất bầu ươm cây theo phương pháp gieo hạt và giâm cành phục vụ sản xuất cây giống quy mô lớn

 TS. Bùi Việt Đức

2017-2019

5

 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương

 PGS.TS. Lê Minh Lư

2015-2018

6

 Hoàn thiện thiết kế công nghệ và chế tạo hệ thống máy canh tác và thu hoạch cây sắn  (Nhánh máy thu hoạch sắn)

  PGS.TS. Lê Minh Lư

2013-2015

7

 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền (Đề tài tiềm năng, chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC07/11-15)

  TS. Nguyễn Thanh Hải

2012

8

 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật. (Đề tài cấp Nhà nước: Hợp tác quốc tế về KH &CN Việt Nam – Trung Quốc)

 PGS.TS Hoàng Đức Liên

2011-2013

9

 Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hoá thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối … tại các đồng muối công nghiệp

 PGS.TS Hoàng Đức Liên

2009-2010

10

 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung

 TS. Hà Đức Thái

2007-2010

11

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đào nhổ củ sắn (Đề tài nhánh cấp Nhà nước)

 PGS. TS Lương Văn

2007-2010

12

 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hoá canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung (Đề tài nhánh cấp Nhà nước)

 PGS. TS Lương Văn Vượt

2006- 2011

13

 Giải một số bài toán mô phỏng các thông số dòng khí trong buồng sấy nông sản trên cơ sở ứng dụng phần mềm tính toán thuỷ khí động lực học

 PGS.TS Hoàng Đức Liên

2006-2009

14

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy xới bón phân cho mía

 TS. Hà Đức Thái

2006

15

 Nghiên cứu ảnh hưởng của bộ phận đập đến tỷ lệ gạo nguyên

 TS. Hà Đức Thái

2006

16

 Nghiên cứu cải tiến máy kéo đi làm việc trên đất dốc lâm nghiệp

 PGS. TS Nông Văn Vìn

2001- 2006

17

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gieo lúa theo khóm phù hợp với kỹ thuật canh tác lúa tại Việt Nam

 TS. Lê Minh Lư

2004-2005

18

 Thiết kế chế tạo và thử nghiệm mẫu máy chăm sóc mía đẩy tay

 PGS. TS Lương Văn Vượt

2002-2005