BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN




1. Họ và tên: Bùi Việt Đức………………………………………………………………………………………………….
2. Năm sinh: 1967……………………………………………. 3. Nam/Nữ: Nam……………………………………..
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Tiến sỹ…………………………………………….. Năm đạt học vị: 2008………………………………..
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ:………………………………………………….
6. Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố Thành Trung Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội………………………….
7. Điện thoại: CQ: 04 39932556……….. ; NR:  04 38765651……….. ; Mobile: 01668438056………
8. Fax: ……………………………………………………………. Email: bvduc@vnua.edu.vn………………………
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc                                
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
§¹i häc §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi Kỹ thuật cơ khí 1990
Th¹c sü §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi Kỹ thuật cơ khí 1996
TiÕn sü ĐH tổng hợp Rostock CHLB Đức Chế tạo máy 2008
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức

1991 – nay

Cán bô giảng dạy

Bộ môn Động lực Trường ĐHNN Hà Nội Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

2008 – 2012

Phó GĐ Viện

Viện PTCN Cơ – Điện
Trường ĐHNN Hà Nội
Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

2012 – nay

Trưởng Bộ môn Bộ môn Động lực Học viện NN Việt Nam Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

2012 – nay

Giám đốc Viện Viện PTCN Cơ – Điện
Học viện NN Việt Nam
Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Ảnh hưởng của mật độ nén đến chất lượng dinh dưỡng của cây ngô ủ chua. Đồng tác giả Tạp chí KH và PT 2011: Tập 9, số 1 (*) 2011
2 Nghiên cứu thiết kế hoàn thiện máy ép viên phân bón. Đồng tác giả Tạp chí KH và PT 2011: Tập 9, số 4 (*) 2011

3
Ảnh hưởng của hao tổn lọt dòng đến quá trình chuyển tiếp tại các phần tử hệ thống truyền động thủy lực. Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2011 Số đặc biệt 01 (**) 2011
4 Ứng dụng truyền động vô cấp cho máy kéo công suất nhỏ sản xuất tại Việt Nam. Tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2011 Số đặc biệt 01               (**) 2011

5
Hydraulisch angetriebenes Mehrreihen- Pflanzlochaggregat
 
Đồng tác giả Landtechnik 66 2011, no. 4   (***) 2011

6
Khảo sát quá trình thay đổi tỷ số truyền của bộ truyền động đai bản rộng vô cấp trên máy kéo công suất nhỏ Tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam 2012 Số đặc biệt 01               (**) 2012

7
Điều khiển tỷ số truyền của truyền động vô cấp nhờ van tùy động 2 cấp
 
Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển ĐHNN Hà Nội só 5.2013 2013

8
 
Điều khiển tỷ số truyền của truyền động vô cấp nhờ van đóng ngắt điện từ 3/3 Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 10/2013 2013

9
Mô hình thí nghiệm tính chất truyền động và điều khiển bộ truyền động đai vô cấp cho máy kéo công suất nhỏ Đồng tác giả Tạp chí Giao thông Vận tải, 11/2013 2013
10 Mô hình mô phỏng tính chất hoạt động và điều khiển của Liên hợp máy cày với máy kéo truyền động vô cấp phân tầng Đồng tác giả Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 2014 2014
11 Ảnh hưởng tương tác đất – bánh xe đến tính chất hoạt động và điều khiển của máy kéo truyền động vô cấp phân tầng Đồng tác giả Tạp chí KH và CN đại học công nghiệp Hà Nội, Số 27, 05/2015 2015
12 Lựa chọn vị trí lắp cảm biến tải trọng để điều khiển tỷ số truyền của truyền lực vô cấp phân tầng cho máy kéo nhỏ 4 bánh Đồng tác giả Tạp chí KH và CN đại học công nghiệp Hà Nội, Số 28, 06/2015 2015
13 Đánh giá hiệu suất hệ thống  truyền động và điều khiển thủy lực trên máy tự hành đa năng Tác giả Tạp chí Giao thông Vận tải, số đặc biệt 10/2015 2015
14 Giám sát tải trọng động cơ Diesel thông qua nhiệt độ khí thải Đồng tác giả Hội nghị quốc tế khoa học hàng Hải 2016 2016

15
Nghiên cứu lựa chọn nguyên lý, kết cấu liên hợp máy cắt băm cây nguyên liệu làm thức ăn gia súc Tác giả Tạp chí công nghiệp Nông thôn số 22 2016

16
Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên máy tự hành đa năng Đồng tác giả Tạp chí cơ khí Việt Nam số đặc biệt 9.2016 2016
         


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1 Ứng dụng phát triển hệ thống máy đóng bầu đất không dùng túi, khay, vỉ xốp cho ươm trồng cây giống Hợp đồng chuyển giao công nghệ, quy mô hợp tác xã tại Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư Hải Phòng 2015 – 2016
2 Ứng dụng phát triển hệ thống máy đồng bộ canh tác và thu hoạch sắn Hợp đồng chuyển giao công nghệ, quy mô hợp tác xã tại Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2014 – 2016


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép phân viên và máy bón phân viên cho cây trồng nông nghiệp 2009 – 2011 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thiết kế hệ thống trích công suất đa điểm cho máy kéo nhỏ 4 bánh sản xuất tại Việt nam
 
2009 – 2011 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị phục vụ công nghệ đóng gói, bảo quản thức ăn thô cho trâu, bò trong vụ đông – xuân
 
2009 – 2011 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu

Hoàn thiện thiết kế và sản xuất thử nghiệm hệ thống máy canh tác cây sắn
 
2013 – 2016 KC03 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan
 
2014 -2015 B2014 – 11- 36 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển lĩnh vực cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ 2014 – 2016 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo máy liên hợp thu hoạch cây nguyên liệu làm thức ăn gia súc năng suất 7 tấn/giờ cho khu vực sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung
 
2016 -2018 Đề tài cấp Học viện trọng điểm Đang thực hiện
Hoàn thiện và thương mại hoá hệ thống máy, thiết bi và quy trình công nghệ sản xuất bầu đất ươm cây (không dùng túi, khay vỉ chứa) kết hợp gieo hạt tự động 2016 – 2017 Đề tài KHCN cấp Học viện Đang thực hiện


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội, ngày 30 tháng 11  năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)




Bùi Việt Đức