BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN1. Họ và tên: DƯƠNG THÀNH HUÂN
2. Năm sinh: 05 – 3 – 1985………………………………… 3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: Giảng viên ……………………………………. Năm được phong học hàm: 2010
    Học vị: Thạc sỹ……………………………………………. Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ: Phó Bí thư ĐTN Học viện; Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Học viện; Bí thư Chi bộ sinh viên.
6. Địa chỉ nhà riêng: P705 – A2D1 – KĐT Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội.
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0979807963
8. Fax: ……………………………………………………………. Email:  dthuan@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện                                 
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Công thôn 2009
Thạc sỹ Học viện Kỹ thuật Quân sự Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp 2013
Tiến sỹ Trường Đại học Xây dựng Cơ kỹ thuật Đang học
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2010 đến nay Giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật, khoa Cơ – Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Tính toán tấm FGM chịu uốn theo mô hình Reissner –  Mindlin bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Đồng tác giả Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI, Thành phố Hồ Chí Minh. 2013
2 Phân tích dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Số 1 – 2015
3 Phân tích tĩnh và dao động riêng tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Số 5 – 2015
4 Vibration analysis of functionally graded plates using various shear deformation plate  theories. Đồng tác giả 3rd International Conference of Engineering Mechanics and Automation (ICEMA3), University of Engineering and Technology – Vietnam National University. 2014
5 Phân tích tĩnh và động Panel trụ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT). Đồng tác giả Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Thành phố Đà Nẵng. 2015
6 Phân tích độ võng và ứng suất tấm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc cao đơn giản (S-HSDT). Đồng tác giả Hội nghị Khoa học trẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 3/2016. 2016
7 Phân tích ổn định Panel trụ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT). Đồng tác giả Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XIII, Thành phố Nha Trang. 2016
8 Analytical solutions for bending, buckling and vibration analysis of  functionally graded cylindrical panel. Đồng tác giả Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế máy ép phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu, năng suất 50 kg/h. 2013 Đề tài SV NCKH cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kê, chế tạo liên hợp máy cắt – băm gốc rạ, làm đất tối thiểu và gieo đậu nành 2012-2013 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot điều khiển bằng tay. 2014 Cấp Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, tính toán tấm chịu uốn bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (FGM). 2014 Cấp Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các khâu canh tác cây đậu tương, Mã số: ĐTĐL.CN-21/15 2015-2018 Cấp Nhà nước Đang thực hiện
Nghiên cứu phương pháp tính toán các kết cấu bằng vật liệu có cơ tính biến đổi trơn (FGM) và ứng dụng cho một số kết cấu đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và điện hạt nhân. 2017-2018 Cấp Bộ Đang thực hiện

16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Bằng khen của TW Hội sinh viên Việt Nam 2008
2 Giấy chứng nhận Đảng viên trẻ xuất sắc Thủ đô 2012
3 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2013
4 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2014
5 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2015
6 Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội 2016
7 Giấy khen của Giám đốc Học viện 2016


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hà Nội, ngày 01 tháng 12  năm 2016

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Dương Thành Huân