BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên:                     HÀN TRUNG DŨNG
2. Năm sinh:               1958                     3. Nam/Nữ:     Nam
4. Học hàm:   Giảng viên chính         Năm được phong học hàm: 2002
   Học vị:      Tiến sĩ                           Năm đạt học vị:    2014
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ:………………………………………………….
6. Địa chỉ nhà riêng: 265/39/5 Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  0438 766 838 ;          Mobile:   0912 635 877
8. Fax: ……………………………………………………………. Email:  htdung@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông nghiệp I HN Cơ khí hóa NN 1979
Thạc sỹ ĐH Nông nghiệp I HN Ô tô – Máy kéo 1996
Tiến sỹ ĐH Nông nghiệp HN Kỹ thuật cơ khí 2014
Thực tập sinh khoa học Philippines, Trung Quốc, Brunei    

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
       
Từ 6/1980 đến nay Giảng dạy, NCKH Khoa Cơ Điện, ĐHNN HN Trâu Quỳ – Gia Lâm – HN


12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Mô phỏng và tính toán trên máy vi tính quá trình quay vòng ổn định của máy kéo bánh 1996 Tuyển tập công trình nghiên cứu KHKT nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, 1996
2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển động lệch của máy kéo bánh khi quay vòng ổn định 1997 Kết quả nghiên cứu khoa học, quyển 3, NXB Nông nghiệp, 1997
3 Ứng dụng sensor vận tốc V1-Datron để nghiên cứu tính chất chuyển động của ô tô máy kéo 2002 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4/2002
4 Phương pháp xác định góc chuyển động lệch bên của máy kéo bánh khi quay vòng ổn định 2002 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 5/2002
5 So sánh một số phương pháp tính khấu hao máy nông nghiệp ở trang trại 2002 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 7/2002
6 Phương pháp xây dựng đường đặc tính kéo lý thuyết-thực nghiệm của máy kéo nông nghiệp 2006 Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐH Nông nghiệp I, số 4 và 5/2006
7 Xác định đặc tính công suất của động cơ diesel bằng phương pháp gia tốc 2006 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
8 Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy cắt hom sắn giống 2009 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Cơ điện nông nghiệp và Bảo quản, chế biến nông sản (IWABE), Hà Nội, 12/2009
9 Hệ thống chẩn đoán động cơ diesel trong điều kiện dã ngoại 2011 Tuyển tập báo cáo. Hội nghị khoa học công nghệ hàng hải năm 2011
10 Phương pháp xác định quỹ đạo chuyển động thực tế của máy kéo nông nghiệp 2011 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt Tháng 10/2011
11 Tính toán hiệu suất kéo của máy kéo xích cao su B2010 2012 Tạp chí Cơ Điện nông nghiệp
12 Phát triển mô hình bánh xe máy kéo nông nghiệp 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt Tháng 1/2013
13 Thiết bị thí nghiệm để xây dựng đặc tính bánh xe máy kéo nông nghiệp 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt Tháng 1/2013
14 Ứng dụng mô hình Burckhardt để mô tả toán học đặc tính thực nghiệm của bánh xe máy kéo nông nghiệp 2013 Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 3/2013
15 Mô phỏng tính chất chuyển động vòng của máy kéo trên đất nông nghiệp 2013 Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 7/2013
16 Phương pháp xác định mô men quán tính đối với các trục qua trọng tâm của ô tô máy kéo 2015 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt Tháng 8/2015

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Khảo sát các thông số kỹ thuật của một số loại máy móc cỡ nhỏ phục vụ CGH sản xuất lúa 1994 Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu hệ thống động lực phục vụ sản xuất NN vùng trung du và miền núi 1994-1996 Bộ B94-11-46 Tham gia
3 Nghiên cứu thiết kế và lựa chọn hệ thống máy phục vụ khâu làm đất và thu hoạch lúa vùng đồng bằng sông Hồng 1996-1999 Bộ TĐ:
B96-32-05-TĐ
Tham gia
4 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm bánh xe máy kéo 1998 Trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu tính toán thiết kế các khâu đo lực trong thiết bị thí nghiệm bánh xe máy kéo 1999 Trường Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu các tính chất hoạt động của máy kéo NN ở đồng bằng sông Hồng 2001-2002 Bộ
B2001-32-08
Tham gia
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo mô men quán tính của máy kéo 2002 Trường Chủ nhiệm
8 Nghiên cứu cải thiện các tính chất hoạt động của máy kéo NN ở đồng bằng sông Hồng 2004-2005 Bộ
B2004-32-76
Chủ nhiệm
9 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết kế, chế tạo các máy để cơ giới hóa canh tác và thu hoạch sắn ở vùng sản xuất sắn tập trung 2007-2010 Nhà nước
KC.07.07/06-10
Thư ký khoa học
10 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy kéo xích cỡ nhỏ 2010-2011 Bộ
B2010-
Tham gia
11 Nghiên cứu thiết kế xây dựng phòng thực tập ảo về ô tô máy kéo 2010 Trường
T2010-05-17
Chủ nhiệm
12 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy kéo xích cỡ nhỏ (Dự án sản xuất thử nghiệm) 2013 Bộ B2013 Tham gia
13 Nghiên cứu lựa chọn chủng loại máy canh tác phù hợp với đặc tính đất và đặc điểm đồng ruộng sản xuất lúa, màu tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
2016-2017

Bộ NN&PTNT
 

Tham gia

16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


TS.GVC. Hàn Trung Dũng