BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: HOÀNG ĐỨC LIÊN
2. Năm sinh:  12 – 8 – 1956                                   3. Nam/Nữ:  Nam
4. Học hàm:    PGS                                               Năm được phong học hàm: 2004
    Học vị:        TS                                                  Năm đạt học vị: 1996
5. Chức danh nghiên cứu:  GVCC                        Chức vụ: 
6. Địa chỉ nhà riêng: 10/39, ngõ An Trạch 1, Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:           ; NR:  04 3732 1576;    Mobile: 0912082067
8. Fax:                                                                   Email: hdlien@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Cơ khí nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 1979
Thạc sỹ      
Tiến sỹ Năng lượng và chế tạo máy Đại học tổng hợp Kỹ thuật Sofia, Bulgaria 1996
Thực tập sinh khoa học Cơ nhiệt học chất lỏng Đại học tổng hợp Quốc gia Pukyong, Bu San, Hàn Quốc 2001

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1979 – 1990 Giảng viên Khoa Cơ – Điện, Đại học Nông nghiệp I Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội
1991 -1996 Nghiên cứu sinh  Đại học Kỹ thuật Sofia Sofia, Bulgaria
1997 – 2000 Giảng viên chính Khoa Cơ  Điện, Đại học Nông nghiệp I Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội
2001 Thực tập sinh cao cấp Đại học tổng hợp Quốc gia Pukyong  Pu San, Hàn Quốc
2002  – 2011 GVC. PGS. TS; Giám đốc Trung tâm Khoa Cơ – Điện, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Nông nghiệp HN Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội
2012 – 5/2016 GVCC. PGS. TS; Giám đốc Trung tâm Khoa Cơ – Điện, Trung tâm Thông tin – Thư viện Lương Định Của, Đại học Nông nghiệp HN Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội
6/2016  đến nay GVCC. PGS. TS Khoa Cơ Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất))

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Tính toán một số thông số làm việc chính và bộ phận dẫn dòng của bơm muối Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị KH Cơ học Thuỷ khí TQ  2011 2012
2 Tính toán, thiết kế bộ phận làm việc chính của bơm muối Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị KH Cơ học Thuỷ khí TQ  2011 2012
3 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phù hợp cho máy phun thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng ở Việt Nam theo định hướng phát triển bền vững
Đồng tác giả
Tuyển tập công trình Hội nghị KH Cơ học Thuỷ khí TQ  2011 2012
4 Mô phỏng sự chuyển động của hỗn hợp (muối – nước chạt) trong bơm rắn/ lỏng, để xác định một số thông số cơ bản nhằm phục vụ cho việc chế tạo bơm hỗn hợp muối – nước chạt Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị KH Cơ học Thuỷ khí TQ  2011 2012
5 Xác định giá trị tối ưu cho các thông số của vòi phun bằng quy hoạch thực nghiệm Đồng tác giả Tuyển tập công trình Hội nghị KH Cơ học Thuỷ khí TQ  2011 2012
6 Optimization parameters of igrrigation process according to the uniformity Đồng tác giả Tạp chí  phát triển KH &CN, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tập 15 2012
7 Analysis of Dynamic Spread of Forest Fire Đồng tác giả Journal of Science and Development,  vol. 7. No. 2, trang: 182-188 2011
8 CFD study the impact of key parameters on the distribution of smoke and hazards in the premises Đồng tác giả Phát triển KH &CN, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tập 15, trang: 27-35 2012
9 Kinetics Calculation of Spray Jet Flow of Pesticides by Hydro-aerodynamics Calculation Software Đồng tác giả  The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; Hanoi, Vietnam
2013
11 Simulation of the Transport of Mixed Solid – Liquid (Salt – Brine) in Pump Salt Applied in Salt Producing Line in Industrial Salt Fields
Đồng tác giả
The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; Hanoi, Vietnam
2013
12 Kinetics Calculation of Spray Jet Flow of Pesticides by Hydro-aerodynamics Calculation Software Đồng tác giả  The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; Hanoi, Vietnam 2013
13 Simulation of the Transport of Mixed Solid – Liquid (Salt – Brine) in Pump Salt Applied in Salt Producing Line in Industrial Salt Fields Đồng tác giả The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics – 14ACFM; Hanoi, Vietnam 2013
14 Thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm tra thử nghiệm đánh giá các thông số chính ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của vòi phun thuốc bảo vệ thực vật Đồng tác giả Hội nghị KH Cơ học Thuỷ khí toàn quốc  năm 2013 2014
15 Thiết kế hệ thống điều khiển trong máy tách màu gạo năng suất 800kg/giờ Đồng tác giả Cơ khí Việt Nam, số 7/2016 2016
16 Khảo nghiệm đánh giá một số thông số làm việc máy phun thuốc bảo vệ thực vật ứng dụng thị giác máy Đồng tác giả Công nghiệp Nông thôn, số 22/2016 2016

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu cơ giới hóa phục tráng và chăm sóc đồng cỏ 1984- 1985 Cấp bộ Tốt
Nghiên cứu, thiết kế bơm cánh gạt phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp 1987-1988 Cấp Trường Tốt
Mô hình và nghiên cứu tính toán số dòng phun hai pha không đẳng nhiệt 1995-1997 Cấp nhà nước Bulgaria Tốt
Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý nước giếng khoan cơ động phục vụ nông thôn 1999 Cấp Trường Tốt
Mô phỏng số lực tương tác giữa dòng chất lỏng thực 3D và vật rắn 1996-2000 Cấp nhà nước về NCCB, Mã số: 3.2.12 Tốt
Dòng phun rối hai pha trong thiết bị tưới phun mưa 2000 -2001 Cấp trường Tốt
Mô phỏng số dòng phun rối nhiều pha không đẳng nhiệt bằng phương pháp khối hữu hạn 2002 – 2003 Cấp nhà nước về NCCB, Mã số: 320 901 Khá
Mô phỏng số dòng phun rối xoáy hai pha không đẳng nhiệt 2000 -2003 NhiÖm vô hîp t¸c QT víi Bulgari Khá
Nghiên cứu một số công nghệ và thiết bị cơ điện phục vụ kinh tế nông hộ và trang trại 2001-2003 Cấp Bộ, Mã số: B 2001 – 32 – 06 Tốt
Ứng dụng Phần mềm Quản lý đào tạo từ xa (VnDG campus) giảng dạy trên mạng môn “Lập trình C” cho lớp Tự động hoá, khoa Cơ-Điện, Đại học Nông nghiệp I 2005 Cấp trường, Mã số: T2005-16-01 Tốt
Xây dựng bài thí nghiệm ảo môn ‘Kỹ thuật thuỷ khí’ phục vụ đào tạo trên mạng cho các sinh viên chuyên ngành cơ khí , Đại học Nông nghiệp I 2006 Cấp trường, Mã số: T2006 – 11- 73 Tốt
Giải một số bài toán mô phỏng các thông số dòng khí trong buồng sấy nông sản trên cơ sở ứng dụng phần mềm tính toán thuỷ khí động lực học 2006- 2008 Cấp nhà nước vê NCCB, mã số: 3.011.06 Đạt
Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị để cơ giới hoá thu gom, vận chuyển, rửa, đánh đống muối … tại các đồng muối công nghiệp 2008 -2010 Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước KC .07.08/06-10 Xuất sắc
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật 2011 -2015 Cấp nhà nước, HTQT KH &CN Việt Nam -Trung Quốc, mã số 8-05J Đạt

16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016
 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)
Hoàng Đức Liên