BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên:………….Hoàng Xuân Anh ………………………………………………………………………………
2. Năm sinh:………….1974………………………………….. 3. Nam/Nữ:………….Nam………………………….
4. Học hàm:…………………………………………………….. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị:………………Thạc sỹ…………………………….. Năm đạt học vị:……..2001………………………….
5. Chức danh nghiên cứu: …………………………………. Chức vụ:………..Phó trưởng bộ môn………….
6. Địa chỉ nhà riêng:…………P.203D5 KĐT Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội…………………………………..
7. Điện thoại: CQ: …….0462617699….. ; NR:  ………………………….. ; Mobile: ..0914420270………
8. Fax: ……………………………………………………………. Email:……….hxanh@vnua.edu.vn……………..
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Công Thôn 1997
Thạc sỹ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Cơ khí nông nghiệp 2001
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
4/1998 đến 2/2007 Giảng viên, Bộ môn Máy nông nghiệp, Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
3/2007 đến 11/2008 Giảng viên, Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Thiết bị Bảo quản và chế biến nông sản, Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
12/2008 đến 3/2013 Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
4/2013 đến 9/2016 Giảng viên chính, Bộ môn Thiết bị Bảo quản và chế biến nông sản, Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội
10/2016 đến nay Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Thiết bị Bảo quản và chế biến nông sản, Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ Gia Lâm Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nghiên cứu thiết kế chuồng nuôi gà lồng công nghiệp 2000 con
Đồng tác giả
Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Đại học nông nghiệp I Hà nội 2006
2 Giáo trình công nghệ bảo quản và chế biến lương thực Đồng tác giả Nhà xuất bản Hà Nội 2007
3 Thiết kế, chế tạo máy trộn thức ăn chăn nuôi phục vụ chăn nuôi tại các vùng nông thôn Tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển,  Tập 11, số 5 -2013. 2013
4 Giải pháp cân bằng hệ thống làm sạch sơ bộ trong máy gặt đập liên hợp mini dạng treo Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển,  Tập 12, số 2 -2014. 2014
5 Giáo trình Kỹ thuật chế biến nông sản thực phẩm Đồng tác giả Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp 2014
6 Thiết kế, chế tạo máy xe lõi cói đa năng Tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn số 22/2016. 2016
7 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ mạ crôm trục vít máy ép dầu Đồng tác giả Tạp chí Công nghiệp nông thôn số 22/2016. 2016


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu Mẫu máy cho dây chuyền công nghệ chế biến Cà phê theo phương pháp ướt với quy mô va và nhỏ. 1999-2000 Cấp bộ Đã nghiệm thu – Khá
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị chế biến tương ớt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 2002 Cấp Trường Đã nghiệm thu – Khá
Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị trong chuồng nuôi gà lồng công nghiệp 2000 con 2002-2004 Đề tài nhánh cấp nhà nước Đã nghiệm thu -Khá
Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị làm khô nông sản, thực phẩm bằng phương pháp sấy thăng hoa 2006-2007 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sáy vải quả xuất khẩu theo phương pháp phối hợp đối lưu và bức xạ nhiệt 2010-2011 Cấp Bộ Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy trộn thức ăn chăn nuôi năng suất 50kg/mẻ phục vụ hộ nông dân 2012 Cấp Học viện
T2012-05-50
Đã nghiệm thu – khá
Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh uống liền 1/2012-12/2012 Đề tài tiềm năng, chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước Đã nghiệm thu – khá
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị sấy phun trong dây chuyền sản xuất bột chè xanh uống liền 2012-2013 Cấp bộ
B2012-11-14
Đã nghiệm thu – Tốt
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng máy gặt đập liên hợp dạng treo cỡ nhỏ trên địa bàn hà nội 2013-2014 Cấp Thành phố
01C-01/04-2013-2
Đã nghiệm thu – Tốt
Thiết kế, chế tạo máy vo viên phế phụ phẩm nông nghiệp cỡ nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 2014 Cấp trường
T2014-05-08
Đã nghiệm thu – khá
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò đốt và máy ép viên than hoạt tính sinh học (biochar) từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt 2014-2015 Trọng điểm cấp học viện
T2013-05-03TD
 
Đã nghiệm thu – tốt
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy cá dùng năng lượng mặt trời. 2014-2015 Cấp Bộ
B2014-11-35
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy ấp trứng gia cấm sử dụng phối hợp năng lượng mặt trời và khí sinh học (Biogas) 2014- 2015 Cấp Bộ
B2013-11-34
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan 2015-2016 Cấp bộ
B2014-11-36
Đã nghiệm thu
Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo một số máy chính phục vụ cơ giới hóa sản xuất khoai tây 2015-2016 Dự án SXTN cấp TP Hà nội
Mã P.2015.05
Chưa nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà nội, ngày ……. tháng ……. năm 20….
 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)