BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên: NGÔ QUANG ƯỚC
2. Năm sinh: 15/02/1983                                          3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: ……………………………………………………. Năm được phong học hàm:………………………..
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2010
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên                      Chức vụ: Tổ trưởng Tổ đảng
6. Địa chỉ nhà riêng: 297 Ngô Xuân Quảng – TT Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
7. Điện thoại: CQ: …………………………..  ; NR:  ………………………….. ; Mobile: 0966799896
8. Fax: ……………………………………………………………. Email:  nquoc@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Kỹ thuật điện / Cung cấp điện 2007
Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp  Hà Nội  Kỹ thuật điện / Điện khí hóa sản NN&NT 2010
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2007 – 2016 Giảng viên BM Hệ thống điện  – Khoa Cơ Điện – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khoa Cơ Điện – Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
       
       

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương.
 
Đồng tác giả
công trình
Khoa học và phát triển 2014
2 Nghiên cứu chiều cao đặt lưới thu sét trên công trình theo tiêu chuẩn TCXDVN9385:2012 nhằm tăng hiệu quả bảo vệ Đồng tác giả
công trình
Khoa học và phát triển 2015
3 Mô hình mô phỏng pin quang điện bằng phần mềm Matlab/simulink Đồng tác giả
công trình
Hội nghị đẩy mạnh cơ giới hóa tạo động lực tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 2015
4 Bài giảng Kỹ thuật điện cao áp Tác giả Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp 2015


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1      
2      15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm mô hình hệ thống báo động bằng chuông khi có các hành vi đột nhập nguy hiểm áp dụng cho tòa nhà có diện tích nhỏ. 1/2012 -12/2012 Đề tài cấp Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu quản lý nhu cầu điện khu vực công sở; đánh giá và đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện năng,  nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 6/2012 – 12/2013 Trọng điểm cấp Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống chống sét tiêu chuẩn cho khu vực Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 12/2013 – 12/2014 Cấp Học viện Đã nghiệm thu
Thiết kế chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm cho giảng đường của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 1/2014 – 12/2014 Cấp Học viện Đã nghiệm thu
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cung cấp điện năng cho trang trại chăn nuôi gà quy mô nhỏ 2015-2017 Trọng điểm cấp Học viện Chưa nghiệm thu


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hà Nội, ngày 29  tháng 11 năm 2016

 

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)