BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN
1. Họ và tên:     Ngô Trí Dương
2. Năm sinh: 1974                                                      3. Nam/Nữ:        Nam
4. Học hàm: Giảng viên chính                                    Năm được phong học hàm: 2011
    Học vị:  Tiến sĩ                                                       Năm đạt học vị:   2009
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính              Chức vụ: Trưởng bộ môn
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 16 ngõ 14 Khu A, Viện nghiên cứu rau quả, Trâu quỳ, Gia lâm, Hà nội
7. Điện thoại: CQ:              ; NR:      ….. ;            Mobile: 0984.590.106
8. Fax: 04.38760493                       Email: ntduongcd@vnua.edu.vn
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Nông nghiệp HN Kỹ thuật điện, điện tử 1997
Thạc sỹ ĐH Bách khoa HN Tự động hóa 2002
Tiến sỹ ĐH Bách khoa HN Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu 2009

 

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1997 – nay Giảng viên Khoa Cơ Điện  HV Nông Nghiệp VN
2. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau sạch trên cơ sở điều khiển mờ Ngô Trí Dương và cộng sự Hội nghị tự động hoá toàn quốc VICA lần thứ 5 2002
2 Thiết kế hệ thống điều khiển quá trình tưới nhỏ giọt áp dụng trồng cây trong nhà lưới, nhà kính Ngô Trí Dương Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp tập III số 4 2005
3 Thiết kế bộ điều khiển phục vụ sản xuất rau an toàn theo công nghệ thuỷ canh Ngô Trí Dương Khoa học và phát triển Tập 5 số 3, năm 2007
4 Thiết kế phần mềm hệ thống điều khiển vận hành và giám sát phục vụ sản xuất rau an toàn theo phương pháp thuỷ canh Ngô Trí Dương Khoa học và công nghệ Số 17, năm 2007
5 Thiết kế và chế tạo module xử lý tín hiệu đo nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng sử dụng trong hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau trong nhà lưới Nguyễn Văn Linh, Ngô Trí Dương Khoa học và phát triển Tập 9 số 1, năm 2011
6 Nghiên cứu, chế tạo hệ thống pha chế và cung cấp dung dịch tự động sử dụng trong sản xuất rau tại các nhà lưới có mái che Ngô Trí Dương, Nguyễn Thái Học Khoa học và phát triển Tập 9 số 2, năm 2013
7 Thiết kế và chế tạo hệ thống thu thập dữ liệu các thông số ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây hoa đồng tiền trong nhà lưới Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Tập 14, số 3, năm 2016
8 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ sản xuất cây trồng trong nhà lưới với quy mô nhỏ 100m2 Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều, Đặng Thị Thuý Huyền Tạp chí Công nghiệp Nông thôn 2016


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1 Không  
2 Không  


14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
1 Không    
2 Không    


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tưới tự động phục vụ sản xuất rau an toàn 2006 – 2007 Cấp bộ Chủ trì, nghiệm thu tốt
Ứng dụng máy tính điều khiển các thông số nhiệt ẩm trong quá trình bảo quản nông sản dạng hạt, năm 2001 2001-2002 Cấp bộ Tham gia, nghiệm thu khá
Tổng hợp hệ thống tự động tưới và chăm sóc cây trồng phục vụ sản xuất rau sạch, năm 2005 2004 – 2005 Cấp bộ Tham gia, nghiệm thu khá
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển quá trình sản xuất rau an toàn có mái che. 2009 – 2010 Cấp bộ Chủ trì, nghiệm thu khá
Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao 2014 – 2015 Cấp bộ Chủ trì, nghiệm thu khá


16. Giải thưởng (nếu có)

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Không  
2 Không  


17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):  Không
                                                                                    Hà nội, ngày 20  tháng 11  năm 2016

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


TS. Ngô Trí Dương