BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

 1. Họ và tên:   NGUYỄN THÁI HỌC                                 Giới tính: Nam
 2. Ngày, tháng, năm: 02/10/1979
 3. Học hàm:                                                                Năm được phong học hàm:    

     Học vị: Tiến sĩ                                                       Năm đạt học vị: 2018

 1. Chức danh: Giảng viên                                                     Chức vụ:         
 2. Địa chỉ nhà riêng:  Số 20B Khu A, Tập thể Viện nghiên cứu Rau Quả, Gia lâm, Hà Nội           
 3. Điện thoại: CQ:                              ; NR:                           ; Mobile: 0976.528.596
 4. Fax:                                                Email: nguyenthaihoc@vnua.edu.vnthaihocme@gmail.com
 5. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

 1. Quá trình đào tạo
 1. Tốt nghiệp đại học:

– Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam      
– Thời gian đào tạo: 9/2001-4/2006.
– Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung.
– Ngành/Chuyên ngành: Tự động hóa.
– Tên luận văn/khóa luận: Nghiên cứu, thiết kế, hệ thống điều khiển tự động quá trình tưới phun
mưa phục vụ cho sản xuất rau an toàn.
– Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 18/4/2006.

 1. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

– Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.     
– Thời gian đào tạo: 2/2009-5/2011.
– Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung.
– Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật điện-điện tử/Tự động hóa.
– Tên luận văn: Nghiên cứu thiết kế hệ thống trộn dung dịch tự động phục vụ cho dây truyền sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thủy canh.
– Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 05/5/2011

 1. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

– Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest, Hung-ga-ri.  
– Thời gian đào tạo: 10/2013-10/2018.
– Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung.
– Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin/ Tự động hóa
– Tên luận án: : “Phát triển truyền thông hiệu quả về năng lượng, và tin cậy cho mạng cảm biến không dây”.
– Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 29/11/2018.

 1. Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.0
 2. Trình độ tin học: Tin học ứng dụng
 3. Các lớp bồi dưỡng
 4. Quá trình công tác
 5. Hoạt động đào tạo
Lớp bồi dưỡng Nơi đào tạo Thời gian Bằng/chứng chỉ
Ứng dụng Công nghệ thông tin Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam 6-7/2019 Chứng chỉ

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
2005-2007 Kỹ sư thiết kế-Thủy điện Na Hang Công ty cổ phần tư vấn Sông Đà G9 – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội.
2007-2019 Giảng viên Bộ môn Tự động hoá Khoa Cơ Điện – Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
 1. Các môn học/học phần đảm nhiệm
Môn học/Học phần Cấp học/Ngành học Thời gian đảm nhiệm
Kỹ thuật điều khiển tự động Đại học/Kỹ thuật cơ khí 2007-2013
Kỹ thuật cảm biến Đại học/Tự động hóa 2007-2013; 2019
Mô hình hóa Đại học/Tự động hóa 2007-2013
Tổng hợp hệ điện cơ Đại học/Tự động hóa 2007-2013
Kỹ thuật vi xử lý Đại học/Tự động hóa 2007-2013; 2019
 1. Hướng dẫn cao học
TT Họ và tên
học viên
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
 1.  
         
 1. Hướng dẫn nghiên cứu sinh
TT Họ và tên
Nghiên cứu sinh
Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
 1.  
         
 1. Hoạt động nghiên cứu khoa học
 1. Lĩnh vực nghiên cứu:  Mạng cảm biến không dây (WSNs); Cảm biến y sinh (Biosensors); Mạng Internet vạn vật IoT; Mạng robot tự hành (IoRT);  Mạng Nơron (NN); Trí tuệ nhân tạo (AI); Điều khiển trong nhà màng, nhà lưới phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh; Tự động hóa các quá trình bảo quản sau thu hoạch; Hệ thống truy suất nguồn gốc nông sản; Hệ thống cảm biến sinh hóa trong quá trình theo dõi và điều khiển từ xa các quá trình chăm sóc vật nuôi;Tự động xử lý phế phụ phẩm trong nông nghiệp; Sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong nông nghiệp.
 2. Các công trình khoa học đã công bố
  1. Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
TT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia
(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách) Nơi xuất bản Mã số chuẩn quốc tế ISBN
Chuyên khảo  
 1.  
           
Giáo trình  
 1.  
           
Tham khảo  
 1.  
           
Hướng dẫn  
 1.  
           

 

  1. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).
TT Năm công bố Tên bài báo Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia) Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí) Mã số chuẩn quốc tế ISSN
 1.  
2016 Position Location technique in Non-Line-of-Sight Environments for Wireless Sensor Networks Journal of Computer Science and Cybernetics Tác giả chính 1813-9663 2016
 1.  
2013 Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tưới phun sương phục vụ trồng rau trong giai đợn vườn ươm Số 3, 2013 Tạp chí Khoa học và phát triển Tác giả chính 2588-1299 2013
 1.  
2011 Nghiên cứu, chế tạo hệ thống pha chế và cung cấp dung dịch tự động sử dụng trong sản xuất rau tại các nhà lưới có mái che Số 2, 2011 Tạp chí Khoa học và phát triển Tác giả chính 2588-1299 2011

 

  1. Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên, số, tập, của tạp chí Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia) Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí) Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác … (nếu có) Chỉ số IF
(nếu có)
Chỉ số H
(nếu có)
 1.  
2019 Temporal and spatial outlier detection in wireless sensor networks ETRI Journal (2019)
DOI: 10.4218/etrij.2018-0261
Tác giả chính Hoc Thai Nguyen and Nguyen Huu Thai ISI   3
 1.  
2017 Efficient Approach for Maximizing Lifespan in Wireless Sensor Networks by Using Mobile Sinks ETRI Journal 39.3 (2017): 353-363.
DOI: 10.4218/etrij.17.0116.0629
Tác giả chính Hoc Thai Nguyen,  Linh Van Nguyen,  Hai Xuan Le. ISI   3
 1.  
2016 Path planning and Obstacle avoidance approaches for Mobile robot International Journal of Computer Science Issues.
ARXIV: arXiv:1609.01935
Tác giả chính Hoc Thai Nguyen, Hai Xuan Le. Tạp chí quốc tế 0.242 3
 1.  
2014 Quality-of-service routing protocol for wireless sensor networks Journal of Information Technology & Software Engineering 2014.
DOI: 10.4172/2165-7866.1000133
Tác giả chính Levendovszky and Hoc Thai Nguyen. Tạp chí quốc tế 0.41 3
 1.  
               
  1. Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước
TT Tên, thời gian và địa điểm HN/HT Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia) Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)  Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)
 1.  
Hội thảo khoa học: “Phát triển công nghệ chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” 2019 Ứng dụng công nghệ IoT và mạng cảm biến thông minh trong việc tự động giám sát các quá trình chăn nuôi gia súc Tác giả chính Nguyễn Thái Học, Nguyễn Quang Huy  
 1.  
Hội thảo khoa học: “Phát triển công nghệ chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” 2019 Tổng quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ máy học (machine learning) để nâng cao quá trình quản lý chăm sóc cây trồng Tham gia Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Thái Học,    
 1.  
Hội thảo khoa học: “Cơ giới hóa nông nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, điều khiển quá trình sản xuất nông nghiệp” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 6/5/2019. Nghiên cứu, phát triển robốt nông nghiệp trong việc tự động phát hiện và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng bằng phương pháp không hóa chất, áp dụng trong phát hiện và điều trị bệnh nấm trắng trên cây hoa đồng tiền Tác giả chính Nguyễn Thái Học  
  1. Các báo cáo tại HN, HT quốc tế
TT Tên, thời gian và địa điểm HN/HT Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia) Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)  Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)
 1.  
In Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications, 9/2014 How to apply Large deviation theory to routing in WSNs. Tác giả chính Hoc Thai Nguyen and Levendovsky Janos (SCOPUS)
2194-5365 Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 282. Springer.

 

  1. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)
  2. Bằng phát minh, sáng chế
TT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm Kết quả nghiệm thu
I Đề tài
1 2009-2010 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho sản xuất rau an toàn Đề tài cấp Bộ B2009-11.135 (Bộ Giáo dục và đào tạo) Tham gia Xuất sắc
2 2012 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tưới phun sương phục vụ cho sản xuất rau lá mầm Đề tài cấp Học viện T2012-05-48 Chủ trì Xuất sắc
II Dự án
1          
III Nhiệm vụ KH&CN khác
1          
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Số Quyết định/Số văn bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
 1.  
         
  1. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Số Quyết định Tổ chức đã trao tặng
 1.  
       
 1. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học
TT Tên tổ chức Tên hoạt động Vai trò tham gia
 1.  
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) IEEE Sensors Journal Reviewer
 1.  
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) ETRI Journal Reviewer


Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2019

 

Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)


TS. Nguyễn Thái Học